KNX RF touchsensor 1-kanals [510100] RF touchsensor 1-knapp för KNX System 55 idrifttagningsvippa Gira System 55 RF-touchsensorerna för KNX skickar trådlösa KNX-telegram när knappen trycks ned, beroende på parameterinställningen i aktuellt program. Detta kan t.ex. vara telegram för att koppla eller trycka: för att dimra eller för markisstyrning. Dessutom är det möjligt att programmera värdegivarfunktioner (dimringsvärdegivare och extra scen-biapparater). Egenskaper: - Bekräftelsefunktion, sändnings- och statusindikering med tvåfärgad LED (röd/grön) separat för varje knapp genom 2-stegs visningsfunktion. - Statusindikering alternativt via separat 1-bit-statuskommunikationsobjekt. - Sändnings- och bekräftelseindikering kan stängas av. - Touchsensorn kan fästas på vägg med skruvar eller klistras fast på släta eller transparenta ytor med hjälp av en monteringsplatta. - Konfiguration, driftsättning och parametrering utförs via ETS (version 5 eller nyare). - Batteridriven apparat. Funktionen "koppla" - Vipp- eller knappfunktion. - Kommandon när knapp trycks och släpps kan parametreras (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion). Funktionen "dimra" - Vippfunktion. - Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (ljusare - TILL, mörkare - FRÅN). Funktionen "persienn" - Vippfunktion. - Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (UPP, NED, OMKOPPLING). - Tiden mellan kort- och långtidskommando kan parametreras. Funktionerna "värdegivare" och "extra scenenhet" - Vippfunktion. - Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (värde 0 till 255, 0 till 100% eller scennummer). - Vid extra scenenhet: Minnesfunktion möjlig. Tekniska data: KNX-medium: RF1.R Idrifttagningsläge: S-läge Märkspänning: DC 3 V Batterier: 1 x CR 2450N Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Trådlös frekvens: 868,3 MHz Sändningseffekt: max. 20 mW Räckvidd (öppen terräng): ca 100 m Batteri - Typ: CR 2450N - UN-nr: 3091 Hänvisningar: - Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier. - Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat. - När vippsats och/eller täckram används kan ev räckvidden begränsas. Leveransen innehåller: - Batterier ingår i leveransen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5101 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx