Gira F100 biały łączn. klawisz 2x strzałki OneKNX [5174112] Przycisk z klawiszem 2x symbole strzałek do Gira One i KNX Gira F100 Gira One / Gira KNX czysta biel z połyskiem Właściwości: Funkcja z Gira One system - Przycisk do obsługi systemu Gira One. - Zintegrowany czujnik temperatury do pomiaru temperatury w pomieszczeniu. - Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0 (dostępna od 03/2023 r.). - Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One. Funkcje obsługi - Włączanie odbiorników, takich jak np. oświetlenie, gniazdo wtyczkowe lub pompa. - Ściemnianie oświetlenia. - Obsługa urządzeń do zacieniania i wentylacji (żaluzja, roleta, okno dachowe, świetlik kopułkowy i markiza). - Komfortowe sterowanie grupowe urządzeniami do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji. - Wywoływanie wariantów sceny świetlnej. - Zastosowanie w funkcji przycisku oświetlenia klatki schodowej do aktywacji funkcji klatki schodowej w urządzeniach do włączania i ściemniania. - Funkcja przycisku dzwonkowego w połączeniu z Gira G1. - Sterowanie urządzeniami audio systemu Sonos. - Sterowanie odbiornikami hue. - Sterowanie odbiornikami eNet. - Funkcja mechanizmu otwierania drzwi lub bramy garażowej. - Funkcja Boost. Temperatura w pomieszczeniu - Kalibracja temperatury dla zintegrowanego czujnika temperatury. Wskaźnik LED - Ustawianie jasności lampki kontrolnej stanu LED w 5 stopniach i wyłączanie. - Ustawianie koloru lampki kontrolnej stanu LED (czerwony, zielony, niebieski). - Wybór funkcji lampki kontrolnej stanu LED zależnie od funkcji klawisza: zawsze wyłączona, zawsze włączona, potwierdzenie zadziałania lub wskazanie stanu. Funkcja z Gira KNX system - Przycisk do KNX ze zintegrowanym łącznikiem magistrali. - Zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia. - Możliwość skonfigurowania funkcji klawisza lub przycisku dla każdej powierzchni obsługi. - Przycisk KNX umożliwia sterowanie maksymalnie czterema funkcjami. Funkcje obsługi - Możliwość parametryzacji koncepcji obsługi funkcji przycisków lub klawiszy. - Włączanie, ściemnianie i temperatura barwowa, regulacja barwy i jasności, żaluzja, czujnik wartości, wtórnik sceny, obsługa 2-kanałowa i wtórnik regulatora. - Przełączanie: Reakcję na naciśnięcie i/lub zwolnienie można ustawić (brak reakcji, włączenie, wyłączenie, przełączenie). - Ściemnianie i temperatura barwowa: możliwość ustawienia jasności i/lub temperatury barwowej, reakcji na naciśnięcie, czasu pomiędzy włączeniem i ściemnianiem, ściemniania w różnych stopniach, powtarzania telegramu w przypadku długiego naciśnięcia i przesyłania komunikatu o zatrzymaniu po zakończeniu naciskania. - Regulacja barwy i jasności: możliwość ustawienia przebiegu koła barw lub regulacji jasności, reakcji na naciśnięcie, czasu pomiędzy włączeniem i ściemnianiem, wartości początkowej, skoku regulacji oraz czasu pomiędzy dwoma telegramami. - Żaluzja: Reakcję przy naciśnięciu i sposób obsługi można ustawić. Sposób obsługi można dostosować odpowiednio do krótkiego i długiego naciśnięcia oraz przestawiania lameli. - Czujnik wartości: sposób działania (czujnik wartości 1-bajtowy, 2-bajtowy, 3-bajtowy lub 6-bajtowy) oraz wartość można ustawić. - Wtórnik sceny: Można ustawić sposób działania (z funkcją pamięci lub bez) oraz numer sceny. - Obsługa 2-kanałowa: Naciśnięcie przełącznika umożliwia wysłanie do KNX maksymalnie dwóch komunikatów. Można ustawić koncepcję obsługi oraz dostosować czas krótkiego i długiego naciśnięcia. Sposób działania kanałów ustawia się oddzielnie. - Wtórnik regulatora: możliwość ustawienia sposobu działania (przełączanie trybu pracy, wymuszone przełączanie trybu pracy, funkcja obecności i przesunięcie wartości zadanej). - Funkcja odcinająca do odcinania poszczególnych przycisków lub klawiszy. Właściwości wtórnika regulatora - Możliwość parametryzacji wtórnika regulatora jako funkcji klawisza lub przycisku. Sterowanie regulatorem temperatury w pomieszczeniu (tryby pracy, funkcja obecności i przesunięcie wartości zadanej). - Analiza stanu regulatora za pomocą diody LED stanu. - Możliwość aktywacji pomiaru temperatury. Pomiar temperatury pomieszczenia za pomocą wewnętrznego czujnika lub opcjonalnie poprzez obliczenie wartości wewnętrznej na podstawie temperatury zewnętrznej. Funkcje diody LED stanu - Wybór funkcji odbywa się dla każdej lampki kontrolnej stanu LED. Możliwość parametryzacji następujących funkcji: zawsze wyłączona, zawsze włączona, potwierdzenie zadziałania, potwierdzenie telegramu, wskazanie stanu, sterowanie za pomocą oddzielnego obiektu LED, wskazanie trybu pracy, wskazanie stanu regulatora, wskazanie stanu obecności i wskazanie przesunięcia wartości zadanej. - Kolor można ustawić. Wybór koloru jest albo wspólny dla wszystkich diod stanu, albo też oddzielny dla każdej diody stanu urządzenia. Diody stanu mogą świecić na czerwono, zielono lub niebiesko. - Jasność diody stanu można regulować w pięciu poziomach. Obniżenie nocne umożliwia zmniejszenie jasności diody stanu w godzinach nocnych za pomocą obiektu komunikacyjnego. Dane techniczne: Gira One Medium: Skrętka (Twisted-Pair, TP), YCYM 2 x 2 x 0,8 Medium KNX: TP256 Napięcie probiercze: 4 kV (przewód magistralny KNX/EIB) Przyłącze - Gira One: Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna - KNX: Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna Klasa ochronności: III Głębokość montażu: 15 mm Temperatura otoczenia: od -5°C do +50°C Wskazówki: - Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA). - Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure. - Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie). - Do zastosowania przypadku użycia ramki adaptera Gira TX_44, ramki adaptera IP20 oraz osłony z oferty System 55. - Klawisze można opcjonalnie wymienić na warianty alternatywne. Zakres dostawy: - Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX znajduje się w zakresie dostawy. - Pierścień nośny ze śrubami znajduje się w zestawie. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5174 112 czysta biel z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx