Gira TX_44 kritvit rörelsevakt-FM 2,20 m Standard KNX [204166] Rörelsevakt-frontmodul 2,20 m Standard för KNX Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 kritvit Egenskaper: - Montering på busskopplare 3. - Kan konfigureras för rörelsedetektering (applikation "Vakt") eller rumsövervakning (applikation "Detektor"). - Utvärdering av ljusstyrka vid aktiv rörelsedetektering i "Vakt"-drift. Frånkoppling av belysning då ljusstyrkans gränsvärde överskrids. - Konfigurerbart antal rörelseimpulser inom en övervakningstid i "Detektor"-drift. - Rörelsedetektering görs digitalt via 2 PIR-sektorer. - Rörelsedetekteringens känslighet kan ställas in separat i steg för PIR-sektorerna. - Integrerad ljusstyrkesensor för registrering av omgivningsljusstyrkan. - Känsligheten kan justeras via ett reglage på apparaten. - Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test). - 1 funktionsblock kan konfigureras. - Funktionsblock för applikationerna "Vakt", "Vakt med frånkopplingsljusstyrka" eller "Detektor" kan konfigureras. - Funktionsblocket har två utgångs-kommunikationsobjekt, via dessa skickas kopplings- och styrkommandon till KNX. - Funktioner som kan konfigureras: koppling, trapphusfunktion, värdegivare för dimmer, ljusscensbiapparat, värdegivare för temperatur, värdegivare för ljusstyrka, ändring av driftläge, koppling med tvångsläge. - Omkoppling av driftläge (OFF/AUTO/ON) under löpande drift genom på plats-manövrering eller via kommunikationsobjekt genom på plats-manövrering till ytterligare rörelsevakter för KNX via touchsensor för KNX eller visualisering. - Funktionsblocket kan i driftläget som är oberoende av ljusstyrkan mäta tidsperioden efter den senaste rörelsen och skicka denna information till KNX via ett kommunikationsobjekt. Med hjälp av denna funktion kan exempelvis personers rörelser i servicebostäder eller på ålderdomshem enkelt övervakas. - Rörelseövervakningens funktionssätt kan ställas in på applikationen "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka". - Enheten kan användas som separat apparat, huvud- eller biapparat i applikationerna "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka". - Gångtestfunktionen hjälper till vid konfiguration och inställning av PIR-övervakningsområde. Tekniska data: KNX-medium: TP256 Monteringshöjd upp till 2,20 m - Övervakningsområde framåt: max. 15 m - Räckvidd åt sidorna: max. 10 m Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 10 m - Räckvidd åt sidorna: max. 9 m Övervakningsvinkel: 180° Luxvärdessensor - Mätområde: ca 1 till 1000 lx Kapslingsklass - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Omgivningstemperatur: -25 °C till +55 °C Hänvisningar: - Rörelsevakten är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar. - Lämpar sig också för en monteringshöjd på 1,1 m (reducerat övervakningsområde). Fabrikat: Gira Artikelnr. 2041 66 kritvit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antracit rörelsevakt-FM 2,20 m Standard KNX [204167] Rörelsevakt-frontmodul 2,20 m Standard för KNX Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 antracit Egenskaper: - Montering på busskopplare 3. - Kan konfigureras för rörelsedetektering (applikation "Vakt") eller rumsövervakning (applikation "Detektor"). - Utvärdering av ljusstyrka vid aktiv rörelsedetektering i "Vakt"-drift. Frånkoppling av belysning då ljusstyrkans gränsvärde överskrids. - Konfigurerbart antal rörelseimpulser inom en övervakningstid i "Detektor"-drift. - Rörelsedetektering görs digitalt via 2 PIR-sektorer. - Rörelsedetekteringens känslighet kan ställas in separat i steg för PIR-sektorerna. - Integrerad ljusstyrkesensor för registrering av omgivningsljusstyrkan. - Känsligheten kan justeras via ett reglage på apparaten. - Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test). - 1 funktionsblock kan konfigureras. - Funktionsblock för applikationerna "Vakt", "Vakt med frånkopplingsljusstyrka" eller "Detektor" kan konfigureras. - Funktionsblocket har två utgångs-kommunikationsobjekt, via dessa skickas kopplings- och styrkommandon till KNX. - Funktioner som kan konfigureras: koppling, trapphusfunktion, värdegivare för dimmer, ljusscensbiapparat, värdegivare för temperatur, värdegivare för ljusstyrka, ändring av driftläge, koppling med tvångsläge. - Omkoppling av driftläge (OFF/AUTO/ON) under löpande drift genom på plats-manövrering eller via kommunikationsobjekt genom på plats-manövrering till ytterligare rörelsevakter för KNX via touchsensor för KNX eller visualisering. - Funktionsblocket kan i driftläget som är oberoende av ljusstyrkan mäta tidsperioden efter den senaste rörelsen och skicka denna information till KNX via ett kommunikationsobjekt. Med hjälp av denna funktion kan exempelvis personers rörelser i servicebostäder eller på ålderdomshem enkelt övervakas. - Rörelseövervakningens funktionssätt kan ställas in på applikationen "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka". - Enheten kan användas som separat apparat, huvud- eller biapparat i applikationerna "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka". - Gångtestfunktionen hjälper till vid konfiguration och inställning av PIR-övervakningsområde. Tekniska data: KNX-medium: TP256 Monteringshöjd upp till 2,20 m - Övervakningsområde framåt: max. 15 m - Räckvidd åt sidorna: max. 10 m Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 10 m - Räckvidd åt sidorna: max. 9 m Övervakningsvinkel: 180° Luxvärdessensor - Mätområde: ca 1 till 1000 lx Kapslingsklass - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Omgivningstemperatur: -25 °C till +55 °C Hänvisningar: - Rörelsevakten är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar. - Lämpar sig också för en monteringshöjd på 1,1 m (reducerat övervakningsområde). Fabrikat: Gira Artikelnr. 2041 67 antracit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 aluf. rörelsevakt-FM 2,20 m Standard KNX [204165] Rörelsevakt-frontmodul 2,20 m Standard för KNX Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 alufärg Egenskaper: - Montering på busskopplare 3. - Kan konfigureras för rörelsedetektering (applikation "Vakt") eller rumsövervakning (applikation "Detektor"). - Utvärdering av ljusstyrka vid aktiv rörelsedetektering i "Vakt"-drift. Frånkoppling av belysning då ljusstyrkans gränsvärde överskrids. - Konfigurerbart antal rörelseimpulser inom en övervakningstid i "Detektor"-drift. - Rörelsedetektering görs digitalt via 2 PIR-sektorer. - Rörelsedetekteringens känslighet kan ställas in separat i steg för PIR-sektorerna. - Integrerad ljusstyrkesensor för registrering av omgivningsljusstyrkan. - Känsligheten kan justeras via ett reglage på apparaten. - Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test). - 1 funktionsblock kan konfigureras. - Funktionsblock för applikationerna "Vakt", "Vakt med frånkopplingsljusstyrka" eller "Detektor" kan konfigureras. - Funktionsblocket har två utgångs-kommunikationsobjekt, via dessa skickas kopplings- och styrkommandon till KNX. - Funktioner som kan konfigureras: koppling, trapphusfunktion, värdegivare för dimmer, ljusscensbiapparat, värdegivare för temperatur, värdegivare för ljusstyrka, ändring av driftläge, koppling med tvångsläge. - Omkoppling av driftläge (OFF/AUTO/ON) under löpande drift genom på plats-manövrering eller via kommunikationsobjekt genom på plats-manövrering till ytterligare rörelsevakter för KNX via touchsensor för KNX eller visualisering. - Funktionsblocket kan i driftläget som är oberoende av ljusstyrkan mäta tidsperioden efter den senaste rörelsen och skicka denna information till KNX via ett kommunikationsobjekt. Med hjälp av denna funktion kan exempelvis personers rörelser i servicebostäder eller på ålderdomshem enkelt övervakas. - Rörelseövervakningens funktionssätt kan ställas in på applikationen "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka". - Enheten kan användas som separat apparat, huvud- eller biapparat i applikationerna "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka". - Gångtestfunktionen hjälper till vid konfiguration och inställning av PIR-övervakningsområde. Tekniska data: KNX-medium: TP256 Monteringshöjd upp till 2,20 m - Övervakningsområde framåt: max. 15 m - Räckvidd åt sidorna: max. 10 m Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 10 m - Räckvidd åt sidorna: max. 9 m Övervakningsvinkel: 180° Luxvärdessensor - Mätområde: ca 1 till 1000 lx Kapslingsklass - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Omgivningstemperatur: -25 °C till +55 °C Hänvisningar: - Rörelsevakten är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar. - Lämpar sig också för en monteringshöjd på 1,1 m (reducerat övervakningsområde). Fabrikat: Gira Artikelnr. 2041 65 alufärg Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx