Tillbehör Sats textfält + textskylt [144927] Sats textskyltar Gira System 55 Leveransen innehåller: - Textskyltar med symbolerna "ljus", "ringsignal" och "dörr". Fabrikat: Gira Artikelnr. 1449 27 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx