Aktor ściemniający 1x 200 W z wejściem binarnym 3x do Gira One i KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
podtynkowy
Nr. katalogowy 5065 00
5065 00
EAN 4010337099260
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 
Nowość.
Zastępuje 1058 00

Opis alternatywny

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  Wejścia

  • W zależności od parametryzacji ETS w aplikacji dla łączników, przycisków lub styków wejścia 1 i 2 działają albo wewnętrznie na wyjście przekaźnikowe, albo oddzielnie na KNX. Wejście 3 zawsze działa na KNX.
  • Funkcje dla wejść z działaniem na KNX (włączanie, ściemnianie, żaluzja, nadajnik wartości, wtórnik sceny, obsługa 2-kanałowa, wtórnik regulatora, brak funkcji).
  • Włączanie: możliwość ustawienia polecenia podczas zwierania i rozwierania styku (brak reakcji, ON, OFF, PRZEŁ).
  • Ściemnianie: regulacja jasności i/lub temperatury barwowej. Możliwość konfiguracji polecenia zwarcia styku, czasu pomiędzy włączaniem i ściemnianiem, ściemnianie w różnych krokach, powtarzanie telegramu przy długim sygnale na wejściu oraz wysyłanie telegramu zatrzymania po zakończeniu ściemniania.
  • Żaluzja: możliwość ustawienia polecenia zwarcia styku i koncepcji obsługi. Możliwość regulacji czasów dla krótkiego i długiego sygnału na wejściu oraz przestawianie lameli.
  • Nadajnik wartości: możliwe działanie jako 1-bajtowy, 2-bajtowy, 3-bajtowy lub 6-bajtowy nadajnik wartości łącznie z temperaturą barwową i przetwornikiem wartości barwowej. Indywidualnie konfigurowalne wartości. Opcjonalnie możliwa jest korekta wartości przy długim sygnale na wejściu (nie w przypadku 6-bajtowego nadajnika wartości).
  • Wtórnik sceny: możliwość ustawienia sposobu działania (z funkcją pamięci lub bez) oraz numeru sceny.
  • Obsługa 2-kanałowa: przy zwieraniu styku na wejściu można wysyłać do dwóch telegramów do KNX. Możliwość ustawienia koncepcji obsługi (tylko kanał 1 lub kanał 2 / oba kanały). Działanie kanałów (1-bitowy, 1-bajtowy, 2-bajtowy, 3-bajtowy, 6-bajtowy) jest konfigurowane oddzielnie.
  • Wtórnik regulatora: możliwość konfiguracji działania (przełączanie trybu pracy, wymuszone przełączanie trybu pracy, funkcja obecności i przesunięcie wartości zadanej).
  • Możliwa blokada wszystkich lub pojedynczych wejść za pośrednictwem obiektu 1-bitowego. Możliwość ustawienia polaryzacji obiektu blokowania, zachowania na początku i na końcu wyłączenia oraz zachowania podczas aktywnego blokowania.

  Funkcje logiczne

  • Urządzanie ma 8 wewnętrznych funkcji logicznych.
  • Bramki logiczne (AND, OR, ekskluzywne AND, ekskluzywne OR, każda z maksymalnie 4 wejściami).
  • Konwerter 1-bitowy na 1-bajtowy z filtrem wejściowym, obiektem blokującym i specyfikacją wartości wyjściowych.
  • Element blokujący z funkcjami filtra i czasu oraz obiekt blokujący.
  • Komparator dla wartości o 9 różnych formatach danych wejściowych i wielu operacjach porównawczych.
  • Przełącznik wartości granicznych z histerezą z górną i dolną wartością progową dla 9 różnych formatów danych wejściowych. Z podaniem 1-bitowych wartości wyjściowych.
  • Funkcje logiczne mają swoje własne obiekty komunikacyjne KNX i mogą przetwarzać komunikaty z aktora lub innych urządzeń magistrali.
  • Przełączanie i ściemnianie żarówek, żarówek halogenowych 230 V, ściemnialnych wysokonapięciowych lamp diodowych, ściemnialnych świetlówek kompaktowych, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych wyposażonych w niskonapięciowe lampy halogenowe lub diodowe, ściemnialnych transformatorów elektronicznych wyposażonych w niskonapięciowe lampy halogenowe lub diodowe.
  • Automatyczny lub ręczny dobór zasady ściemniania do obciążenia.
  • Odporny na bieg jałowy, zwarcia, przegrzania.
  • Do 8 niezależnych funkcji logicznych do realizacji prostych lub złożonych operacji logicznych.
  • Wychodzące komunikaty zwrotne lub stanu mogą zostać opóźnione globalnie po przywróceniu zasilania magistrali lub zakończeniu programowania ETS.

  Wyjścia ściemniania

  • Możliwość ustawienia rodzaju obciążenia i zasady ściemniania: uniwersalna (z automatycznym procesem pomiarowym), transformator elektroniczny (pojemnościowy / zasada odcinania fazy), transformator konwencjonalny (indukcyjny / zasada nacinania fazy), LED (zasada nacinania fazy), wzgl. LED (zasada odcinania fazy).
  • Możliwość konfiguracji krzywej ściemniania w celu dostosowania do podłączonego obciążenia w zakresie czasu i wartości.
  • Możliwość ustawienia ściemnianego obszaru (jasność włączania oświetlenia, jasność podstawowa alternatywnie: dolna i górna granica ściemniania).
  • Możliwość ustawienia zachowania w przypadku odebrania bezwzględnej wartości jasności (zmniejszanie jasności, zwiększanie jasności, fading).
  • Możliwość ustawienia zachowania przy względnym zwiększeniu ściemnienia w stanie wyłączonym (włączenie kanału, brak reakcji).
  • Centralna funkcja sterowania maks. 6 włączanymi obiektami, 6 ściemnianymi obiektami i 6 obiektami z ustawionymi wartościami i zbiorczym komunikatem zwrotnym.
  • Przełączanie sygnalizacji zwrotnej: sygnalizacja zwrotna aktywna (przy zmianie lub cyklicznie wysyłana do magistrali) lub pasywna (możliwość odczytania obiektu).
  • Sygnalizacja zwrotna wartości jasności: sygnalizacja zwrotna aktywna (przy zmianie lub cyklicznie wysyłana do magistrali) lub pasywna (możliwość odczytania obiektu).
  • W odniesieniu do aktywnych obiektów możliwe jest ustawienie rodzaju aktualizacji (przy zmianie obiektu wejściowego lub przy zmianie wartości sygnału zwrotnego). Umożliwia to indywidualne dostosowanie wizualizacji.
  • Sygnalizacja zwrotna zwarcia, przeciążenia/zaniku napięcia i rodzaju obciążenia (zgodna z KNX i rozszerzona).
  • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz na zakończenie programowania ETS.
  • Funkcja połączenia logicznego dla wyjścia.
  • Możliwość ustawienia funkcji blokowania lub funkcji pozycji wymuszonej.
  • Funkcje czasu (opóźnienie załączania, wyłączania).
  • Funkcja oświetlenia klatki schodowej z funkcją ostrzeżenia wstępnego dzięki sterowanej czasowo redukcji oświetlenia lub aktywacji oświetlenia permanentnego.
  • Funkcja automatu schodowego z wydłużeniem czasu lub zmiennym czasem oświetlenia klatki schodowej za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego.
  • Możliwość ustawienia funkcji miękkiego WŁĄCZANIA i miękkiego WYŁĄCZANIA.
  • Możliwość ustawienia automatycznego wyłączania w przypadku wartości jasności < X% (z indywidualnym czasem opóźnienia).
  • Możliwość włączenia do scen świetlnych: można ustawić do 64 scen wewnętrznych.
  • Możliwość konfiguracji czasu opóźnienia w przypadku przywoływania scen.
  • Możliwość ustawienia charakterystyki ściemniania podczas przywoływania nowej sceny (zwiększanie jasności, zmniejszanie jasności, fading).
  • Wizualna sygnalizacja zwrotna podczas zapisywania sceny.
  • Rozszerzone włączanie scen.
  • Możliwość aktywowania licznika godzin pracy.
  • Licznik godzin pracy jako licznik rosnący (z opcjonalną wartością graniczną) lub licznik malejący (z opcjonalną wartością początkową).

  Dane techniczne

  Medium KNX:
  TP256

  Złącza
  KNX:
  Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
  Wejścia:
  Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
  Obciążenie:
  Zaciski śrubowe

  Przekrój przyłącza:
  maks. 4 mm²

  Wejścia
  Liczba:
  3

  Typ wejścia:
  bezpotencjałowe

  Napięcie próbkowania
  Wejścia wtórnikowe:
  ok. 5 V

  Długość łączna
  Przewód wtórnika:
  maks. 10 m

  Temperatura otoczenia:
  -5 °C do +45 °C

  Napięcie znamionowe:
  DC 21 do 32 V SELV

  Max. moc przyłączowa
  Żarówki:
  20 do 230 W
  Żarówki halogenowe 230 V:
  20 do 230 W
  transformator uzwojony:
  20 do 210 VA
  Trafo Tronic:
  20 do 230 W
  transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
  20 do 100 VA
  transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED:
  typowo 20 do 200 W
  Wysokonapięciowa żarówka LED:
  typ. 1 do 200 W

  Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  • Szybsze pobieranie aplikacji (wsparcie Long Frame).
  • Maksymalna moc przyłączeniowa zależy od wybranego trybu pracy (nacinanie lub odcinanie fazy). Szczegółowe informacje podane są w instrukcji obsługi.
  • Redukcja mocy w przypadku montażu w
   ścianach drewnianych lub gipsowo-kartonowych -15%
   połączeń wielokrotnych -20%.
  • Rozszerzenie mocy dzięki modułom mocy Gira.
  • Stan dostawy: możliwa obsługa wyjścia ściemniania przez wejście 1 (jaśniej) i wejście 2 (ciemniej).

  Zakres dostawy

  • Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX znajduje się w zakresie dostawy.

  Wymiary w mm

  szer. x wys. x gł.: 48 50 28

  Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

  W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

  Do bazy danych mediów

  Pobieranie


  Arkusz danych


  Oprogramowanie


  Aktor żaluzjowy 1x 200 W z wejściem binarnym 3x
  Instrukcje obsługi

  Instrukcja obsługi

  Nr. katalogowy 5065 00

  PDF, 714 Kb

  Ładowanie


  Pobieranie (en)


  Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang
  Technical Documentation

  Technical documentation.

  Nr. katalogowy 5065 00

  PDF, 5.597 Kb

  Ładowanie


  Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania