Bramka DALI Colour 2x do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2112 00
2112 00
EAN 4010337110071
Jednostka opakowania 1
System cen 66
 
Nowość.

Właściwości

Właściwości

  Informacje ogólne

  • W zależności od wariantu urządzenia albo system DALI (wariant urządzenia 1x) albo dwa oddzielne systemy DALI (wariant urządzenia 2x).
  • Kompatybilna z DALI i standardem DALI-2.
  • Sterowanie oprawami oświetleniowymi za pomocą urządzeń DALI w instalacjach KNX.
  • Włączanie i ściemnianie maksymalnie 64 opraw oświetleniowych za pomocą urządzeń DALI (np. EVG) na każdy system DALI.
  • Do 6 różnych rodzajów adresowania umożliwia grupowe i adresowane pojedynczo sterowanie opraw oświetleniowych DALI za pomocą telegramów KNX.
  • Na każdy system DALI dostępne są łącznie 64 kanały urządzeń DALI. Można ich użyć albo dla maksymalnie 64 indywidualnie adresowanych urządzeń DALI, albo też dla dowolnego połączenia adresowanych grupowo (maks. 32) oraz adresowanych indywidualnie urządzeń DALI.
  • Obsługa sterowania urządzeń DALI typu „Tunable White” (DALI Device Type 8 – TW). Sterowanie temperatury barwowej przez względne lub bezwzględne ściemnianie, a ponadto przez sceny i efekty. Sterowanie temperaturą barwową odbywa się w znacznym stopniu niezależnie od sterowania jasnością zastosowanych żarówek.
  • Funkcja Dim to Warm jest opcjonalnie wykonywana w sposób statyczny (za pośrednictwem parametrów ETS) lub dynamiczny (za pomocą obiektu komunikacyjnego KNX).
  • Możliwe jest realizowanie dziennego schematu temperatury barwowej w celu uzyskania oświetlenia zgodnego z potrzebami biologicznymi (HCL: Human Centric Lighting). W tym celu dostępne są maks. cztery matryce HCL, które umożliwiają dowolną konfigurację pod względem jasności i temperatury barwowej oraz które umożliwiają aktywowanie i przełączanie w sposób sterowany przez użytkownika w zależności od pory dnia i dnia tygodnia
  • Sterowanie barwą światła przy użyciu urządzeń DALI o typie urządzenia „Colour Control” (DALI Device Type 8 – RGBW Colour Control). Bramka umożliwia elastyczne sterowanie barwą w przestrzeni barw „RGB”, „RGBW” lub „HSV”. W przestrzeniach barw RGB barwą można sterować zgodne ze specyfikacją KNX za pomocą względnego lub bezwzględnego ściemniania za pośrednictwem połączonych lub oddzielnych obiektów komunikacyjnych. W przestrzeni barw „HSV” stale dostępne są oddzielne obiekty, umożliwiające bezwzględne sterowanie barwą światła za pomocą kąta koloru (H), nasycenia (S) i wartości jasności (V).
  • Możliwa jest realizacja gradientu kolorów w celu tworzenia różnych nastrojów kolorystycznych w zależności od pory dnia i dnia tygodnia (CTM: Colour Transition Mode). Dostępne są do tego celu cztery matryce CTM, umożliwiające dowolną konfigurację. Każda matryca umożliwia ustawianie indywidualnych preferencji barw, z lub też bez regulacji jasności. Matryce można w trakcie działania bramek indywidualnie aktywować oraz przełączać.
  • W przypadku regulacji barwy: wykonywanie automatycznych przebiegów kół kolorów i jasności. Przebieg koła kolorów służy do automatycznego, całościowego sterowania oprawami oświetleniowymi DALI. Funkcja ta wykorzystuje regularne przestawianie kąta koloru w kole kolorów. W ten sposób powstają ciągłe gradienty kolorów, które mogą być w trakcie działania bramek dowolnie uruchamiane i zatrzymywane. W taki sam sposób działa automatyczny przebieg jasności. Funkcja ta reguluje cyklicznie jasność w całym zakresie jasności i tworzy w ten sposób indywidualne scenariusze jasności.
  • Opcjonalne centralne sterowanie wszystkich podłączonych podzespołów DALI (Broadcast). W ten sposób eliminowana jest potrzeba uruchamiania DALI, w związku z czym można szybko i łatwo rozpocząć eksploatację instalacji oświetleniowych o niewielkim zapotrzebowaniu funkcji (uproszczona konfiguracja bez uruchamiania DALI).
  • Obsługa ręczna grup oraz pojedynczych urządzeń niezależnie od magistrali (również praca na placu budowy ze sterowaniem rozgłaszającym) oddzielnie dla systemów DALI. Sterowanie stanu połączenia i jasności.
  • Komunikaty zwrotne DALI o stanie błędu, DALI Busy lub zwarciu w systemie DALI i komunikaty o zaniku napięcia zasilania.
  • Nawet 6 centralnych funkcji przełączania i ściemniania.
  • Możliwość realizacji globalnego statusu przełączania oraz przełączanie na tryb gotowości. Możliwy zbiorczy komunikat zwrotny stanów połączenia.
  • Możliwość uwzględnienia grup oraz pojedynczych urządzeń nawet w 16 scenach świetlnych na każdy system DALI w celu sterowania jasnością, temperaturą barwową oraz kolorem.
  • Przeprowadzanie uruchamiania DALI oraz testu DALI przez zintegrowaną całkowicie z oprogramowaniem ETS aplikację Device Configuration App, która uzupełnia standardowe okno dialogowe parametrów.

  Funkcje grupowe i funkcje urządzeń

  • Każda grupa oraz każe pojedyncze urządzenie dysponuje pełnym zakresem funkcji bez ograniczeń. Parametry wszystkich funkcji kanałowych można ustawić oddzielnie w odniesieniu do każdej grupy lub każdego pojedynczego urządzenia. W ten sposób możliwe jest niezależne oraz wielofunkcyjne sterowanie urządzeniami DALI.
  • Możliwe aktywne komunikaty o stanie w odniesieniu do stanu przełączania, wartości jasności, temperatury barwowej oraz koloru.
  • Możliwość ustawiania wartości jasności oraz temperatury barwowej (minimalne, maksymalne).
  • Parametryzowana metoda i charakterystyki ściemniania.
  • Włączanie i wyłączanie oszczędzające lampy (łagodne włączanie, łagodne wyłączanie).
  • Możliwość ustawienia funkcji blokowania lub funkcji pozycji wymuszonej. W przypadku funkcji blokowania możliwe jest miganie grup opraw oświetleniowych oraz pojedynczych urządzeń.
  • Funkcje czasu (opóźnienie załączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).
  • Licznik godzin pracy.
  • Możliwość ustawienia poziomów DALI Power-ON-Level (za pomocą zachowania parametru „Po przywróceniu napięcia magistrali/sieci”) oraz DALI System-Failure-Level (za pomocą zachowania parametru „W przypadku zaniku napięcia magistrali/sieci”).
  • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali/sieci oraz po zakończeniu programowania ETS (w celu sterowania jasnością). Stała definicja w przypadku sterowania temperaturą barwową i kolorem.

  Aplikacja ETS Device Configuration App (DCA)

  • Komfortowe uruchamianie DALI bez zewnętrznych elementów oprogramowania. Identyfikowanie, adresowanie i przyporządkowywanie urządzeń DALI odbywa się w środowisku uruchamiania aplikacji DCA oddzielnie w odniesieniu do obu systemów DALI.
  • Szybka identyfikacja urządzeń DALI za pomocą sterowania za pomocą sterowania klawiaturą oraz automatycznej funkcji migania.
  • Konfiguracja offline DALI: Wszechstronne możliwości konfiguracji również bez podłączenia do instalacji DALI.
  • Przyporządkowywanie rozpoznanych wcześniej urządzeń DALI EVG do grup lub też pojedynczych urządzeń również bez aktualnego podłączenia programowania do urządzenia lub instalacji DALI.
  • Nadawanie skróconych adresów DALI można dostosować indywidualnie. Za pomocą uzupełnienia przez nazwy grup i urządzeń można w ten sposób nadawać urządzeniom DALI unikalne oznaczenia.
  • Opcjonalne dezaktywowanie dostosowywania jasności w razie wyszukiwania urządzeń DALI (np. w istniejących instalacjach).
  • Weryfikacja typów urządzeń DALI w przypadku przyporządkowywania urządzeń DALI do projektowanych grup lub też pojedynczych urządzeń. W ten sposób można uniknąć niekompatybilności funkcji po uruchomieniu.
  • Tryb zgodności w celu umożliwienia obsługi urządzeń niezgodnych z DALI.
  • Częściowe uruchamianie DALI: w przypadku użycia tej funkcji podczas wyszukiwania urządzeń DALI już znalezione urządzenia pozostaną zachowane, nawet jeśli nie odpowiedzą bramce.
  • Funkcja testu wszystkich utworzonych grup DALI lub też pojedynczych urządzeń DALI: centralne przełączanie WŁ./WYŁ. (rozgłaszanie), test urządzeń (WŁ./WYŁ., definiowanie wartości jasności, temperatury barwowej lub koloru, status urządzenia), test grupowy (WŁ./WYŁ., definiowanie wartości jasności, temperatury barwowej lub koloru) oraz test scen.
  • Eksportowanie i importowanie szablonów do parametryzacji w formacie XML.
  • Funkcje dokumentacji do tworzenia raportu konfiguracyjnego w postaci PDF (przegląd przyporządkowania grup lub też całej konfiguracji urządzeń).

  Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

  W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

  Do bazy danych mediów

  Inne linki

  Pobieranie


  Arkusz danych


  Oprogramowanie


  Bramka DALI Colour 1x, Bramka DALI Colour 2x
  Instrukcje obsługi

  Instrukcja obsługi.

  Nr. katalogowy 2111 00
  2112 00

  PDF, 1.380 Kb

  Ładowanie


  Pobieranie (en)


  DALI gateway Colour, 1-gang / DALI gateway Colour, 2-gang
  Technical Documentation

  Technical documentation.

  Nr. katalogowy 2111 00
  2112 00

  PDF, 6.010 Kb

  Ładowanie


  Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania