TS4 alum.czysta biel(lak.) zest.przełączn. 2x moż.opis. czuj.przyc.4 [5032903] Zestaw klawiszy 2x zindywidualizowany do czujnika przyciskowego 4 Urządzenia do obsługi Gira do KNX aluminium czysta biel z połyskiem (lakierowany) Wskazówki: - Opis jest wykonywany za pośrednictwem usługi wykonywania opisów Gira i jest nanoszony na materiał precyzyjnie i trwale techniką laserową. W celu wykonania indywidualnego projektu po bezpłatnej rejestracji można wybierać różne czcionki i symbole, co pozwala również zintegrować logo firmy lub hotelu. Zamówienie jest realizowane przez handel hurtowy wraz ze sprzedażą klawiszy. - Należy mieć na uwadze, że na zestawach klawiszy do czujnika przyciskowego 4 w wersji z białym szkłem z powodów technicznych nie można wykonać opisu przy użyciu lasera. - Ten produkt można zamówićwyłącznieprzez usługę wykonywania opisów Gira. - Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5032 903 aluminium czysta biel z połyskiem (lakierowany) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TS4 alum.czysta biel m(lak.) zest.przełączn. 2x moż.opis. czuj.przyc.4 [5032927] Zestaw klawiszy 2x zindywidualizowany do czujnika przyciskowego 4 Urządzenia do obsługi Gira do KNX aluminium czysta biel, matowy (lakierowany) Wskazówki: - Opis jest wykonywany za pośrednictwem usługi wykonywania opisów Gira i jest nanoszony na materiał precyzyjnie i trwale techniką laserową. W celu wykonania indywidualnego projektu po bezpłatnej rejestracji można wybierać różne czcionki i symbole, co pozwala również zintegrować logo firmy lub hotelu. Zamówienie jest realizowane przez handel hurtowy wraz ze sprzedażą klawiszy. - Należy mieć na uwadze, że na zestawach klawiszy do czujnika przyciskowego 4 w wersji z białym szkłem z powodów technicznych nie można wykonać opisu przy użyciu lasera. - Ten produkt można zamówićwyłącznieprzez usługę wykonywania opisów Gira. - Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5032 927 aluminium czysta biel, matowy (lakierowany) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TS4 alum.antracyt.(lak.) zest.przełączn. 2x moż.opis. czuj.przyc.4 [5032928] Zestaw klawiszy 2x zindywidualizowany do czujnika przyciskowego 4 Urządzenia do obsługi Gira do KNX aluminium antracytowy (lakierowany) Wskazówki: - Opis jest wykonywany za pośrednictwem usługi wykonywania opisów Gira i jest nanoszony na materiał precyzyjnie i trwale techniką laserową. W celu wykonania indywidualnego projektu po bezpłatnej rejestracji można wybierać różne czcionki i symbole, co pozwala również zintegrować logo firmy lub hotelu. Zamówienie jest realizowane przez handel hurtowy wraz ze sprzedażą klawiszy. - Należy mieć na uwadze, że na zestawach klawiszy do czujnika przyciskowego 4 w wersji z białym szkłem z powodów technicznych nie można wykonać opisu przy użyciu lasera. - Ten produkt można zamówićwyłącznieprzez usługę wykonywania opisów Gira. - Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5032 928 aluminium antracytowy (lakierowany) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TS4 aluminium(anod.) zest.przełączn. 2x moż.opis. czuj.przyc.4 [503217] Zestaw klawiszy 2x zindywidualizowany do czujnika przyciskowego 4 Urządzenia do obsługi Gira do KNX aluminium (anodowane) Wskazówki: - Opis jest wykonywany za pośrednictwem usługi wykonywania opisów Gira i jest nanoszony na materiał precyzyjnie i trwale techniką laserową. W celu wykonania indywidualnego projektu po bezpłatnej rejestracji można wybierać różne czcionki i symbole, co pozwala również zintegrować logo firmy lub hotelu. Zamówienie jest realizowane przez handel hurtowy wraz ze sprzedażą klawiszy. - Należy mieć na uwadze, że na zestawach klawiszy do czujnika przyciskowego 4 w wersji z białym szkłem z powodów technicznych nie można wykonać opisu przy użyciu lasera. - Ten produkt można zamówićwyłącznieprzez usługę wykonywania opisów Gira. - Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5032 17 aluminium (anodowane) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TS4 alum.czarny m(lak.) zest.przełączn. 2x moż.opis. czuj.przyc.4 [5032905] Zestaw klawiszy 2x zindywidualizowany do czujnika przyciskowego 4 Urządzenia do obsługi Gira do KNX aluminium, czarny matowy (lakierowany) Wskazówki: - Opis jest wykonywany za pośrednictwem usługi wykonywania opisów Gira i jest nanoszony na materiał precyzyjnie i trwale techniką laserową. W celu wykonania indywidualnego projektu po bezpłatnej rejestracji można wybierać różne czcionki i symbole, co pozwala również zintegrować logo firmy lub hotelu. Zamówienie jest realizowane przez handel hurtowy wraz ze sprzedażą klawiszy. - Należy mieć na uwadze, że na zestawach klawiszy do czujnika przyciskowego 4 w wersji z białym szkłem z powodów technicznych nie można wykonać opisu przy użyciu lasera. - Ten produkt można zamówićwyłącznieprzez usługę wykonywania opisów Gira. - Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5032 905 aluminium, czarny matowy (lakierowany) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TS4 alum.szary m(lak.) zest.przełączn. 2x moż.opis. czuj.przyc.4 [5032915] Zestaw klawiszy 2x zindywidualizowany do czujnika przyciskowego 4 Urządzenia do obsługi Gira do KNX aluminium szary matowy (lakierowany) Wskazówki: - Opis jest wykonywany za pośrednictwem usługi wykonywania opisów Gira i jest nanoszony na materiał precyzyjnie i trwale techniką laserową. W celu wykonania indywidualnego projektu po bezpłatnej rejestracji można wybierać różne czcionki i symbole, co pozwala również zintegrować logo firmy lub hotelu. Zamówienie jest realizowane przez handel hurtowy wraz ze sprzedażą klawiszy. - Należy mieć na uwadze, że na zestawach klawiszy do czujnika przyciskowego 4 w wersji z białym szkłem z powodów technicznych nie można wykonać opisu przy użyciu lasera. - Ten produkt można zamówićwyłącznieprzez usługę wykonywania opisów Gira. - Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5032 915 aluminium szary matowy (lakierowany) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TS4 alum.czarne(anod.) zest.przełączn. 2x moż.opis. czuj.przyc.4 [5032126] Zestaw klawiszy 2x zindywidualizowany do czujnika przyciskowego 4 Urządzenia do obsługi Gira do KNX aluminium, czarne (anodowane) Wskazówki: - Opis jest wykonywany za pośrednictwem usługi wykonywania opisów Gira i jest nanoszony na materiał precyzyjnie i trwale techniką laserową. W celu wykonania indywidualnego projektu po bezpłatnej rejestracji można wybierać różne czcionki i symbole, co pozwala również zintegrować logo firmy lub hotelu. Zamówienie jest realizowane przez handel hurtowy wraz ze sprzedażą klawiszy. - Należy mieć na uwadze, że na zestawach klawiszy do czujnika przyciskowego 4 w wersji z białym szkłem z powodów technicznych nie można wykonać opisu przy użyciu lasera. - Ten produkt można zamówićwyłącznieprzez usługę wykonywania opisów Gira. - Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5032 126 aluminium, czarne (anodowane) Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TS4 brąz zest.przełączn. 2x moż.opis. czuj.przyc.4 [503238] Zestaw klawiszy 2x zindywidualizowany do czujnika przyciskowego 4 Urządzenia do obsługi Gira do KNX brąz Wskazówki: - Opis jest wykonywany za pośrednictwem usługi wykonywania opisów Gira i jest nanoszony na materiał precyzyjnie i trwale techniką laserową. W celu wykonania indywidualnego projektu po bezpłatnej rejestracji można wybierać różne czcionki i symbole, co pozwala również zintegrować logo firmy lub hotelu. Zamówienie jest realizowane przez handel hurtowy wraz ze sprzedażą klawiszy. - Należy mieć na uwadze, że na zestawach klawiszy do czujnika przyciskowego 4 w wersji z białym szkłem z powodów technicznych nie można wykonać opisu przy użyciu lasera. - Ten produkt można zamówićwyłącznieprzez usługę wykonywania opisów Gira. - Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5032 38 brąz Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TS4 Szkło czarne zest.przełączn. 2x moż.opis. czuj.przyc.4 [503205] Zestaw klawiszy 2x zindywidualizowany do czujnika przyciskowego 4 Urządzenia do obsługi Gira do KNX szkło, czarny Wskazówki: - Opis jest wykonywany za pośrednictwem usługi wykonywania opisów Gira i jest nanoszony na materiał precyzyjnie i trwale techniką laserową. W celu wykonania indywidualnego projektu po bezpłatnej rejestracji można wybierać różne czcionki i symbole, co pozwala również zintegrować logo firmy lub hotelu. Zamówienie jest realizowane przez handel hurtowy wraz ze sprzedażą klawiszy. - Należy mieć na uwadze, że na zestawach klawiszy do czujnika przyciskowego 4 w wersji z białym szkłem z powodów technicznych nie można wykonać opisu przy użyciu lasera. - Ten produkt można zamówićwyłącznieprzez usługę wykonywania opisów Gira. - Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5032 05 szkło, czarny Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TS4 stal szlachetna zest.przełączn. 2x moż.opis. czuj.przyc.4 [5032219] Zestaw klawiszy 2x zindywidualizowany do czujnika przyciskowego 4 Urządzenia do obsługi Gira do KNX stal szlachetna Wskazówki: - Opis jest wykonywany za pośrednictwem usługi wykonywania opisów Gira i jest nanoszony na materiał precyzyjnie i trwale techniką laserową. W celu wykonania indywidualnego projektu po bezpłatnej rejestracji można wybierać różne czcionki i symbole, co pozwala również zintegrować logo firmy lub hotelu. Zamówienie jest realizowane przez handel hurtowy wraz ze sprzedażą klawiszy. - Należy mieć na uwadze, że na zestawach klawiszy do czujnika przyciskowego 4 w wersji z białym szkłem z powodów technicznych nie można wykonać opisu przy użyciu lasera. - Ten produkt można zamówićwyłącznieprzez usługę wykonywania opisów Gira. - Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5032 219 stal szlachetna Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx