Insats Jalusi grupptryckknapp./-strömst. 1-pol [015400] Insats jalusiknapp resp. -brytare 10 A 250 V~ för täckplatta med vred Infällda insatser, tillbehör Grupptryckknapp/-strömställare 1-polig Tekniska data: Monteringsdjup: 31 mm Hänvisningar: - Passar som biapparat för att styra markiser med biapparatingång. - Knappfunktion när man vrider vredet. Efter att mässinglåsningen för knappfunktionen avlägsnas när man vridit vredet något. När man vrider vredet helt hamnar strömställaren i rätt läge. Fabrikat: Gira Artikelnr. 0154 00 Grupptryckknapp/-strömställare 1-polig Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Insats Jalusi grupptryckknapp./-strömst. 2-pol [015700] Insats jalusiknapp resp. -brytare 10 A 250 V~ för täckplatta med vred Infällda insatser, tillbehör Grupptryckknapp/-strömställare 2-polig Tekniska data: Monteringsdjup: 31 mm Hänvisningar: - Passar som biapparat för att styra markiser med biapparatingång. - Knappfunktion när man vrider vredet. Efter att mässinglåsningen för knappfunktionen avlägsnas när man vridit vredet något. När man vrider vredet helt hamnar strömställaren i rätt läge. Fabrikat: Gira Artikelnr. 0157 00 Grupptryckknapp/-strömställare 2-polig Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx