KNX kritvit Närvarodetektor Standard [210502] Närvarodetektor Standard för KNX Ljusstyrning kritvit Närvarodetektor för närvaroövervakning (driftläge: närvarodetektor), som rörelsevakt (driftläge: takvakt) eller för övervakning med meddelandetelegram (driftläge: givare) inomhus. Egenskaper: - Infälld apparat med integrerad KNX busskopplare. - Programmerings-LED/-knapp syns/kan manövreras i monterat läge när dekorationsringen tagits bort. - PIR-sensorer: tre sensorer (korsade strålgångar), integrerad luxvärdessensor. - Inställningsdon för manuell korrigering av känsligheten. - Konfigurerbar känslighet. - Apparatens inställningsdon för känslighet kan avaktiveras via programvara. - Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test). - Ett funktionsblock kan konfigureras. - Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test). - Inställbart driftläge: takvakt, närvarodetektor, givare. - Kan ställas in som separat apparat, huvudapparat, biapparat. - Driftläge med separat apparat eller huvudapparat: automatik, halvautomatik (Manuell TILL/Helautomatik FRÅN ellerresp. Helautomatik TILL/Manuell FRÅN). - Två utgångar (vid funktion: takvakt, närvarodetektor). - Utgång (med funktion: takvakt, närvarodetektor): koppla, trapphusfunktion, koppla med tvångsposition, dimmervärdesgivare, ljusscenbiapparat, temperaturvärdesgivare, luxvärdesgivare, temperaturdriftläge. - Skymningssteg kan ställas in över externt kommunikationsobjekt eller med teach-funktion. - Extra sändningsfördröjning över externt kommunikationsobjekt. - Adaptiv eftersläpningstid (självinlärande extra sändningsfördröjning). - Korttids-närvarofunktion. - Svarsmeddelande om skymningssteg. - Spärrfunktion. - Manuell manövrering med touchsensor (separat kommunikationsobjekt). - Avstängningsljusstyrka (vid närvarodetektor) med teach-funktion. - Mätning av tidsperioden efter senaste rörelse. Tekniska data: KNX medium: TP256 Monteringshöjd: 2,20 m till 5 m Övervakningsvinkel: 360° Monteringshöjd 3 m - Övervakningsområde: Ø ca 20 m Ljusstyrkesensor - Mätområde: 0 till 2 000 lux - Övervakningsområde: Ø 2 m Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Relativ luftfuktighet: 5 till 93 % (ingen kondensering) Kapslingsklass: III Inbyggnadsdjup: 20 mm Hänvisningar: - Närvarodetektorn är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar. - Takmonteras i fasta tak i apparatdosa eller i utanpåliggande kapsling. Leveransen innehåller: - Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsfältet ingår i leveransen. - Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen. Yttermåti mm: Ø 103 x H 50 x Fabrikat: Gira Artikelnr. 2105 02 kritvit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx