Zapisz wykaz urządzeń


Wprowadź format pliku oraz język, w którym zapisany ma zostać wykaz urządzeń.

Format pliku

Układ
Język
Wykaz urządzeń bez zdjęć
Wykaz urządzeń ze zdjęciami
Wykaz urządzeń ze zdjęciami bez numerów katalogowych
Skumulowany wykaz urządzeń bez zdjęć
Skumulowany wykaz urządzeń ze zdjęciami
Zestawienie według modułów
Zestawienie według urządzeń KNX

Ausgabeversion

Bezeichnung Leistungsverzeichnis

Bezeichnung Projekt

Bezeichnung Auftraggeber

Datum Format "01.01.10"