KNX DIN reléakt. 8kan. 16 A C-last [104600] Reléaktuator 8kanals 16 A med manuell manövrering och strömmätning för C-laster, för KNX Gira KNX-system Norm DIN-reléaktuatorer med integrerad busskopplare. För koppling av separat adresserbara lastgrupper. Med manuell omkopplare för omkoppling av reläet (till/från) parallellt med eller utan KNX-drift. Flerfasig anslutning. Det behövs ingen extra spänningsförsörjning. Egenskaper: - Manuell manövrering av reläerna oberoende av buss/kopplingslägesvisning. - Slutande eller brytande. - Central kopplingsfunktion. - Samlingsmeddelande för minskning av belastningen på bussen. - Aktiv eller passiv (objekt kan läsas av) cyklisk meddelandefunktion. - Svarsmeddelanden kan fördröjas till efter att busspänningen har återkommit. - Logisk länkningsfunktion för varje utgång. - Spärrfunktion kan parametreras för varje kanal. Alternativ tvångslägesfunktion för varje utgång. - Tidsfunktioner (till- och frånkopplingsfördröjning, trappljusfunktion – även med förvarningsfunktion). - Ingruppering i ljusscener är möjlig, max. åtta interna scener per kanal kan parametreras. - Minnesfunktion för ljusscener. - Drifttidsmätare kan aktiveras som framåt-/bakåträknare med gränsvärdesfunktion (gränsvärdet kan ändras på bussen) för varje utgång. - Ingångsövervakning på cyklisk uppdatering med säkerhetsläge. - Inställbara reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp för varje kanal. - Kopplingskontakterna i reléaktuatorn 8kanals C-last är särskilt dimensionerade för laster med kapacitiv karaktär med tillfälliga, höga inkopplingsströmmar (se tekniska data). - Reléaktuatorn har en integrerad strömavkänning. - Strömmätning på varje kanal är möjlig. - Strömavkänning: Mätning av lastströmmen på varje kanal. - Tröskelvärden för lastövervakning (t.ex. meddelande vid lastbortfall). - Oberoende koppling av de åtta utgångarna. Tekniska data: KNX-medium: TP256 Anslutningar - KNX: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma - Last: Skruvklämmor Relä - Antal: 8 - Kontakt: Vardera 1 x slutande kontakt potentialfri, bistabil Maximal slut- och brytförmåga 230 V AC: 16 A / AC1 resp. 16 A / AC3 Maximal slut- och brytförmåga 400 V AC: 10 A / AC1 resp. 10 A / AC3 Maximal inkopplingsström: 600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs Anslutningseffekt - Resistiv last: 3680 W - Kapacitiv last 230 V AC: 16 A, max. 200 µF - Glödlampor: 3680 W - HV-halogen: 3680 W - Lindad transformator: 2000 VA - Tronic-trafo: 2500 W - Ljusrör, okompenserade: 3680 VA - Lysrör, Duo-koppling: 3680 VA - Ljusrör, parallellkompenserade: 2500 VA - Kvicksilverlampor ej kompenserade: 3680 W - Kvicksilverlampor parallellkompenserade: 3680 W Anslutningsarea: max. 4 mm² Strömavkänning: 0,25 till 16 A sinus Strömavkänning: 50/60 Hz Hänvisningar: - Monteras på DIN-skena. - VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1. Leveransen innehåller: - Anslutnings- och vidarekopplingsklämma för KNX ingår i leveransinnehållet. Yttermått: Modulära enheter (ME): 8 Fabrikat: Gira Artikelnr. 1046 00 Norm Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx