System 55 klar/kritvit Gira eNet trådl.väggsändare 1kn TF [5331100] eNet trådlös väggsändare, 1knapp System 55, vippa m. textfält Gira System 55 klar / kritvit blank Egenskaper: - eNet radiosändarna överför kopplings-, dimrings- och markiskörkommandon till eNet radiomottagare. - Problemlös utvidgning av befintliga strömställarkombinationer. - Installationen kan utföras utan utanpåliggande kapsling eller apparatdosa. - Trådlös väggsändaren kan fästas på väggar med skruvar resp. klistras fast på släta eller transparenta ytor med fästplatta. - Överföring av kopplings-, dimrings-, markiskörnings- och scenkommandon. - Omkopplingsfunktioner, optimerade för adressering av knappaktorer. - Vippan kan ställas in som kanal- eller scenfunktion. - Tvåfärgad LED till höger och vänster om knapparna för signalisering. - Batteridriven apparat. Kan ställas in med eNet-server: - Helkrypterad trådlös överföring (AES-CCM) fr.o.m. eNet server Software version 2.0. - Signalisering av överföringsstatus kan stängas av. - Manöverspärrar. - Scener Allt-Till eller Allt-Från, tröskelvärde-scener och individuella scener kan programmeras. - Scenkonfiguration-knapp via eNet SMART HOME app (Om-Så-regler) för att starta handlingar, scener, timer. - Uppdatering av programvaran. - Lokalisering av apparaten. Tekniska data: Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Radiofrekvens: 868,3 MHz Räckvidd (öppen terräng): ca. 100 m Märkspänning: DC 3 V Batteri - Typ: 1 x CR 2450N - UN-nr: 3091 Räckvidd (öppen terräng): ca. 100 m Hänvisningar: - Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier. - Trådlös väggsändaren levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat. - Räckvidden kan begränsas vid användning av vippsaster i metall och/eller täckramar i metall. Leveransen innehåller: - Batterier ingår i leveransen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5331 100 klar / kritvit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx