KNX Uni-knappgränssnitt 2kan. [111800] Universal-knappgränssnitt 2-kanals för (KNX) Gira manöverenheter för KNX Infällda binäringångar, monterbar i djup apparatdosa (60 mm djup) bakom en vanlig strömställare/tryckknapp, för anslutning av potentialfria kontakter. De potentialfria kontakternas kopplingar omvandlas till KNX-telegram. Ingångarna kan tilldelas olika funktioner eller spärras, oberoende av varandra. Ingångarna kan parametreras som utgångar (max. 2 mA). Egenskaper: - Spärrobjekt för spärrning av enskilda ingångar. - Beteende vid busspänningsåterkomst kan parametreras separat för varje ingång. - Telegramhastighetsbegränsning. - Två separata, frikopplingsbara kopplingsobjekt per ingång, kommando vid stigande och fallande flank kan ställas in separat (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion), cyklisk sändning av kopplingsobjekt beroende på flanken eller baserat på objektvärdet kan väljas. - Enpunkts- eller tvåpunktsmanövrering, tid mellan dimring och koppling och dimringens stegbredd kan ställas in, möjlighet att sända telegramupprepning och stopptelegram. - Inställbara kommandon vid stigande flank (ingen funktion, UPP, NED, OMKOPPLING), parametrerbart manöverkoncept (Step - Move - Step resp. Move - Step), inställbar tid mellan kort- och långtidsdrift, inställbar lamelljusteringstid. Funktion Värdegivare och Ljusscensbiapparat: - flanken (tryckknapp som slutande, tryckknapp som öppnande, strömställare) och flankvärdet kan parametreras, värdegivarens värde kan ändras med lång tryckning på tryckknapp, ljusscensbiapparat med lagringsfunktion, även lagring av scen utan föregående hämtning. Funktion Temperaturvärdesgivare och Luxvärdesgivare: - Flank och värde parametrerbara, värdet kan ändras genom långt tryck på tryckknapp. Funktion Impulsräknare: - Flank för impulsräkning och intervalltid för mätarställningsöverföring kan parametreras, synkronsignalens flank för återställning av mätarställning samt kopplingstelegram vid synkronsignal kan ställas in. Funktion Kopplingsräknare: - Flank för räkning av signalerna på ingången och maximal mätarställning kan väljas, stegstorlek för mätarställningsutmatning och telegram vid uppnådd maximal mätarställning kan parametreras. Funktion som kopplarutgång: - Egenskaper vid busspänningsavbrott och -återkomst, till- eller frånkopplingsfördröjning eller tidkopplingsfunktion, tidsstyrd utgång (blinkande LED). - Infälld binäringång 2-kanals. De två ingångarna kan tilldelas olika funktioner eller spärras, oberoende av varandra. Båda ingångarna kan parametreras som utgångar (max. 2 mA). - Fri tilldelning av funktionerna koppling, dimring, markis och värdegivare till de båda ingångarna liksom impulsräknare och kopplingsräknare. Tekniska data: KNX-medium: TP256 Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Antal ingångar: 2 Anslutningar - KNX: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma - Ingångsledning: Kabelsats med 3 ledare Leveransen innehåller: - Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen. Yttermåti mm: 43 x 28 x 15 Fabrikat: Gira Artikelnr. 1118 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx