KNX Närvarodetektor Mini Komfort [222500] Närvarodetektor Mini Komfort för KNX Ljusstyrning Närvarodetektor för närvaroövervakning (driftläge: närvarodetektor), som rörelsevakt (driftläge: takvakt) eller för övervakning med meddelandetelegram (driftläge: givare) för inomhus- eller utomhusbruk. Tack vare sin stilrena design, extra kompakta utförande och flexibla monteringskoncept lämpar sig närvarodetektorn Mini väl för objekt med höga arkitektoniska krav. Egenskaper: - Mycket liten bygghöjd. - Klämmontering i nedpendlat undertak. - Takmontering i massiva innertak görs i apparatdosa enligt DIN 49073 med hjälp av extra tillbehör. - Utanpåliggande montering i utanpåliggande apparatdosor (extra tillbehör). - Kapslingsklass IP44 vid montering utomhus eller i våtutrymmen. - Designring kan bemålas och därmed anpassas till väggens eller takets färg. - När designringringen tagits bort är alla manöverenheter på apparaten (t.ex. programmeringsknappen) komfortabelt åtkomliga framifrån. Därför krävs ingen demontering vid behov av justering eller programmering via ETS i efterhand. - Infälld takenhet med integrerad KNX busskopplare. - PIR-sensorer: tre sensorer, integrerad luxvärdessensor. - Känsligheten för rörelsedetektering kan justeras manuellt med inställningsdon. - Känsligheten kan konfigureras med ETS. - Apparatens inställningsdon för känslighet kan avaktiveras via programvara. - Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test). - Separat utvärdering i de tre PIR-sensorernas fjärrområde med vardera 120° övervakningsområde med överlappning. - Manuell manövrering via IR-fjärrkontroll. - Maximalt 5 + 2 funktionsblock kan konfigureras. - Funktionsblock 1 till 5, funktion som kan ställas in hos varje block: takvakt, närvarodetektor, larmdrift. - Funktionsblock 6: närvarodetektor med ljusstyrning. - Funktionsblock 7: luxvärdessensor med gränsvärdesövervakning. - Funktionsblocksomkoppling t.ex. för dag-/nattdrift eller vecko-/helgdrift. - Funktionsblock 1 till 5: Kan ställas in som separat apparat, huvudapparat, biapparat. - Inställbart driftläge vid separat apparat som huvudapparat: automatik, halvautomatik (Manuell TILL/Helautomatik FRÅN ellerresp. Helautomatik TILL/Manuell FRÅN). - Två utgångar per funktionsblock (1 till 5) vid funktion takvakt, närvarodetektor. - Funktioner takvakt, närvarodetektor per utgång: koppla, trapphusfunktion, koppla med tvångsposition, dimmervärdesgivare, ljusscenbiapparat, temperaturvärdesgivare, luxvärdesgivare, temperaturdriftläge. - Takvakt, närvarodetektor: Skymningssteg inställbart, skymningssteg via externt kommunikationsobjekt eller med inlärningsfunktion, extra sändningsfördröjning via externt kommunikationsobjekt, adaptiv eftersläpningstid (självinlärande extra sändningsfördröjning), korttids-närvarofunktion, svarsmeddelande ang. skymningssteg, spärrfunktion, manuell manövrering med touchsensor (separat kommunikationsobjekt), avstängningsljusstyrka (med närvarodetektor) med inlärningsfunktion, mätning av tidsperiod efter den senaste rörelsen. - Funktion närvarodetektor med ljusstyrning: kombination med funktionsblock närvarodetektor eller apparat, börvärde kan ställas in, föreskrivet börvärde över externt kommunikationsobjekt, börvärdesförskjutning över externt kommunikationsobjekt, teach-funktion, svarsmeddelande om det effektiva börvärdet. - Funktion luxvärdessensor med gränsvärdesövervakning: upp till tre gränsvärden kan konfigureras, funktioner koppla, dimmervärdesgivare, ljusscenbiapparat, hysteres kan konfigureras, gränsvärde över externt kommunikationsobjekt eller med teach-funktion, spärrfunktion. - Integrerad temperatursensor för mätning av rumstemperaturen (från indexversion I02). Tekniska data: KNX medium: TP256 Monteringshöjd: 2,20 m till 5 m Övervakningsvinkel: 360° Monteringshöjd 3 m - Övervakningsområde: Ø ca 12 m Ljusstyrkesensor - Mätområde: 10 till 2000 lx - Övervakningsområde: 5 m Ø Monteringshöjd på tak - Designring: 1,25 mm - inkl. lins: 4,8 mm Omgivningstemperatur: -25 °C till +55 °C Relativ luftfuktighet: 10 till 100 % (ingen kondensering) Kapslingsklass: IP44 Kapslingsklass: III Anslutning KNX: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma Inbyggnadsdjup: 34 mm Hänvisningar: - Närvarodetektorn Mini är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar. Leveransen innehåller: - Liten designring ingår i leveransinnehållet. - Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen. Yttermåti mm: håltagning: 44 x - x Mått (inkl. liten designring): 53,5 x 38 x Fabrikat: Gira Artikelnr. 2225 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx