Wejście binarne 8x 12 – 48 V AC/DC bezpotencjałowe do KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 2128 00
2128 00
EAN 4010337018841
Jednostka opakowania 1
System cen 66
 
Modularne wejścia binarne do podłączania styków. Procesy załączania styków (np. czujniki/przyciski) są przetwarzane na komunikaty KNX. Wejścia mogą być przy tym niezależnie od siebie przyporządkowane różnym funkcjom lub zablokowane. Możliwe wskazanie sygnału poprzez żółte LED stanu.

Właściwości

Właściwości

 • Każde wejście posiada pełny zakres funkcji. Wszystkie funkcje kanałowe mogą zostać ustawione osobno dla każdego wejścia.
 • Wychodzące telegramy wejść mogą zostać opóźnione globalnie po przywróceniu zasilania magistrali lub zakończeniu programowania ETS.
 • Możliwość konfiguracji czasu eliminacji odbicia styków oraz ograniczenia prędkości transmisji telegramów.
 • Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i nadajników wartości do wejść.
 • Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść (możliwość ustawienia biegunowości obiektu) do funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i nadajników wartości.
 • Możliwość oddzielnej parametryzacji każdego wejścia w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku.
 • Funkcja przełączania: dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia (rozkazy przełączania mogą zostać sparametryzowane pojedynczo), możliwość niezależnej regulacji rozkazów w przypadku zbocza rosnącego i opadającego (WŁ., WYŁ., PRZEŁ., brak reakcji), niezależne cykliczne wysyłanie obiektów przełączających z możliwością wyboru w zależności od zbocza lub wartości obiektu.
 • Funkcja ściemniania: Obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a włączaniem oraz wielkości kroków ściemniania, możliwość powtarzania telegramu i przesyłania komunikatu o zatrzymaniu.
 • Funkcja sterowania żaluzjami: możliwość regulacji polecenia przy narastającym zboczu (brak funkcji, góra, dół, przeł.), możliwość ustawienia koncepcji obsługi (Step – Move – Step wzgl. Move – Step), możliwość regulacji czasu poprzez wybór trybu krótko- i długotrwałego (tylko w przypadku Step – Move – Step), możliwość regulacji czasu przestawienia listew żaluzji.
 • Funkcja nadajnika wartości: Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jak zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, zmiana wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku dla czujnika wartości. Wtórnik sceny świetlnej z funkcją zapisu, możliwy zapis sceny bez wcześniejszego wywołania.
 • Funkcja licznika impulsów: Możliwość ustawienia interwału liczenia, możliwość ustawienia zbocza (liczenie przy zboczu narastającym, opadającym lub narastającym i opadającym), możliwość ustawienia liczby wymaganych impulsów na wejściu, możliwość ustawienia liczby wymaganych impulsów licznikowych do zmiany licznika, każde wejście zawiera jeden licznik główny i jeden pośredni, liczniki główne i pośrednie mogą pracować niezależnie jako liczniki dodające lub odejmujące, wartości początkowe i końcowe liczników mogą zostać podane jako parametry lub poprzez obiekt komunikacji, odczyt stanu licznika poprzez KNX lub automatyczny, możliwość ustawienia reakcji na zakończenie licznika, wyzerowanie licznika impulsów poprzez KNX (reset licznika).
 • Wejście binarne posiada osiem niezależnych wejść, do których podłączane są sygnały elektryczne w zakresie napięcia od 12 do 48 V.
 • Analiza sygnałów napięcia stałego (DC) lub napięcia przemiennego (AC).
 • Wejście binarne udostępnia oddzielne napięcie pomocnicze DC 24 V (SELV) do podłączenia styków bezpotencjałowych.
 • Komunikat o stanie w przypadku błędu napięcia pomocniczego może zostać przekazany do magistrali.
 • Możliwość przyłączania liczników ze złączem S0 (np. liczniki energii, gazu, wody).

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Długość przewodu wejściowego:
maks. 100 m

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Napięcie znamionowe:
AC/DC 12 do 48 V

Napięcie sygnału
dla sygnału „0”:
-48 – +2 V
dla sygnału „1”:
8 – 48 V

Prąd wejściowy przy napięciu znamionowym:
2 mA

Napięcie znamionowe S0:
maks. DC 27 V

Częstotliwość impulsów S0:
maks. 33 Hz

Częstotliwość znamionowa sygnału AC:
30 do 60 Hz

Czas trwania sygnału:
min. 15 ms

Liczba wejść:
8

Wyjście
Napięcie:
DC 24 V SELV
Prąd:
maks. 4 mA

Przyłącza
KNX:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna
Wejścia:
Zaciski śrubowe

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Zakres dostawy

 • W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 4

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 212800

RFA, 484 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 212800

IFC, 164 Kb

Ładowanie


Ośmiokrotne wejście binarne 12-48 V AC/DC bezpotencjałowe
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 2128 00

PDF, 1.822 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Binary input, 8-gang 12-48 V AC/DC, zero-voltage
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2128 00

PDF, 4.433 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania