Zapisz wykaz urządzeń

Wprowadź format pliku oraz język, w którym zapisany ma zostać wykaz urządzeń.

Format pliku
Układ
Język

Ausgabeversion

Bezeichnung Leistungsverzeichnis

Bezeichnung Projekt

Bezeichnung Auftraggeber

Datum Format "01.01.10"