Gira F100 kritvit touchsens.3 Komfort 1kn KNX [2031112] Touchsensor 3 komfort 1-knapp för KNX Gira F100 kritvit blank Egenskaper: - Montering på busskopplare 3. - Demonteringsskydd genom skruvförband. - Två flerfärgade status-LED:erper knapp. - Integrerad temperatursensor för mätning och vidarebefordran av den lokala rumstemperaturen. - Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta. - Vippfunktion: koppla, dimra, markisstyrning, värdegivare 1 byte, värdegivare 2 byte, scenbiapparat. - Knappfunktion: koppla, dimra, markisstyrning, värdegivare 1 byte, värdegivare 2 byte, scenbiapparat och rumstermostat-biapparat. - Regulatorbiapparat: Driftlägesomkoppling med normal och hög prioritet, definierat val av driftläge, växling mellan olika driftlägen, växling av närvarostatus, börvärdesförskjutning. - Spärrobjekt för spärrning av separata tryckknappar resp. vippor. - Larmmeddelanden indikeras genom att alla LED:er. - Flerfärgad status-LED (röd, grön, blå) är global eller kan konfigureras separat. Överlagrade funktioner kan aktiveras via bussen. Då kan enskilda status-LED-lampors färg och indikeringsinformation ändras allt efter prioritet. - Vit drifts-LED. - Drifts-LED TILL, FRÅN, automatisk frånkoppling eller kan kopplas via objekt. - Kommunikationsobjekt för styrning av ljusstyrkan hos status-LED och drifts-LED (t.ex. för svagare ljus i sovrum nattetid). Tekniska data: Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Kapslingsklass: III Hänvisningar: - Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com. Leveransen innehåller: - Tomma etiketter bifogas. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2031 112 kritvit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx