Rörelsevakter Närvarodetektor+rörelsevakt 360° Kompakt [239902] Närvarodetektor och rörelsevakt 360° Kompakt Ljusstyrning Egenskaper: - Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. - 2-punkts-ljusstyrning. - Funktionerna kan ställas in med IR-fjärrkontroll. - Begränsning av bevakningsfältet genom att stänga av enskilda sensorer eller sätta på ett bländskydd. - Användning med IR-fjärrkontroll, biapparat 2-tråds eller vippbrytare. - Inlärningsfunktion för anpassning av ljusstyrketröskeln, i kombination med IR-fjärrkontroller. - Avstängningsvarning. - Korttidsdrift t.ex. för styrning av givare för ljudsignaler. - Närvarosimulering. - Funktion som skymningsrelä. - Dynamisk fördröjningstid. - Utökning av övervakningsfältet genom parallellkoppling av flera enheter. Tekniska data: Märkspänning: AC 110 till 240 V, 50/60 Hz Standby: max. 0,3 W Batteri för fjärrkontroll - Typ: CR 2025 - UN-nr: 3091 Monteringshöjd: ca 2,20 m till 6,0 m Monteringshöjd 3 m - Övervakningsvinkel: 360° - Övervakningsområde: Ø ca 20 m Luxvärde: ca 5 till 2000 lx Tidsfördröjning - Inställningsbart: ca 10 s till 30 min - Korttidsdrift: ca 0,5 s Brytström vid 35 °C - Resistiv: 16 A (AC1) - Lysrör: 4 AX Anslutningseffekt vid AC 230 V~ och 35 °C - Glödlampor: 2300 W - HV-halogen: 2000 W - Tronic-trafo: 1500 W - Lindad transformator: 1000 VA - LED-lampor: typ. 400 W - Kompaktlysrör: typ. 400 W - Ljusrör, okompenserade: 920 VA - Kapacitiv last: 690 VA (560 µF) Anslutningseffekt vid AC 110 V~ och 35 °C - Glödlampor: 1150 W - HV-halogen: 1000 W - Tronic-trafo: 750 W - Lindad transformator: 500 VA - LED-lampor: typ. 200 W - Kompaktlysrör: typ. 200 W - Ljusrör, okompenserade: 460 VA - Kapacitiv last: 345 VA (560 µF) Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Hänvisningar: - Inställningarna som krävs för driftsättning utförs med IR-fjärrkontrollen PIR 1 (tillbehör) för installatören. - Takmontering inomhus, utanpåliggande. Leveransen innehåller: - IR-fjärrkontroll PIR 2 för kunden ingår. - Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsfältet ingår i leveransen. Yttermåti mm: Ø 103 x H 63 x Fabrikat: Gira Artikelnr. 2399 02 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx