OneKNX akt.wł.bi. 1x 16 A PT wejście bin. 3x [506100] Aktor włączający bistabilny 1x 16 A z wejściem binarnym 3x do Gira One i KNX Gira One / Gira KNX podtynkowy Właściwości: Funkcja z Gira One system - Aktor do włączania odbiorników. - 3 wejścia binarne do podłączania konwencjonalnych łączników, przycisków i czujników ruchu ze stykami bezpotencjałowymi. - Wejścia służą do sterowania aktorami Gira One lub do rejestrowania komunikatów o stanie. - Podłączanie zewnętrznego czujnika temperatury do wejścia 3. - Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0 (dostępna od 03/2023 r.). - Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One. Funkcje łączeniowe - Tryb styku zwiernego lub rozwiernego. - Ustawianie opóźnienia włączania lub wyłączania. - Funkcja oświetlenia klatki schodowej – możliwość dodatkowego ustawienia czasu wstępnego ostrzegania. - Parametryzacja funkcji włączania np. oświetlenia lub gniazd wtyczkowych, funkcji bramy garażowej lub funkcji otwierania drzwi oraz funkcji styku przełączającego do przesyłania zapotrzebowania na ciepło do pompy ciepła. - Funkcja bramy garażowej: możliwe ustawienie czasu zamykania przekaźnika. - Funkcja otwierania drzwi: możliwe ustawienie czasu zamykania przekaźnika. Wejścia binarne - Konfiguracja obsługi jedno- lub dwupowierzchniowej przycisku kołyskowego. - Podłączanie przycisków kołyskowych parametryzowanych za pomocą funkcji do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji, wywoływania scen, oświetlenia klatki schodowej (czujnik ruchu), przywołania z piętra za pomocą Gira G1, bramy garażowej i otwierania drzwi. - Podłączanie czujników ruchu i czujek obecności z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi. - Komfortowe sterowanie grupowe urządzeniami do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji. - Możliwość analizy styków przełączających czujników mrozu, jasności lub deszczu z bezpotencjałowymi stykami przekaźnika do ochrony urządzeń do zacieniania i wentylacji przed wpływami atmosferycznymi. - Kontrola kontaktronu okiennego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte okno powoduje po upływie zaprogramowanego czasu włączenie trybu pracy Ochrona przed mrozem. - Kontrola kontaktronu drzwiowego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte drzwi powodują podniesienie i zablokowanie żaluzji lub rolet. - Kontrola przełączania trybu ogrzewania/chłodzenia na pompie ciepła w celu przesłania aktualnego trybu pracy (ogrzewanie lub chłodzenie) do regulatora ogrzewania. - Wskaźnik styku przełączającego do wizualizacji stanu styku w aplikacji Smart Home. - Konfigurowalne wejścia sterujące z możliwością niezależnej parametryzacji. - Rejestrowanie i kalibracja wartości temperatury za pośrednictwem czujnika zdalnego (patrz Akcesoria) na wejściu 3. Funkcja z Gira KNX system - Przełączanie odbiorników elektrycznych za pomocą styku przekaźnika. - Urządzenie ma trzy wejścia o wspólnym potencjale odniesienia. - Odczyt stanów łączeniowych przełączników lub przycisków instalacyjnych i innych styków bezpotencjałowych na wejściach od 1 do 3. - Ocena sygnału z czujników kondensacji i przecieku (patrz akcesoria) na wejściach od 1 do 3. - Rejestrowanie wartości temperatury przez czujnik zdalny (patrz akcesoria) na wejściu 3. - Maks. 8 niezależnych funkcji logicznych do realizacji prostych lub złożonych operacji logicznych. - Wychodzące komunikaty zwrotne lub stanu mogą zostać opóźnione po przywróceniu zasilania magistrali lub zakończeniu programowania ETS. - Przekaźnik bistabilny. Funkcje łączeniowe - Tryb styku zwiernego lub rozwiernego. - Centralna funkcja włączania za pomocą maks. 6 obiektów przełączających (włączony, wyłączony, na stałe włączony, na stałe wyłączony). - Przełączanie sygnalizacji zwrotnej: Aktywna lub pasywna funkcja sygnalizacji zwrotnej. - Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz po zakończeniu programowania ETS. - Funkcja połączenia logicznego. - Możliwość ustawienia funkcji blokowania lub funkcji pozycji wymuszonej. - Rozszerzona funkcja blokady z opcją potwierdzenia. - Funkcje czasu (opóźnienie włączania, wyłączania, funkcja oświetlenia klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego). - Możliwość włączenia do scen świetlnych: można ustawić do 64 scen wewnętrznych. - Funkcja pamięci scen: Dodatkowe informacje wizualne. - Rozszerzone przywoływanie scen (przełączanie scen). - Możliwość aktywowania licznika godzin pracy. - Monitorowanie wejść pod względem cyklicznej aktualizacji obiektu przełączania z pozycją bezpieczeństwa. Dane techniczne: Napięcie znamionowe: DC 21 do 32 V SELV Zdolność łączenia: AC 250 V, 16 AX Maksymalny prąd załączania: 800 A (200 µs), 165 A (20 ms) Gira One Medium: Skrętka (Twisted-Pair, TP), YCYM 2 x 2 x 0,8 Napięcie probiercze: 4 kV (przewód magistralny KNX/EIB) Złącza - Magistrala Gira One: Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego - Wejścia: Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego - Obciążenie: Zaciski śrubowe Przekrój przyłącza: maks. 4 mm² Wejścia - Liczba: 3 Typ wejścia: bezpotencjałowe Napięcie próbkowania - Wejścia wtórnikowe: ok. 5 V Długość łączna - Przewód wtórnika: maks. 10 m Moc przyłączeniowa - Omowe obciążenie: 2500 W - Obciążenie pojemnościowe: 16 A, maks. 140 µF - Silniki (żaluzja lub wentylator): 1380 W - Żarówki: 2300 W - Żarówki halogenowe 230 V: 2300 W - Świetlówki, skompensowane równolegle: 1160 VA - Wysokonapięciowa żarówka LED: typ. 400 W - transformator uzwojony: 1200 VA - Trafo Tronic: 1500 W - Świetlówki, nieskompensowane: 1000 VA - Świetlówki, układ połączeń Duo: 2300 VA Temperatura otoczenia: -5 °C do +45 °C Wskazówki: - Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA). - Opis integracji oraz instalacji styków bezpotencjałowych, czujników ruchu oraz czujek obecności znajduje się w podręczniku systemowym systemu Gira One. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5061 00 podtynkowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx