Uniwersalny interfejs przycisku 2x do KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 1118 00
1118 00
EAN 4010337118008
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Podtynkowe wejścia binarne, możliwość zastosowania w pogłębionej puszcze instalacyjnej (głębokość 60 mm) za konwencjonalnym przełącznikiem/przyciskiem, do podłączania styków bezpotencjałowych. Procesy załączania styków bezpotencjalowych są przetwarzane na komunikaty KNX. Wejścia mogą być przy tym niezależnie od siebie przyporządkowane różnym funkcjom lub zablokowane. Wejścia mogą być parametryzowane jako wyjścia (maks. 2 mA).

Właściwości

Właściwości

 • Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść.
 • Możliwość oddzielnej parametryzacji każdego wejścia w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku.
 • Ograniczenie współczynnika komunikatów.
 • Dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia z możliwością pojedynczego załączania, możliwość niezależnej regulacji poszczególnych poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ. brak reakcji), cykliczne wysyłanie obiektów załączania wybierane w zależności od zbocza lub od wartości obiektu.
 • Obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a załączaniem i wielkości kroków ściemniania, możliwość wysyłania powtórzenia komunikatów i komunikatu o zatrzymaniu.
 • Możliwość regulacji polecenia przy zboczu narastającym (brak funkcji, GÓRA, DÓŁ, PRZEŁ.), możliwość parametryzacji koncepcji obsługi (Step – Move – Step wzgl. Move – Step), regulacji czasu pomiędzy trybem krótkotrwałym a długotrwałym, czasu przestawiania listew żaluzji.

Funkcja czujnika wartości i wtórnika sceny świetlnej:

 • Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jak styk zwierny, przycisk jak styk rozwierny, łącznik) i wartości w zboczu, zmiana wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku dla czujnika wartości. Wtórnik sceny świetlnej z funkcją zapisu, możliwy zapis sceny bez wcześniejszego wywołania.

Funkcja czujnika wartości temperatury i czujnika wartości natężenia oświetlenia:

 • Zbocze i wartość z możliwością parametryzacji, możliwa zmiana wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku.

Funkcja licznika impulsów:

 • Parametryzowane zbocze do liczenia impulsów i czas interwału do przesyłania stanu licznika, regulowane zbocze sygnału synchronizującego do resetowania stanu licznika i komunikat o załączeniu z nadejściem sygnału synchronizującego.

Funkcja licznika załączeń:

 • Wybierane zbocze do liczenia sygnałów na wejściu i maksymalny stan licznika, parametryzowana wielkość kroku do wyświetlania stanu licznika i komunikat w razie osiągnięcia maksymalnego stanu licznika.

Funkcja jako wyjście łączeniowe:

 • Zachowanie w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali i opóźnienie załączania wzgl. wyłączania lub funkcja zegara sterowniczego, wyjście taktowania (miganie LED).
 • Podwójne podtynkowe wejście binarne. Obydwa wejścia mogą być niezależnie od siebie przyporządkowane różnym funkcjom lub zablokowane. Obydwa wejścia mogą być parametryzowane jako wyjścia (maks. 2 mA).
 • Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i czujników wartości do obydwu wejść wzgl. liczników impulsów i załączeń.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Liczba wejść:
2

Złącza
KNX:
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna
Przewód wejściowy:
3-żyłowy zestaw przewodów

Zakres dostawy

 • Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX znajduje się w zakresie dostawy.

Wymiary w mm

43 28 15

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Universal button interface, 2, 4-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 1118 00
1119 00

PDF, 29 Kb

Ładowanie


Universal button interface, 2-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 1118 00

PDF, 464 Kb

Ładowanie


Universal button interface, 2-gang
Product database

Product database from ETS2

Nr. katalogowy 1118 00

VD1, 203 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania