Aktor włączający bistabilny 2x / aktor żaluzjowy 1x 16 A z wejściem binarnym 3x do Gira One i KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Podtynkowy
Nr. katalogowy 5062 00
5062 00
EAN 4010337099253
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 

Opis alternatywny

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  Funkcja w systemie Gira One

  • Aktor do włączania odbiorników lub sterowania pracą żaluzji, rolety, markizy, okna dachowego.
  • W trybie żaluzji sąsiednie wyjścia (A1/A2) są łączone w jedno wyjście żaluzji.
  • 3 wejścia binarne do podłączania konwencjonalnych łączników, przycisków i czujników ruchu ze stykami bezpotencjałowymi.
  • Podłączanie zewnętrznego czujnika temperatury do wejścia 3.
  • Wejścia służą do sterowania aktorami Gira One lub do rejestrowania komunikatów o stanie.
  • Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0.
  • Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

  Funkcje zacieniania i wentylacji

  • Obsługa żaluzji listwowych, rolet, markiz, okien dachowych lub świetlików kopułkowych.
  • Opcjonalne ustawianie czasów przesuwania.
  • Funkcja ochrony przed promieniowaniem słonecznym z pozycją zasłon lub listew na początku lub na końcu funkcji może być aktywowana dla każdego wyjścia.
  • Ustawianie czasu opóźnienia aktywacji funkcji na początku lub na zakończenie aktywności promieniowania słonecznego.
  • Napinanie poszycia markizy.
  • W przypadku aktywnego alarmu wiatrowego, np. przy zastosowaniu konwencjonalnej stacji pogodowej z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi dla funkcji alarmu wiatrowego, żaluzje podnoszą się i są automatycznie blokowane. Stan wejścia binarnego jest monitorowany cyklicznie.
  • W przypadku aktywnego alarmu deszczowego, np. przy zastosowaniu konwencjonalnej stacji pogodowej z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi funkcji alarmu deszczowego, okna lub świetliki kopułkowe zamykają się natychmiast i są automatycznie blokowane. Stan wejścia binarnego jest monitorowany cyklicznie.
  • W przypadku aktywnego alarmu mrozowego, np. przy zastosowaniu konwencjonalnej stacji pogodowej z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi dla funkcji alarmu mrozowego, aktywny ruch rolet jest zatrzymywany i blokowany w celu ochrony silnika rolet. Stan wejścia binarnego jest monitorowany cyklicznie.
  • Kontrola kontaktronu drzwiowego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte drzwi powodują podniesienie i zablokowanie żaluzji lub rolet.

  Funkcje włączania

  • Tryb mechanizmu zamykającego lub otwierającego.
  • Ustawianie opóźnienia włączania lub wyłączania.
  • Funkcja oświetlenia klatki schodowej – możliwość dodatkowego ustawienia czasu wstępnego ostrzegania.
  • Parametryzacja funkcji włączania np. oświetlenia lub gniazd wtyczkowych, funkcji bramy garażowej lub funkcji otwierania drzwi oraz funkcji styku przełączającego do przesyłania zapotrzebowania na ciepło do pompy ciepła.
  • Funkcja bramy garażowej: możliwe ustawienie czasu zamykania przekaźnika.
  • Funkcja otwierania drzwi: możliwe ustawienie czasu zamykania przekaźnika.

  Wejścia binarne

  • Konfiguracja obsługi jedno- lub dwupowierzchniowej przycisku kołyskowego.
  • Podłączanie przycisków kołyskowych parametryzowanych za pomocą funkcji do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji, wywoływania scen, oświetlenia klatki schodowej (czujnik ruchu), przywołania z piętra za pomocą Gira G1, bramy garażowej i otwierania drzwi.
  • Podłączanie czujników ruchu i czujek obecności z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi.
  • Komfortowe sterowanie grupowe urządzeniami do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji.
  • Możliwość analizy styków przełączających czujników mrozu, jasności lub deszczu z bezpotencjałowymi stykami przekaźnika do ochrony urządzeń do zacieniania i wentylacji przed wpływami atmosferycznymi.
  • Kontrola kontaktronu okiennego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte okno powoduje po upływie 5 minut włączenie trybu pracy Ochrona przed mrozem.
  • Kontrola kontaktronu drzwiowego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte drzwi powodują podniesienie i zablokowanie żaluzji lub rolet.
  • Kontrola przełączania trybu ogrzewania/chłodzenia na pompie ciepła w celu przesłania aktualnego trybu pracy (ogrzewanie lub chłodzenie) do regulatora ogrzewania.
  • Wskaźnik styku przełączającego do wizualizacji stanu styku w aplikacji Smart Home.
  • Konfigurowalne wejścia sterujące z możliwością niezależnej parametryzacji.
  • Rejestrowanie i kalibracja wartości temperatury za pośrednictwem czujnika zdalnego (patrz Akcesoria) na wejściu 3.

  Funkcja w systemie Gira KNX

  • Możliwość parametryzacji pracy w trybie żaluzji lub przełączania. W trybie żaluzji oba wyjścia (A1/A2) są łączone w jedno wyjście żaluzji.
  • Urządzenie ma trzy wejścia o wspólnym potencjale odniesienia.
  • Odczyt stanów włączenia przełączników lub przycisków instalacyjnych i innych styków bezpotencjałowych na wejściach od 1 do 3.
  • Ocena sygnału z czujników kondensacji i przecieku (patrz akcesoria) na wejściach od 1 do 3.
  • Rejestrowanie wartości temperatury przez czujnik zdalny (patrz akcesoria) na wejściu 3.
  • Maks. 8 niezależnych funkcji logicznych do realizacji prostych lub złożonych operacji logicznych.
  • Wychodzące komunikaty zwrotne lub stanu mogą zostać opóźnione po przywróceniu zasilania magistrali lub zakończeniu programowania ETS.
  • Przekaźnik bistabilny.

  Funkcje żaluzji

  • Możliwość parametryzacji trybu pracy: Obsługa żaluzji, rolet, markiz, okien dachowych lub klap wentylacyjnych.
  • Oddzielnie parametryzowane czasy przesuwania zasłony z wydłużeniem czasu przesuwania dla ruchu do górnej pozycji krańcowej.
  • W przypadku żaluzji listwowych można niezależnie ustawić czasu ruchu listew.
  • Możliwość ustawienia czasu przełączania przy zmianie kierunku i czasów pracy krótko- i długotrwałej (Step, Move).
  • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku przywrócenia zasilania magistrali oraz po zakończeniu programowania ETS.
  • Centralne sterowanie możliwe za pomocą maksymalnie 6 obiektów długoterminowych (góra, dół, stale góra, stale dół).
  • Komunikat zwrotny pozycji zasłony lub listew żaluzji. Ponadto można zgłaszać nieprawidłową pozycję zasłony lub ruch napędu. Sygnalizacja zwrotna aktywna (przy zmianie lub cyklicznie wysyłana do magistrali) lub pasywna (możliwość odczytania obiektu).
  • Przyporządkowania do maksymalnie 5 różnych funkcji bezpieczeństwa (3 alarmy wiatrowe, 1 alarm deszczowy, 1 alarm mrozowy), do wyboru z nadzorem cyklicznym.
  • Możliwość aktywacji kompleksowej funkcji ochrony przed promieniowaniem słonecznym ze stałą i zmienną pozycją zasłony lub lameli na początku lub na końcu funkcji. Wraz z dynamicznym przesunięciem listew dla żaluzji listwowych. Również z rozszerzoną ochroną przed promieniowaniem słonecznym do integracji z bardziej złożonymi systemami sterowania zaciemnieniem (posiada oddzielne obiekty automatyczne i blokujące). Do wyboru z automatyką ogrzewania i chłodzenia oraz funkcją obecności.
  • Funkcja naprężania płótna markiz.
  • Rozszerzona funkcja blokady z opcją potwierdzenia.
  • Funkcja wentylacji do okien z kontaktronami okiennymi.
  • Inteligentna funkcja uczenia dla ruchu zasłon.
  • Możliwość realizacji funkcji pozycji wymuszonej funkcji blokady.
  • Możliwość ustawienia do 64 scen wewnętrznych.
  • Funkcja pamięci scen: Dodatkowe informacje wizualne.
  • Rozszerzone przywoływanie scen (przełączanie scen).

  Funkcje włączania

  • Niezależne przełączanie wyjść.
  • Tryb mechanizmu zamykającego lub otwierającego.
  • Centralna funkcja włączania za pomocą maks. 6 obiektów przełączających (włączony, wyłączony, na stałe włączony, na stałe wyłączony).
  • Przełączanie sygnalizacji zwrotnej: Aktywna lub pasywna funkcja sygnalizacji zwrotnej.
  • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz po zakończeniu programowania ETS.
  • Funkcja logiczna łączeniowa dla każdego wyjścia oddzielnie.
  • Funkcja blokowania z możliwością parametryzacji dla każdego kanału. Alternatywnie funkcja pozycji wymuszonej oddzielnie dla każdego wyjścia.
  • Rozszerzona funkcja blokady z opcją potwierdzenia.
  • Funkcje czasu (opóźnienie włączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).
  • Możliwe włączenie do scen świetlnych: Możliwość ustawienia maks. 64 scen wewnętrznych na każde wyjście.
  • Funkcja pamięci scen: Dodatkowe informacje wizualne.
  • Rozszerzone przywoływanie scen (przełączanie scen).
  • Możliwość aktywowania licznika godzin pracy indywidualnie dla każdego wyjścia.
  • Monitorowanie wejść pod względem cyklicznej aktualizacji obiektu przełączania z pozycją bezpieczeństwa.

  Dane techniczne

  Napięcie znamionowe:
  DC 21 do 32 V SELV

  Zdolność łączenia:
  AC 250 V, 16 AX

  Maksymalny prąd załączania:
  800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

  Gira One Medium:
  Skrętka (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

  Napięcie probiercze:
  4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)

  Przyłącza
  Magistrala Gira One:
  Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
  Wejścia:
  Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
  Obciążenie:
  Zaciski śrubowe

  Przekrój przyłącza:
  maks. 4 mm²

  Wejścia
  Liczba:
  3

  Typ wejścia:
  bezpotencjałowe

  Napięcie próbkowania
  Wejścia wtórnikowe:
  ok. 5 V

  Długość łączna
  Przewód wtórnika:
  maks. 10 m

  Moc przyłączowa
  Omowe obciążenie:
  2500 W
  Obciążenie pojemnościowe:
  16 A, maks. 140 µF
  Silniki (żaluzja lub wentylator):
  1380 W
  Żarówki:
  2300 W
  Lampy halogenowe 230 V:
  2300 W
  Świetlówki, skompensowane równolegle:
  1160 VA
  Wysokonapięciowe lampy LED:
  typ. 400 W
  Transformator uzwojony:
  1200 VA
  Transformator Tronic:
  1500 W
  Świetlówki, nieskompensowane:
  1000 VA
  Świetlówki,układ połączeń Duo:
  2300 VA

  Temperatura otoczenia:
  od -5 °C do +45 °C

  Wskazówki

  • Redukcja mocyRedukcja prądu łączeniowego w przypadku każdego urządzenia (w odniesieniu do Σ 16 A)
   • redukcja o 10% na każde 5°C przekroczenia poziomu 35°C
   • w przypadku montażu w ścianach drewnianych lub gipsowo-kartonowych – redukcja 15%
   • w przypadku połączeń wielokrotnych – redukcja 20%.
  • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA)

  Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

  W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

  Do bazy danych mediów

  Pobieranie


  Arkusz danych


  Oprogramowanie


  Aktor włączający 2x / aktor żaluzjowy 1x 16 A z wejściem binarnym 3x do Gira One
  Instrukcje obsługi

  Instrukcja obsługi.

  Nr. katalogowy 5062 00

  PDF, 687 Kb

  Ładowanie


  Aktor włączający 2x / aktor żaluzjowy 1x 16 A z wejściem binarnym 3x do KNX
  Instrukcje obsługi

  Instrukcja obsługi.

  Nr. katalogowy 5062 00

  PDF, 654 Kb

  Ładowanie


  Gira One
  Przewodniki / Podstawy systemu

  Podstawy systemu

  Nr. katalogowy

  PDF, 17.903 Kb

  Ładowanie


  Pobieranie (en)


  Switching actuator 2-gang / blind actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
  Technical Documentation

  Technical documentation.

  Nr. katalogowy 5062 00

  PDF, 6.480 Kb

  Ładowanie


  Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania
  Strona główna Gira One i Gira KNX Gira One i Gira KNX: Wejścia binarne Aktor włączający bistabilny 2x / aktor żaluzjowy 1x 16 A z wejściem binarnym 3x do Gira One i KNX