KNX akt.uniw. żal. + grz. PT [216400] Aktor uniwersalny żaluzjowy i grzewczy do KNX Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja pomieszczenia podtynkowy Właściwości: - Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i czujników wartości do wejść. - Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść. - Możliwość oddzielnej parametryzacji każdego wejścia w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku. - Ograniczenie współczynnika komunikatów. - Funkcja załączania: dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia z możliwością pojedynczego załączania. Możliwość regulacji poszczególnych poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ. brak reakcji). - Funkcja ściemniania: Obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a załączaniem i wielkości kroków ściemniania, możliwość wysyłania powtórzenia komunikatów i komunikatu o zatrzymaniu. - Funkcja sterowania żaluzjami: Możliwość regulacji polecenia przy zboczu narastającym (brak funkcji, GÓRA, DÓŁ, PRZEŁ.), możliwość parametryzacji koncepcji obsługi (Step – Move – Step wzgl. Move – Step), regulacji czasu pomiędzy trybem krótkotrwałym a długotrwałym, czasu przestawiania listew żaluzji. - Funkcja czujnika wartości i wtórnika sceny świetlnej: Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jak zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, zmiana wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku dla czujnika wartości. Wtórnik sceny świetlnej z funkcją zapisu, możliwy zapis sceny bez wcześniejszego wywołania. - Aktor uniwersalny żaluzjowy i grzewczy jest kombinacją aktor żaluzjowego i aktor grzewczego i ma trzy wejścia binarne pozwalające na sterowanie w stanie fabrycznym podłączoną żaluzją, roletą, markizą lub klapą wentylacyjną. - Możliwość parametryzacji trybu pracy: żaluzje, rolety, markizy lub klapy wentylacyjne. - Oddzielnie parametryzowane czasy przesuwania zasłony z wydłużeniem czasu przesuwania dla ruchu do górnej pozycji krańcowej. - Komunikat zwrotny pozycji zasłony lub listew żaluzji. Aktywne lub pasywne (z możliwością odczytania obiektu) cykliczne funkcje sygnalizacji zwrotnej. - Przyporządkowania do maksymalnie pięciu różnych funkcji bezpieczeństwa (trzy alarmy wiatrowe, jeden alarm deszczowy, jeden alarm mrozowy), do wyboru z nadzorem cyklicznym. - Funkcja ochrony przeciwsłonecznej aktywowana ze stałymi i zmiennymi pozycjami zasłony lub listew żaluzji. - Włączenie do kompleksowego systemu sterowania zacienieniem, do wyboru z automatyką ogrzewania/chłodzenia i funkcja obecności. - Możliwość ustawiania zachowania w przypadku zaniku i powrotu zasilania magistrali. - Komunikaty zwrotne mogą być opóźnione do powrotu zasilania magistrali. - Możliwość realizacji funkcji pozycji wymuszonej dla każdego wyjścia żaluzjowego. - Możliwe włączenie do scen, parametryzacja maks. ośmiu scen wewnętrznych na kanał. - Funkcja zapisu scen świetlnych. - Wyjście, możliwość sterowania poprzez wielkość nastawczą (1 bit lub 1 bajt). - Sygnalizacji stanu (1 bit lub 1 bajt) automatycznie lub na żądanie odczytu. - Parametryzacja sterowania zaworu (otwarty/zamknięty w stanie beznapięciowym). - Możliwość wybrania trybu letniego i zimowego poprzez obiekt. - Cykliczny nadzór wielkości nastawczej: jeżeli komunikat wielkości nastawczej nie nadejdzie w ciągu czasu nadzoru, wyjście przechodzi do trybu awaryjnego i wysyłany jest komunikat alarmowy. - Każde wyjście może zostać zablokowane w pozycji wymuszonej, możliwe różne wartości dla trybu zimowego i letniego. - Możliwość oddzielnej parametryzacji każdego wyjścia w przypadku przywrócenie zasilania magistrali po zaniku. - Możliwa regulacja komunikatu o przeciążeniu wzgl. zwarciu poprzez obiekt. - Sterowanie napędami nastawnika w trybie załączeń lub trybie modulacji szerokości impulsu. - Funkcja ochronna przed zablokowanym zaworem. Dane techniczne: Temperatura otoczenia: -5 °C do +45 °C Medium KNX: TP1-64 od indeksu I02 TP1-256) Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50 Hz Wyjście żaluzjowe - Prąd łączeniowy: 3 A / AC 1 - Silniki AC 230 V: 600 VA Wyjście ogrzewania - Styk przełączający: Triac - Prąd łączeniowy: 5 do 25 mA - Liczba napędów na wyjście: maks. 2 Liczba wejść: 3 x bezpotencjałowy Wskazówki: - Do montażu w puszce instalacyjnej (zalecana puszka na elementy elektroniczne firmy Kaiser). Pod tynkiem, nr kat. Kaiser: 1068-02, ściana gipsowa, nr kat. Kaiser: 9062-94, bez halogenu, nr kat. Kaiser: 9062-74. - Podłączenie wyjść odbywa się poprzez przewód elastyczny o długości ok. 20 cm. - Podłączenie wejść binarnych i magistrali KNX odbywa się poprzez przewód przyłączeniowy 6-żyłowy o długości ok. 30 cm, który może być przedłużony do maks. 5 m. - Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1. Wymiary w mm: 48 x 51 x 28 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2164 00 podtynkowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx