Aktor ściemniający 1x 200 W z wejściem binarnym 3x do Gira One i KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Podtynkowy
Nr. katalogowy 5065 00
5065 00
EAN 4010337099260
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 

Opis alternatywny

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  Funkcja w systemie Gira One

  • Aktor do włączania i ściemniania żarówek, żarówek halogenowych 230~, ściemnialnych żarówek LED 230~, ściemnianych świetlówek kompaktowych, ściemnianych transformatorów indukcyjnychwyposażonych w niskonapięciowe żarówki halogenowe lub LED, ściemnialnych transformatorów elektronicznych wyposażonych w niskonapięciowe żarówki halogenowe lub LED.
  • 3 wejścia binarne do podłączania konwencjonalnych łączników, przycisków i czujników ruchu ze stykami bezpotencjałowymi.
  • Wejścia służą do sterowania aktorami Gira One lub do rejestrowania komunikatów o stanie.
  • Automatyczny lub ręczny dobór zasady ściemniania do obciążenia.
  • Odporny na bieg jałowy, zwarcia, przegrzania.
  • Rozszerzenie mocy przez dodatkowe moduły mocy.
  • Możliwe podłączenie zewnętrznego czujnika temperatury do wejścia 3.
  • Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0.
  • Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

  Wyjścia ściemniania

  • Ustawianie jasności minimalnej i maksymalnej.
  • Włączanie z ostatnią wartością jasności lub ze stałą wartością jasności włączania.
  • Ustawianie opóźnienia włączania lub wyłączania.
  • Funkcja oświetlenia klatki schodowej – możliwość opcjonalnego ustawienia czasu wstępnego ostrzegania i jasności wstępnego ostrzegania.

  Wejścia binarne

  • Konfiguracja obsługi jedno- lub dwupowierzchniowej przycisku kołyskowego.
  • Podłączanie przycisków kołyskowych parametryzowanych za pomocą funkcji do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji, wywoływania scen, oświetlenia klatki schodowej (czujnik ruchu), przywołania z piętra, bramy garażowej i otwierania drzwi.
  • Podłączanie czujników ruchu i czujek obecności z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi.
  • Komfortowe sterowanie grupowe urządzeniami do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji.
  • Możliwość analizy styków przełączających czujników mrozu, jasności lub deszczu z bezpotencjałowymi stykami przekaźnika do ochrony urządzeń do zacieniania i wentylacji przed wpływami atmosferycznymi.
  • Kontrola kontaktronu okiennego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte okno powoduje po upływie 5 minut włączenie trybu pracy Ochrona przed mrozem.
  • Kontrola kontaktronu drzwiowego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte drzwi powodują podniesienie i zablokowanie żaluzji lub rolety.
  • Kontrola przełączania trybu ogrzewania/chłodzenia na pompie ciepła w celu przesłania aktualnego trybu pracy (ogrzewanie lub chłodzenie) do regulatora ogrzewania.
  • Wskaźnik styku przełączającego do wizualizacji stanu styku w aplikacji Smart Home.
  • Konfigurowalne wejścia sterujące z możliwością niezależnej parametryzacji.
  • Rejestrowanie i kalibracja wartości temperatury za pośrednictwem czujnika zdalnego (patrz Akcesoria) na wejściu 3.

  Funkcja w systemie Gira KNX

  • Przełączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, ściemnialnych wysokonapięciowych lamp diodowych, ściemnialnych świetlówek kompaktowych, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych wyposażonych w niskonapięciowe lampy halogenowe lub diodowe, ściemnialnych transformatorów elektronicznych wyposażonych w niskonapięciowe lampy halogenowe lub diodowe.
  • Automatyczny lub ręczny dobór zasady ściemniania do obciążenia.
  • Odporny na bieg jałowy, zwarcia, przegrzania.
  • Do 8 niezależnych funkcji logicznych do realizacji prostych lub złożonych operacji logicznych.
  • Wychodzące komunikaty zwrotne lub stanu mogą zostać opóźnione globalnie po przywróceniu zasilania magistrali lub zakończeniu programowania ETS.

  Wyjścia ściemniania

  • Możliwość ustawienia rodzaju obciążenia i zasady ściemniania: uniwersalna (z automatycznym procesem pomiarowym), transformator elektroniczny (pojemnościowy / zasada odcinania fazy), transformator konwencjonalny (indukcyjny / zasada nacinania fazy), LED (zasada nacinania fazy), wzgl. LED (zasada odcinania fazy).
  • Możliwość konfiguracji krzywej ściemniania w celu dostosowania do podłączonego obciążenia w zakresie czasu i wartości.
  • Możliwość ustawienia ściemnianego obszaru (jasność włączania oświetlenia, jasność podstawowa alternatywnie: dolna i górna granica ściemniania).
  • Możliwość ustawienia zachowania w przypadku odebrania bezwzględnej wartości jasności (zmniejszanie jasności, zwiększanie jasności, fading).
  • Możliwość ustawienia zachowania przy względnym zwiększeniu ściemnienia w stanie wyłączonym (włączenie kanału, brak reakcji).
  • Centralna funkcja sterowania maks. 6 włączanymi obiektami, 6 ściemnianymi obiektami i 6 obiektami z ustawionymi wartościami i zbiorczym komunikatem zwrotnym.
  • Przełączanie sygnalizacji zwrotnej: sygnalizacja zwrotna aktywna (przy zmianie lub cyklicznie wysyłana do magistrali) lub pasywna (możliwość odczytania obiektu).
  • Sygnalizacja zwrotna wartości jasności: sygnalizacja zwrotna aktywna (przy zmianie lub cyklicznie wysyłana do magistrali) lub pasywna (możliwość odczytania obiektu).
  • W odniesieniu do aktywnych obiektów możliwe jest ustawienie rodzaju aktualizacji (przy zmianie obiektu wejściowego lub przy zmianie wartości sygnału zwrotnego). Umożliwia to indywidualne dostosowanie wizualizacji.
  • Sygnalizacja zwrotna zwarcia, przeciążenia/zaniku napięcia i rodzaju obciążenia (zgodna z KNX i rozszerzona).
  • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz na zakończenie programowania ETS.
  • Funkcja połączenia logicznego dla wyjścia.
  • Możliwość ustawienia funkcji blokowania lub funkcji pozycji wymuszonej.
  • Funkcje czasu (opóźnienie załączania, wyłączania).
  • Funkcja klatki schodowej z funkcją ostrzeżenia wstępnego dzięki sterowanej czasowo redukcji oświetlenia lub aktywacji oświetlenia permanentnego.
  • Funkcja automatu schodowego z wydłużeniem czasu lub zmiennym czasem oświetlenia klatki schodowej za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego.
  • Możliwość ustawienia funkcji miękkiego WŁĄCZANIA i miękkiego WYŁĄCZANIA.
  • Możliwość ustawienia automatycznego wyłączania w przypadku wartości jasności < X% (z indywidualnym czasem opóźnienia).
  • Możliwe włączenie do scen świetlnych: Możliwość ustawienia do 64 scen wewnętrznych.
  • Możliwość konfiguracji czasu opóźnienia w przypadku przywoływania scen.
  • Możliwość ustawienia charakterystyki ściemniania podczas przywoływania nowej sceny (zwiększanie jasności, zmniejszanie jasności, fading).
  • Wizualna sygnalizacja zwrotna podczas zapisywania sceny.
  • Rozszerzone włączanie scen.
  • Możliwość aktywowania licznika godzin pracy.
  • Licznik godzin pracy jako licznik rosnący (z opcjonalną wartością graniczną) lub licznik malejący (z opcjonalną wartością początkową).

  Dane techniczne

  Napięcie znamionowe:
  DC 21 do 32 V SELV

  Gira One Medium:
  Skrętka (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

  Napięcie probiercze:
  4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)

  Przyłącza
  Magistrala Gira One:
  Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
  Wejścia:
  Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
  Obciążenie:
  Zaciski śrubowe

  Przekrój przyłącza:
  maks. 4 mm²

  Wejścia
  Liczba:
  3

  Typ wejścia:
  bezpotencjałowe

  Napięcie próbkowania
  Wejścia wtórnikowe:
  ok. 5 V

  Długość łączna
  Przewód wtórnika:
  maks. 10 m

  Maks. moc przyłączowa
  Żarówki:
  20 do 230 W
  Lampy halogenowe 230 V:
  20 do 230 W
  Transformator uzwojony:
  20 - 210 VA
  trafo Tronic:
  20 do 230 W
  transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
  20 - 100 VA
  transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED:
  typ. 20 do 200 W
  Wysokonapięciowe lampy LED:
  typ. 1 do 200 W

  Temperatura otoczenia:
  od -5 °C do +45 °C

  Wskazówki

  • Maksymalna moc przyłączeniowa zależy od wybranego trybu pracy (nacinanie lub odcinanie fazy). Szczegółowe informacje podane są w instrukcji obsługi.
  • Redukcja mocy w przypadku montażuw ścianach drewnianych lub gipsowo-kartonowych -15%w przypadku połączeń wielokrotnych -20%.
  • Rozszerzenie mocy dzięki modułom mocy Gira.
  • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA)
  • Stan fabryczny: możliwa obsługa wyjścia ściemniania przez wejście 1 (jaśniej) i wejście 2 (ciemniej).

  Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

  W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

  Do bazy danych mediów

  Pobieranie


  Arkusz danych


  Oprogramowanie


  Aktor żaluzjowy 1x 200 W z wejściem binarnym 3x do Gira One
  Instrukcje obsługi

  Instrukcja obsługi.

  Nr. katalogowy 5065 00

  PDF, 924 Kb

  Ładowanie


  Aktor żaluzjowy 1x 200 W z wejściem binarnym 3x do KNX
  Instrukcje obsługi

  Instrukcja obsługi.

  Nr. katalogowy 5065 00

  PDF, 888 Kb

  Ładowanie


  Gira One
  Przewodniki / Podstawy systemu

  Podstawy systemu

  Nr. katalogowy

  PDF, 47.862 Kb

  Ładowanie


  Pobieranie (en)


  Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang for KNX
  Technical Documentation

  Technical documentation.

  Nr. katalogowy 5065 00

  PDF, 5.597 Kb

  Ładowanie


  Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania
  Strona główna Gira One i KNX Gira One i Gira KNX: Wejścia binarne Aktor ściemniający 1x 200 W z wejściem binarnym 3x do Gira One i KNX