Urządzenie podtynk. PT reg.temp.pom. S3000 + przył.czujn. [539500] Podtynkowy regulator temperatury w pomieszczeniu System 3000 z przyłączem czujnika Gira System 3000 Właściwości: - Sterowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym i siłownikami termicznymi. - Sygnał wyjściowy: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie dwupunktowe (włączanie i wyłączanie). - Wejście do przełączania na tryb chłodzenia. - Przerywa ogrzewanie po 60 minutach (zabezpieczenie przed przegrzaniem grzałki). - Możliwe podłączenie zdalnego czujnika (akcesoria). Połączenie z modułem nakładanym do obsługi RF 1x/2x do KNX - Aktor grzewczy 1x - Kanał na czujnik 1x lub 2x. - Możliwość sterowania lokalnego modułem podtynkowym System 3000. - Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnikiem. - Rejestracja temperatury. - Wybór funkcji modułu podtynkowego do regulatora temperatury w pomieszczeniu: sterowanie siłownikami 230 V, tryb ogrzewania, tryb chłodzenia, tryb ogrzewania i chłodzenia, przełączanie między trybem ogrzewania lub chłodzenia przez obiekt komunikacyjny lub wejście wtórnikowe. Regulator PWM i 2-punktowy, ustawianie bezwzględnej i względnej wartości zadanej, sterowanie według zapotrzebowania na ciepło ze sterowaniem kaskadowym, funkcja ochrony zaworu. Cykliczne monitorowanie temperatury podłogi, tryb serwisowy wyjścia zaworu, funkcja ochrony przed mrozem (automatyczna lub za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego), kalibracja czujnika temperatury, funkcja Boost, kompensacja letnia i zimowa. Wejście wtórnikowe służy do przełączania między trybem ogrzewania i chłodzenia. Dane techniczne: Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: 0,1 do 0,5 W Prąd łączeniowy: 10 mA do 16 A Moc przyłączeniowa: maks. 3600 W Zalecana wysokość montażu: 1,50 m Głębokość montażu: 24 mm Montaż: w puszce instalacyjnej wg DIN 49073 Temperatura otoczenia: -5 °C do +45 °C Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5395 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx