Aktor ściemniający 4x Komfort do KNX
4 x 225 W/VA

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
modułowy
Nr. katalogowy 2025 00
2025 00
EAN 4010337073338
Jednostka opakowania 1
System cen 26
 
Nowość.

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

 • Aktor ściemniający ze zintegrowanym złączem magistralnym.
 • Przełączanie i ściemnianie żarówek, żarówek halogenowych 230 V, ściemnialnych wysokonapięciowych lamp diodowych, ściemnialnych świetlówek kompaktowych, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych wyposażonych w niskonapięciowe lampy halogenowe lub diodowe, ściemnialnych transformatorów elektronicznych wyposażonych w niskonapięciowe lampy halogenowe lub diodowe.
 • Automatyczny lub ręczny dobór zasady ściemniania do obciążenia.
 • Odporny na bieg jałowy, zwarcia, przegrzania.
 • Ręczne uruchamianie wyjść niezależnie od magistrali.
 • Możliwość aktywacji okresowych wskazań stanu, możliwość połączenia za pomocą obiektu komunikacyjnego z wieloma aktuatorami.
 • Połączenie równoległe kilku wyjść do ściemniania lamp o większych obciążeniach lub rozszerzenia mocy za pomocą modułów mocy.
 • W celu uproszczenia komunikacji w ETS można przyporządkować wszystkie istniejące kanały ściemniania tym samym parametrom, zapewniając identyczną parametryzację.
 • Maks. 6 funkcji centralnych do wspólnego sterowania wszystkimi kanałami ściemniania z włączanymi i ściemnianymi obiektami oraz obiektami z ustawionymi wartościami.
 • Maks. 8 niezależnych funkcji logicznych do realizacji prostych lub złożonych operacji logicznych.
 • Wychodzące komunikaty zwrotne lub komunikaty o stanie mogą zostać opóźnione globalnie po przywróceniu napięcia zasilania magistrali lub po zakończeniu programowania ETS.

Wyjścia ściemniania

 • Niezależne przełączanie i ściemnianie wyjść ściemniania.
 • Możliwość ustawienia rodzaju obciążenia i zasady ściemniania: uniwersalna (z automatycznym procesem pomiarowym), transformator elektroniczny (pojemnościowy / zasada odcinania fazy), transformator konwencjonalny (indukcyjny / zasada nacinania fazy), LED (zasada nacinania fazy), wzgl. LED (zasada odcinania fazy).
 • Możliwość konfiguracji krzywej charakterystycznej ściemniania na kanał w celu dostosowania do podłączonego obciążenia w zakresie czasu i wartości.
 • Możliwość ustawienia ściemnianego obszaru (jasność włączania oświetlenia, jasność podstawowa alternatywnie: dolna i górna granica ściemniania).
 • Możliwość ustawienia zachowania w przypadku odebrania bezwzględnej wartości jasności (zmniejszanie jasności, zwiększanie jasności, fading).
 • Możliwość ustawienia zachowania przy względnym zwiększeniu ściemnienia w stanie wyłączonym (włączenie kanału, brak reakcji).
 • Centralna funkcja sterowania maks. 6 włączanymi obiektami, 6 ściemnianymi obiektami i 6 obiektami z ustawionymi wartościami i zbiorczym komunikatem zwrotnym.
 • Przełączanie sygnalizacji zwrotnej: sygnalizacja zwrotna aktywna (przy zmianie lub cyklicznie wysyłana do magistrali) lub pasywna (możliwość odczytania obiektu).
 • Sygnalizacja zwrotna wartości jasności: sygnalizacja zwrotna aktywna (przy zmianie lub cyklicznie wysyłana do magistrali) lub pasywna (możliwość odczytania obiektu).
 • W odniesieniu do aktywnych obiektów możliwe jest ustawienie rodzaju aktualizacji (przy zmianie obiektu wejściowego lub przy zmianie wartości sygnału zwrotnego). Umożliwia to indywidualne dostosowanie wizualizacji.
 • Sygnalizacja zwrotna zwarcia, przeciążenia/zaniku napięcia i rodzaju obciążenia (zgodna z KNX i rozszerzona).
 • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku/przywrócenia zasilania magistrali oraz po procesie programowania ETS dla każdego wyjścia.
 • Funkcja logiczna łączeniowa dla każdego wyjścia oddzielnie.
 • Funkcja blokowania z możliwością parametryzacji dla każdego kanału. Alternatywnie funkcja pozycji wymuszonej oddzielnie dla każdego wyjścia.
 • Funkcje czasu (opóźnienie załączania, wyłączania).
 • Funkcja oświetlenia klatki schodowej z funkcją ostrzeżenia wstępnego dzięki sterowanej czasowo redukcji oświetlenia lub aktywacji oświetlenia permanentnego.
 • Funkcja klatki schodowej z wydłużeniem czasu lub zmiennym czasem oświetlenia klatki schodowej za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego.
 • Możliwość ustawienia funkcji miękkiego WŁĄCZANIA i miękkiego WYŁĄCZANIA.
 • Możliwość ustawienia automatycznego wyłączania w przypadku wartości jasności < X% (z indywidualnym czasem opóźnienia).
 • Możliwe włączenie do scen świetlnych: Możliwość ustawienia maks. 64 scen wewnętrznych na każde wyjście.
 • Możliwość konfiguracji czasu opóźnienia w przypadku przywoływania scen.
 • Możliwość ustawienia charakterystyki ściemniania podczas przywoływania nowej sceny (zwiększanie jasności, zmniejszanie jasności, fading).
 • Wizualna sygnalizacja zwrotna podczas zapisywania sceny.
 • Rozszerzone włączanie scen.
 • Możliwość aktywowania licznika godzin pracy indywidualnie dla każdego wyjścia.
 • Licznik godzin pracy jako licznik rosnący (z opcjonalną wartością graniczną) lub licznik malejący (z opcjonalną wartością początkową).

Funkcje logiczne

 • Urządzanie ma 8 wewnętrznych funkcji logicznych.
 • Bramki logiczne (AND, OR, ekskluzywne AND, ekskluzywne OR, każda z maksymalnie 4 wejściami).
 • Konwerter 1-bitowy na 1-bajtowy z filtrem wejściowym, obiektem blokującym i specyfikacją wartości wyjściowych.
 • Element blokujący z funkcjami filtra i czasu oraz obiekt blokujący.
 • Komparator dla wartości o 9 różnych formatach danych wejściowych i wielu operacjach porównawczych.
 • Przełącznik wartości granicznych z histerezą z górną i dolną wartością progową dla 9 różnych formatów danych wejściowych. Z podaniem 1-bitowych wartości wyjściowych.
 • Funkcje logiczne mają swoje własne obiekty komunikacyjne KNX i mogą przetwarzać komunikaty z aktora lub innych urządzeń magistrali.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Napięcie znamionowe:
AC 110 do 230 V, 50/60 Hz

Maks. moc przyłączeniowa (AC 230 V) na kanał
Żarówki:
20 do 225 W
Żarówki halogenowe 230 V:
20 do 225 W
transformator uzwojony:
20 do 210 VA
Trafo Tronic:
20 do 225 W
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
20 do 100 VA
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typowo 20 do 200 W
Wysokonapięciowa żarówka LED:
typ. 1 do 200 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 20 do 150 W

Złącza
KNX:
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna
Obciążenie:
Zaciski śrubowe

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Wskazówki

 • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.
 • Maksymalna moc przyłączeniowa zależy od wybranego trybu pracy (nacinanie lub odcinanie fazy). Szczegółowe informacje podane są w instrukcji obsługi.
 • Rozszerzenie mocy dzięki modułom mocy Gira.
 • Wyjścia połączone równolegle można obciążać tylko w 95%. Do połączonych równolegle wyjść ściemniania nie podłączać świetlówek kompaktowych. Połączonych równolegle wyjść ściemniania nie rozszerzać przy użyciu modułów mocy.
 • Montaż na szynie montażowej.
 • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
 • Szybsze pobieranie aplikacji (wsparcie Long Frame).
 • Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie).

Zakres dostawy

 • Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX znajduje się w zakresie dostawy.

Wymiary

Moduł. (mod.): 4

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Poczw. wyrobnik ściemniający
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 2015 00
2025 00

PDF, 618 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Dimming actuator, 4-gang Komfort
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2025 00

PDF, 4.245 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania