Gira F100 biały łącz. klaw. 1x strzałki OneKNX [5172112] Przycisk z klawiszem 1x symbole strzałek do Gira One i KNX Gira F100 Gira One i KNX czysta biel z połyskiem Właściwości: Funkcja w systemie Gira One - Przycisk do obsługi systemu Gira One. - Zintegrowany czujnik temperatury do pomiaru temperatury w pomieszczeniu. - Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0. - Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One. Funkcje obsługi - Włączanie odbiorników, takich jak np. oświetlenie, gniazdo wtyczkowe lub pompa. - Ściemnianie oświetlenia. - Obsługa urządzeń do zacieniania i wentylacji (żaluzja, roleta, okno dachowe, świetlik kopułkowy i markiza). - Komfortowe sterowanie grupowe urządzeniami do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji. - Wywoływanie wariantów sceny świetlnej. - Zastosowanie w funkcji przycisku oświetlenia klatki schodowej do aktywacji funkcji klatki schodowej w urządzeniach do włączania i ściemniania. - Funkcja przycisku dzwonkowego w połączeniu z Gira G1. - Sterowanie urządzeniami audio systemu Sonos. - Sterowanie odbiornikami Hue. - Sterowanie odbiornikami eNet. - Funkcja mechanizmu otwierania drzwi lub bramy garażowej. - Funkcja Boost. Temperatura w pomieszczeniu - Kalibracja temperatury dla zintegrowanego czujnika temperatury. Wskaźnik LED - Ustawianie jasności lampki kontrolnej stanu LED w 5 stopniach i wyłączanie. - Ustawianie koloru lampki kontrolnej stanu LED (czerwony, zielony, niebieski). - Wybór funkcji lampki kontrolnej stanu LED zależnie od funkcji klawisza: zawsze wyłączona, zawsze włączona, potwierdzenie zadziałania lub wskazanie stanu. Funkcja w systemie Gira KNX - Przycisk do KNX ze zintegrowanym portem magistralnym. - Zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia. - Regulowana funkcja klawisza lub przycisku dla każdej powierzchni obsługi. - Przycisk KNX umożliwia sterowanie maksymalnie czterema funkcjami. Funkcje obsługi - Możliwość parametryzacji koncepcji obsługi funkcji przycisków lub klawiszy. - Włączanie, ściemnianie i temperatura barwowa, regulacja barwy i jasności, żaluzja, czujnik wartości, wtórnik sceny, obsługa 2-kanałowa i wtórnik regulatora. - Przełączanie: Reakcję na naciśnięcie i/lub zwolnienie można ustawić (brak reakcji, włączenie, wyłączenie, przełączenie). - Ściemnianie i temperatura barwowa: możliwość ustawienia jasności i/lub temperatury barwowej, rozkazu po naciśnięciu, czasu pomiędzy włączeniem i ściemnianiem, ściemniania w różnych stopniach, powtarzania telegramu w przypadku długiego naciśnięcia i przesyłania komunikatu o zatrzymaniu po zakończeniu naciskania. - Regulacja barwy i jasności: możliwość ustawienia przebiegu koła barw lub regulacji jasności, rozkazu po naciśnięciu, czasu pomiędzy włączeniem i ściemnianiem, wartości początkowej, skoku regulacji oraz czasu pomiędzy dwoma telegramami. - Żaluzja: Reakcję przy naciśnięciu i sposób obsługi można ustawić. Sposób obsługi można dostosować odpowiednio do krótkiego i długiego naciśnięcia oraz przestawiania lameli. - Enkoder: sposób działania (czujnik wartości 1-bajtowy, 2-bajtowy, 3-bajtowy lub 6-bajtowy) oraz wartość można ustawić. - Wtórnik sceny: Można ustawić sposób działania (z funkcją pamięci lub bez) oraz numer sceny. - Obsługa 2-kanałowa: Naciśnięcie przełącznika umożliwia wysłanie do KNX maksymalnie dwóch komunikatów. Można ustawić koncepcję obsługi oraz dostosować czas krótkiego i długiego naciśnięcia. Sposób działania kanałów ustawia się oddzielnie. - Wtórnik regulatora: Sposób działania (przełączanie trybu pracy, wymuszone przełączanie trybu pracy, funkcja obecności i przesunięcie wartości zadanej) można ustawić. - Funkcja odcinająca do odcinania poszczególnych przycisków lub klawiszy. Właściwości wtórnika regulatora - Możliwość parametryzacji wtórnika regulatora jako funkcji klawisza lub przycisku. Sterowanie regulatorem temperatury w pomieszczeniu (tryby pracy, funkcja obecności i przesunięcie wartości zadanej). - Analiza stanu regulatora za pomocą diody LED stanu. - Możliwość aktywacji pomiaru temperatury. Pomiar temperatury pomieszczenia za pomocą wewnętrznego czujnika lub opcjonalnie poprzez obliczenie wartości wewnętrznej na podstawie temperatury zewnętrznej. Funkcje diody LED stanu - Wybór funkcji odbywa się dla każdej lampki kontrolnej stanu LED. Możliwość parametryzacji następujących funkcji: zawsze wyłączona, zawsze włączona, potwierdzenie zadziałania, potwierdzenie telegramu, wskazanie stanu, sterowanie za pomocą oddzielnego obiektu LED, wskazanie trybu pracy, wskazanie stanu regulatora, wskazanie stanu obecności i wskazanie przesunięcia wartości zadanej. - Kolor można ustawić. Wybór koloru jest albo wspólny dla wszystkich lampek kontrolnych stanu LED, albo też oddzielny dla każdej lampki kontrolnej urządzenia. Diody stanu mogą świecić na czerwono, zielono lub niebiesko. - Jasność diody stanu można regulować w pięciu poziomach. Obniżenie nocne umożliwia zmniejszenie jasności lampki kontrolnej stanu LED w godzinach nocnych za pomocą obiektu komunikacyjnego. Dane techniczne: Gira One Medium: Skrętka (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 Medium KNX: TP256 Napięcie probiercze: 4 kV (przewód magistralny KNX/EIB) Przyłącze - Gira One: Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna - KNX: Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna Klasa ochronności: III Głębokość montażu: 15 mm Temperatura otoczenia: od -5 °C do +50 °C Wskazówki: - Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA). - Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure. - Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji serwisowej Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie). - Do zastosowania przypadku użycia ramki adaptera Gira TX_44, ramki adaptera IP20 oraz osłony z oferty System 55. - Klawisze można opcjonalnie wymienić na warianty alternatywne. Zakres dostawy: - W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX. - Pierścień nośny ze śrubami znajduje się w zestawie. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5172 112 czysta biel z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx