Aktor grzewczy 6x z regulatorem do KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
modułowy plus
Nr. katalogowy 2129 00
2129 00
EAN 4010337032915
Jednostka opakowania 1
System cen 66
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 01/2023.

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

 • Aktor grzewczy z zintegrowanym regulatorem temperatury w pomieszczeniu do załączania termicznych napędów nastawczych ogrzewania i chłodzenia.

Wyjścia zaworów

 • Tryb dwustanowy lub PWM.
 • Możliwość sterowania napędów o charakterystyce „beznapięciowo otwarty” lub „beznapięciowo zamknięty”.
 • Nastawniki z napięciem znamionowym 24 V lub 230 V z możliwością wysterowania.
 • Tryb pracy na placu budowy: Możliwość ręcznej obsługi wyjść bez zasilania magistralnego tylko z zasilaniem roboczym.
 • Komunikat zwrotny w trybie ręcznym i w trybie magistralnym.
 • Blokowanie pojedynczych wyjść ręcznie lub poprzez magistralę.
 • Zabezpieczenie przeciążeniowe, ochrona przeciwzwarciowa, sygnalizacja błędu za pomocą LED.
 • Ochrona przed blokowaniem się zaworów.
 • Pozycja wymuszona.
 • Różne wartości zadane dla pozycji wymuszonej lub trybu awaryjnego podczas awarii magistrali latem i zimą.
 • Możliwość parametryzacji cyklicznego monitorowania sygnałów wejściowych.
 • Komunikat zwrotny przez magistralę np. w przypadku awarii zasilania zaworu, przeciążenia i zwarcia.
 • Załączanie pompy cyrkulacyjnej ogrzewania zależnie od stanów zaworów.
 • Zbiorczy komunikat zwrotny podłączonych napędów zaworów.
 • Tryb oszczędzania energii zmniejszający zużycie energii przez wyrobnik grzewczy. Stosowanie w okresach (np. latem), gdy nie ma potrzeby ogrzewania.
 • Aktywacja funkcji „first open” (wstępnie otwarty) podczas pierwszego uruchamiania napędu zaworu.
 • Szybkie uruchomienie dzięki podstawowym ustawieniom kanałów.
 • Łączenie kaskadowe kilku wyrobników grzewczych.
 • Resetowanie komunikatów błędu za pośrednictwem magistrali.
 • Sterowanie według zapotrzebowania na ciepło.
 • Licznik godzin pracy do każdego kanału.

Regulator temperatury w pomieszczeniu

 • 6 niezależnych regulatorów.
 • Sterowanie za pomocą indywidualnych obiektów komunikacyjnych do wejść i wyjść.
 • Do wyboru wewnętrzna komunikacja grupowa do indywidualnego przydzielania wyjść regulatora do kanałów wyjściowych wyrobnika.
 • Tryby pracy: komfortowy, gotowości, nocny, zabezpieczenia przeciw zamarzaniu/przed gorącem.
 • Każdemu trybowi pracy mogą zostać przydzielone indywidualne wartości zadane temperatury.
 • Konfiguracja wartości zadanych temperatury do wyboru względna (na podstawie podstawowej wartości zadanej) lub bezwzględna (niezależne zadane wartości temperatury dla każdego trybu pracy).
 • Przedłużenie trybu komfortu przyciskiem obecności z możliwością ustawienia czasu trwania.
 • Przełączanie trybów za pomocą obiektów 1-bajtowych zgodnie ze specyfikacją KNX lub maksymalnie 4 pojedynczych obiektów 1-bitowych.
 • Możliwość konfiguracji komunikatów zwrotnych o stanie.
 • Przełączanie zabezpieczenia przeciw zamarzaniu/przed gorącem za pomocą stanu okna lub automatyki zabezpieczenia przeciw zamarzaniu.
 • Tryby pracy „Ogrzewanie”, „Chłodzenie”, „Ogrzewanie i chłodzenie” z lub bez dodatkowego stopnia. Zadane wartości temperatury dla stopnia dodatkowego wywodzą się z wartości stopnia podstawowego i ustawianego odstępu między stopniami.
 • Zależnie od stopnia ogrzewania lub chłodzenia można konfigurować różne rodzaje regulacji: regulacja proporcjonalno-całkująca (ciągła lub przełączająca modulacja szerokości impulsu) lub regulacja 2-punktowa (przełączająca).
 • Ustawianie parametrów regulacji regulatora PI (na życzenie: zakres proporcjonalny, czas regulacji nadążnej) i regulatora 2-punktowego (histereza).
 • Automatyczne lub obiektowe przełączanie między trybami „Ogrzewanie” i „Chłodzenie”.
 • Pomiar temperatury w pomieszczeniu za pomocą maksymalnie dwóch zewnętrznych czujników temperatury KNX. Możliwość porównania wartości temperatur i ustawienia wartości pomiarowej czujników zewnętrznych. Możliwość ustawienia czasu sprawdzenia wartości temperatur odbieranych z zewnątrz.
 • Zadane i rzeczywiste wartości temperatur mogą zostać wydane na magistrali (także cyklicznie) po ustawieniu odchylenia.
 • Oddzielne lub wspólne wydawanie wielkości nastawczych w trybie ogrzewania i chłodzenia. Na każdy stopień przypada wtedy jeden lub dwa obiekty wielkości nastawczych.
 • Normalne lub inwertowane wydawanie wielkości nastawczych.
 • Możliwość ustawienia automatycznego wysyłania i czasu cyklu do wydawania wielkości nastawczych.
 • Możliwe ograniczenie wielkości nastawczych.
 • Możliwe ograniczenie temperatury posadzki w trybie ogrzewania.
 • Możliwe ograniczenie temperatury zadanej w trybie chłodzenia.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Napięcie znamionowe:
AC 110 do 230 V, 50/60 Hz

Standby:
maks. 0,4 W

Pobór mocy:
maks. 1 W

Wyjścia/regulator:
6

Rodzaj styku:
Triac

Napięcie znamionowe:
AC 24/230 V, 50/60 Hz

Prąd łączeniowy:
5 do 160 mA

Prąd załączeniowy:
maks. 1,5 A (2 s)

Liczba napędów na wyjście
AC 230 V napędy:
4
AC 24 V napędy:
2

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Wskazówki

 • Do wszystkich wejść należy przyłączać zawory o tym samym napięciu roboczym.
 • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.
 • Montaż na szynie montażowej.

Zakres dostawy

 • Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX znajduje się w zakresie dostawy.

Wymiary

Moduł. (mod.): 4

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 212900

IFC, 14 Kb

Ładowanie


Wyrobnik grzewczy 6x z regulatorem, urządzenie modułowe
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 2129 00

PDF, 1.839 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Heating actuator 6-gang with controller DRA
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2129 00

PDF, 8.249 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania