Uniwersalny interfejs przycisków 4x do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 1119 00
1119 00
EAN 4010337119005
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 05/2024.

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Podtynkowe wejścia binarne, możliwość zastosowania w pogłębionej puszcze instalacyjnej (głębokość 60 mm) za konwencjonalnym przełącznikiem/przyciskiem, do podłączania styków bezpotencjałowych. Procesy załączania styków bezpotencjalowych są przetwarzane na komunikaty KNX. Wejścia mogą być przy tym niezależnie od siebie przyporządkowane różnym funkcjom lub zablokowane. Wejścia mogą być parametryzowane jako wyjścia (maks. 2 mA).

Właściwości

Właściwości

 • Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść.
 • Możliwość oddzielnej parametryzacji każdego wejścia w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku.
 • Ograniczenie współczynnika komunikatów.
 • Dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia z możliwością pojedynczego załączania, możliwość niezależnej regulacji poszczególnych poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ. brak reakcji), cykliczne wysyłanie obiektów załączania wybierane w zależności od zbocza lub od wartości obiektu.
 • Obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a włączaniem oraz wielkości kroków ściemniania, możliwość powtarzania telegramu i przesyłania komunikatu o zatrzymaniu.
 • Możliwość regulacji polecenia przy zboczu narastającym (brak funkcji, GÓRA, DÓŁ, PRZEŁ.), możliwość parametryzacji koncepcji obsługi (Step – Move – Step wzgl. Move – Step), regulacji czasu pomiędzy trybem krótkotrwałym a długotrwałym, czasu przestawiania listew żaluzji.

Funkcja czujnika wartości i wtórnika sceny świetlnej:

 • Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jak zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, zmiana wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku dla czujnika wartości. Wtórnik sceny świetlnej z funkcją zapisu, możliwy zapis sceny bez wcześniejszego wywołania.

Funkcja czujnika wartości temperatury i czujnika wartości natężenia oświetlenia:

 • Zbocze i wartość z możliwością parametryzacji, możliwa zmiana wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku.

Funkcja licznika impulsów:

 • Parametryzowane zbocze do liczenia impulsów i czas interwału do przesyłania stanu licznika, regulowane zbocze sygnału synchronizującego do resetowania stanu licznika i komunikat o załączeniu z nadejściem sygnału synchronizującego.

Funkcja licznika załączeń:

 • Wybierane zbocze do liczenia sygnałów na wejściu i maksymalny stan licznika, parametryzowana wielkość kroku do wyświetlania stanu licznika i komunikat w razie osiągnięcia maksymalnego stanu licznika.

Funkcja jako wyjście łączeniowe:

 • Zachowanie w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali, opóźnienie włączania lub wyłączania albo funkcja zegara sterującego, taktowanie wyjścia (miganie diody LED).
 • Podtynkowe wejście binarne 4x. Cztery wejścia można przy tym przyporządkować niezależnie od siebie do różnych funkcji lub też można je zablokować. Dwa wejścia z czterech mogą być parametryzowane jako wyjścia (maks. 2 mA).
 • Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i czujników wartości do wejść 1 do 4 wzgl. liczników impulsów i załączeń do wejść 1 i 2.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Liczba wejść:
4

Przyłącza
KNX:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna
Przewód wejściowy:
5-żyłowy zestaw przewodów

Zakres dostawy

 • W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX.

Wymiary w mm

43 28 15

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Universal button interface, 2, 4-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 1118 00
1119 00

PDF, 29 Kb

Ładowanie


Universal button interface, 4-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 1119 00

PDF, 468 Kb

Ładowanie


Universal button interface, 4-gang
Product database

Product database from ETS2

Nr. katalogowy 1119 00

VD1, 202 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania