Gira TX_44 kritvit rörelsevakt-FM 1,10 m Komfort KNX [205066] Rörelsevakt frontmodul 1,10 m komfort för KNX Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 kritvit Egenskaper: - Montering på busskopplare 3. - Kan konfigureras för rörelsedetektering (applikation "Vakt") eller rumsövervakning (applikation "Detektor"). - Utvärdering av ljusstyrka vid aktiv rörelsedetektering i "Vakt"-drift. Frånkoppling av belysning då ljusstyrkans gränsvärde överskrids. - Konfigurerbart antal rörelseimpulser inom en övervakningstid i "Detektor"-drift. - Rörelsedetektering görs digitalt via 2 PIR-sektorer. - Rörelsedetekteringens känslighet kan ställas in separat i steg för PIR-sektorerna. - Integrerad ljusstyrkesensor för registrering av omgivningsljusstyrkan. - Känsligheten kan justeras via ett reglage på apparaten eller med en IR-fjärrkontroll PIR KNX (tillbehör). - Utvärderingen av uppmätt ljusstyrka görs med upp till tre gränsvärden för ljusstyrka som är oberoende av varandra. - Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test). - Upp till 5 funktionsblock som kan konfigureras efter önskemål för applikationerna "Vakt", "Vakt med frånkopplingsljusstyrka" eller "Detektor". - För varje funktionsblock finns två utgångs-kommunikationsobjekt, via dessa skickas kopplings- och styrkommandon till KNX. - Funktioner som kan konfigureras: koppling, trapphusfunktion, värdegivare för dimmer, ljusscenbiapparat, värdegivare för temperatur, värdegivare för ljusstyrka, ändring av driftläge, koppling med tvångsläge. - Funktionsblockomkoppling för busstyrd koppling mellan två funktionsblockgrupper. - Omkoppling av driftläge (OFF / AUTO / ON) för det första funktionsblocket under pågående drift vid manövrering på plats. - Behovsorienterad blockering av separata funktionsblock via KNX. - Manuell manövrering av de styrda KNX aktorerna med en påföljande avaktivering av PIR-automatiken är möjlig. - Funktionsblocket kan i driftläget som är oberoende av ljusstyrkan mäta tidsperioden efter den senaste rörelsen och skicka denna information till KNX via ett kommunikationsobjekt. Med hjälp av denna funktion kan exempelvis personers rörelser i servicebostäder eller på ålderdomshem enkelt övervakas. - Rörelseövervakningens funktionssätt kan ställas in på applikationen "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka". - Enheten kan användas som separat apparat, huvud- eller biapparat i applikationerna "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka". - Gångtestfunktionen hjälper till vid konfiguration och inställning av PIR-övervakningsområde. - Integrerad mätning av rumstemperatur. - Demonteringslarm, vid frånkoppling av busskopplare utlöses ett 1 bit- eller 1 byte-telegram. - IR-fjärrkontroll PIR KNX (tillbehör) för inställning av funktioner för det första funktionsblocket (skymningssteg, känslighet av rörelsedetektering, rörelseutvärdering och eftersläpningstid). Till- och frånkoppling av gåtestfunktionen. Tekniska data: KNX medium: TP256 Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 32 m - Räckvidd åt sidorna: max. 19 m Övervakningsvinkel: 180° Ljusstyrkesensor - Mätområde: ca 1 till 1000 lx Kapslingsklass - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Temperatursensor - Mätområde: -5 °C till +45 °C - Noggrannhet: ±1 K Hänvisningar: - Endast lämplig för användning inomhus. - Rörelsevakten är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2050 66 kritvit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antracit rörelsevakt-FM 1,10 m Komfort KNX [205067] Rörelsevakt frontmodul 1,10 m komfort för KNX Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 antracit Egenskaper: - Montering på busskopplare 3. - Kan konfigureras för rörelsedetektering (applikation "Vakt") eller rumsövervakning (applikation "Detektor"). - Utvärdering av ljusstyrka vid aktiv rörelsedetektering i "Vakt"-drift. Frånkoppling av belysning då ljusstyrkans gränsvärde överskrids. - Konfigurerbart antal rörelseimpulser inom en övervakningstid i "Detektor"-drift. - Rörelsedetektering görs digitalt via 2 PIR-sektorer. - Rörelsedetekteringens känslighet kan ställas in separat i steg för PIR-sektorerna. - Integrerad ljusstyrkesensor för registrering av omgivningsljusstyrkan. - Känsligheten kan justeras via ett reglage på apparaten eller med en IR-fjärrkontroll PIR KNX (tillbehör). - Utvärderingen av uppmätt ljusstyrka görs med upp till tre gränsvärden för ljusstyrka som är oberoende av varandra. - Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test). - Upp till 5 funktionsblock som kan konfigureras efter önskemål för applikationerna "Vakt", "Vakt med frånkopplingsljusstyrka" eller "Detektor". - För varje funktionsblock finns två utgångs-kommunikationsobjekt, via dessa skickas kopplings- och styrkommandon till KNX. - Funktioner som kan konfigureras: koppling, trapphusfunktion, värdegivare för dimmer, ljusscenbiapparat, värdegivare för temperatur, värdegivare för ljusstyrka, ändring av driftläge, koppling med tvångsläge. - Funktionsblockomkoppling för busstyrd koppling mellan två funktionsblockgrupper. - Omkoppling av driftläge (OFF / AUTO / ON) för det första funktionsblocket under pågående drift vid manövrering på plats. - Behovsorienterad blockering av separata funktionsblock via KNX. - Manuell manövrering av de styrda KNX aktorerna med en påföljande avaktivering av PIR-automatiken är möjlig. - Funktionsblocket kan i driftläget som är oberoende av ljusstyrkan mäta tidsperioden efter den senaste rörelsen och skicka denna information till KNX via ett kommunikationsobjekt. Med hjälp av denna funktion kan exempelvis personers rörelser i servicebostäder eller på ålderdomshem enkelt övervakas. - Rörelseövervakningens funktionssätt kan ställas in på applikationen "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka". - Enheten kan användas som separat apparat, huvud- eller biapparat i applikationerna "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka". - Gångtestfunktionen hjälper till vid konfiguration och inställning av PIR-övervakningsområde. - Integrerad mätning av rumstemperatur. - Demonteringslarm, vid frånkoppling av busskopplare utlöses ett 1 bit- eller 1 byte-telegram. - IR-fjärrkontroll PIR KNX (tillbehör) för inställning av funktioner för det första funktionsblocket (skymningssteg, känslighet av rörelsedetektering, rörelseutvärdering och eftersläpningstid). Till- och frånkoppling av gåtestfunktionen. Tekniska data: KNX medium: TP256 Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 32 m - Räckvidd åt sidorna: max. 19 m Övervakningsvinkel: 180° Ljusstyrkesensor - Mätområde: ca 1 till 1000 lx Kapslingsklass - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Temperatursensor - Mätområde: -5 °C till +45 °C - Noggrannhet: ±1 K Hänvisningar: - Endast lämplig för användning inomhus. - Rörelsevakten är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2050 67 antracit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 aluf. rörelsevakt-FM 1,10 m Komfort KNX [205065] Rörelsevakt frontmodul 1,10 m komfort för KNX Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 alufärg Egenskaper: - Montering på busskopplare 3. - Kan konfigureras för rörelsedetektering (applikation "Vakt") eller rumsövervakning (applikation "Detektor"). - Utvärdering av ljusstyrka vid aktiv rörelsedetektering i "Vakt"-drift. Frånkoppling av belysning då ljusstyrkans gränsvärde överskrids. - Konfigurerbart antal rörelseimpulser inom en övervakningstid i "Detektor"-drift. - Rörelsedetektering görs digitalt via 2 PIR-sektorer. - Rörelsedetekteringens känslighet kan ställas in separat i steg för PIR-sektorerna. - Integrerad ljusstyrkesensor för registrering av omgivningsljusstyrkan. - Känsligheten kan justeras via ett reglage på apparaten eller med en IR-fjärrkontroll PIR KNX (tillbehör). - Utvärderingen av uppmätt ljusstyrka görs med upp till tre gränsvärden för ljusstyrka som är oberoende av varandra. - Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test). - Upp till 5 funktionsblock som kan konfigureras efter önskemål för applikationerna "Vakt", "Vakt med frånkopplingsljusstyrka" eller "Detektor". - För varje funktionsblock finns två utgångs-kommunikationsobjekt, via dessa skickas kopplings- och styrkommandon till KNX. - Funktioner som kan konfigureras: koppling, trapphusfunktion, värdegivare för dimmer, ljusscenbiapparat, värdegivare för temperatur, värdegivare för ljusstyrka, ändring av driftläge, koppling med tvångsläge. - Funktionsblockomkoppling för busstyrd koppling mellan två funktionsblockgrupper. - Omkoppling av driftläge (OFF / AUTO / ON) för det första funktionsblocket under pågående drift vid manövrering på plats. - Behovsorienterad blockering av separata funktionsblock via KNX. - Manuell manövrering av de styrda KNX aktorerna med en påföljande avaktivering av PIR-automatiken är möjlig. - Funktionsblocket kan i driftläget som är oberoende av ljusstyrkan mäta tidsperioden efter den senaste rörelsen och skicka denna information till KNX via ett kommunikationsobjekt. Med hjälp av denna funktion kan exempelvis personers rörelser i servicebostäder eller på ålderdomshem enkelt övervakas. - Rörelseövervakningens funktionssätt kan ställas in på applikationen "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka". - Enheten kan användas som separat apparat, huvud- eller biapparat i applikationerna "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka". - Gångtestfunktionen hjälper till vid konfiguration och inställning av PIR-övervakningsområde. - Integrerad mätning av rumstemperatur. - Demonteringslarm, vid frånkoppling av busskopplare utlöses ett 1 bit- eller 1 byte-telegram. - IR-fjärrkontroll PIR KNX (tillbehör) för inställning av funktioner för det första funktionsblocket (skymningssteg, känslighet av rörelsedetektering, rörelseutvärdering och eftersläpningstid). Till- och frånkoppling av gåtestfunktionen. Tekniska data: KNX medium: TP256 Monteringshöjd upp till 1,10 m - Övervakningsområde framåt: max. 32 m - Räckvidd åt sidorna: max. 19 m Övervakningsvinkel: 180° Ljusstyrkesensor - Mätområde: ca 1 till 1000 lx Kapslingsklass - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Temperatursensor - Mätområde: -5 °C till +45 °C - Noggrannhet: ±1 K Hänvisningar: - Endast lämplig för användning inomhus. - Rörelsevakten är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2050 65 alufärg Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx