KNX DIN Rulljalusiaktor 4kanals 230 V AC [216000] Jalusiaktor 4-kanals AC 230 V med manuell manövrering för KNX Gira KNX system SMA Egenskaper: - Rulljalusiaktor med manuell manövrering och statusvisning för varje utgång. - Med integrerad busskopplare. - För styrning av eldrivna rulljalusier med nätspänning AC 230 V (4-kanals). - Anslutning av olika ytterledare. - Oberoende adressering av de fyra rulljalusiutgångarna. - Direkt adresserbar rulljalusiposition. - Inställbart beteende vid busspänningsavbrott och -återkomst. - Svarsmeddelande betr. positionen. Aktiv eller passiv (objekt kan läsas av) cyklisk svarsmeddelandefunktion. - Tilldelningar av upp till fem olika säkerhetsfunktioner (tre vindlarm, ett regnlarm, ett frostlarm), alternativt med cyklisk övervakning. - Drift på byggarbetsplatser: Utgångarna kan manövreras manuellt endast med driftspänning och utan busspänning. Tekniska data: KNX medium: TP256 Märkspänning: AC 230 V, 50/60 Hz Brytspänning AC: AC 230 V, 50/60 Hz Kopplingsförmåga AC 230 V: 6 A/AC1 Anslutningar - KNX: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma - Last: Last via skruvklämmor Anslutningsarea: max. 4 mm² Hänvisningar: - VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Monteras på DIN-skena. Leveransen innehåller: - Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen. Yttermått: Modulära enheter (ME): 4 Fabrikat: Gira Artikelnr. 2160 00 SMA Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx