System 55 kremowy czuj.CO₂ reg.wilg. + RTP KNX [210401] Czujnik CO2 z regulatorem wilgotności powietrza i temperatury pomieszczenia do KNX System 55 Gira Kremowy z połyskiem Czujnik CO₂ ze zintegrowanym złączem magistralnym KNX i dwoma wejściami binarnymi do pomiaru stężenia dwutlenku węgla, względnej wilgotności powietrza i temperatury pomieszczenia. Właściwości: - Nadzór wartości granicznej stężenia CO2 i wilgotności powietrza. - Alarm temperatury rosy do np. stropów chłodzących i ogrodów zimowych w celu uniknięcia możliwego powstawania pleśni. - Dwa wejścia binarne do podłączenia styków bezpotencjałowych. - Bramka logiczna dla prostych funkcji łączeniowych. Czujnik - Możliwość ustawienia maks. 4 wartości granicznych czujnika CO2. - Dopasowanie do aktualnej wysokości miejscowości nad punktem zerowym normalnym. - Czujnik wilgotności powietrza z możliwością ustawienia maks. dwóch wartości granicznych. Regulator - 5 trybów pracy: komfortowy, gotowości, nocny, zabezpieczenia przed mrozem i upałem oraz blokada regulatora (np. praca z temperaturą rosy). - Funkcje ogrzewania / chłodzenia: Ogrzewanie, chłodzenie, ogrzewanie i chłodzenie, ogrzewanie podstawowe i dodatkowe, chłodzenie podstawowe i dodatkowe. - Wstępnie ustawione parametry regulacji dla popularnych grzejników i elementów chłodzących. - Możliwość wyłączenia regulatora (praca z temperaturą rosy) wzgl. zablokowania regulatora lub obsługi regulatora. - Funkcja ochrony zaworu (zawór jest otwierany cyklicznie co 24 godziny). - Rodzaje regulacji: ciągła regulacja proporcjonalno-całkująca, załączana regulacja proporcjonalno-całkująca (modulacja szerokości impulsu) i załączana regulacja 2-punktowa (zał./wył.). Wejścia - Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i czujników wartości do wejść. - Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść. - Możliwość parametryzacji w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku. - Ograniczenie współczynnika komunikatów. - Funkcja załączania: dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia z możliwością pojedynczego załączania. Możliwość regulacji poszczególnych poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ. brak reakcji). - Funkcja ściemniania: obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a włączaniem i wielkości kroków ściemniania, możliwość wysłania powtórzenia komunikatów i komunikatu o zatrzymaniu. - Funkcja sterowania żaluzjami: Możliwość regulacji polecenia przy zboczu narastającym (brak funkcji, GÓRA, DÓŁ, PRZEŁ.), możliwość parametryzacji koncepcji obsługi, regulacji czasu pomiędzy trybem krótkotrwałym a długotrwałym, czasu przestawiania listew żaluzji. - Funkcja czujnika wartości i wtórnika sceny świetlnej: Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jako zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, regulacja wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku czujnika wartości, wtórnik sceny świetlnej z funkcją wzgl. bez funkcji zapisu. Dane techniczne: Medium KNX: TP1-64 Zakres pomiarowy - Stężenie CO2: od 0 do 2000 ppm - Wilgotność powietrza: od 10 do 95% wilgotności względnej powietrza Długość przewodu wejść: maks. 5 m Klasa ochronności: III Głębokość montażu: 23 mm Temperatura otoczenia: od 0 °C do +45 °C Wskazówki: - Czujnik CO2 nie posiada żadnych elementów obsługi lub wskazujących. - W przypadku podłączania wejść zewnętrznych zaleca się użycie puszki zaciskowej pogłębianej. - Do pracy czujnika CO2oddzielne złącze magistralne nie jest konieczne. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2104 01 Kremowy z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 biały czuj.CO₂ reg.wilg. + RTP KNX [210403] Czujnik CO2 z regulatorem wilgotności powietrza i temperatury pomieszczenia do KNX System 55 Gira Czysta biel z połyskiem Czujnik CO₂ ze zintegrowanym złączem magistralnym KNX i dwoma wejściami binarnymi do pomiaru stężenia dwutlenku węgla, względnej wilgotności powietrza i temperatury pomieszczenia. Właściwości: - Nadzór wartości granicznej stężenia CO2 i wilgotności powietrza. - Alarm temperatury rosy do np. stropów chłodzących i ogrodów zimowych w celu uniknięcia możliwego powstawania pleśni. - Dwa wejścia binarne do podłączenia styków bezpotencjałowych. - Bramka logiczna dla prostych funkcji łączeniowych. Czujnik - Możliwość ustawienia maks. 4 wartości granicznych czujnika CO2. - Dopasowanie do aktualnej wysokości miejscowości nad punktem zerowym normalnym. - Czujnik wilgotności powietrza z możliwością ustawienia maks. dwóch wartości granicznych. Regulator - 5 trybów pracy: komfortowy, gotowości, nocny, zabezpieczenia przed mrozem i upałem oraz blokada regulatora (np. praca z temperaturą rosy). - Funkcje ogrzewania / chłodzenia: Ogrzewanie, chłodzenie, ogrzewanie i chłodzenie, ogrzewanie podstawowe i dodatkowe, chłodzenie podstawowe i dodatkowe. - Wstępnie ustawione parametry regulacji dla popularnych grzejników i elementów chłodzących. - Możliwość wyłączenia regulatora (praca z temperaturą rosy) wzgl. zablokowania regulatora lub obsługi regulatora. - Funkcja ochrony zaworu (zawór jest otwierany cyklicznie co 24 godziny). - Rodzaje regulacji: ciągła regulacja proporcjonalno-całkująca, załączana regulacja proporcjonalno-całkująca (modulacja szerokości impulsu) i załączana regulacja 2-punktowa (zał./wył.). Wejścia - Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i czujników wartości do wejść. - Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść. - Możliwość parametryzacji w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku. - Ograniczenie współczynnika komunikatów. - Funkcja załączania: dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia z możliwością pojedynczego załączania. Możliwość regulacji poszczególnych poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ. brak reakcji). - Funkcja ściemniania: obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a włączaniem i wielkości kroków ściemniania, możliwość wysłania powtórzenia komunikatów i komunikatu o zatrzymaniu. - Funkcja sterowania żaluzjami: Możliwość regulacji polecenia przy zboczu narastającym (brak funkcji, GÓRA, DÓŁ, PRZEŁ.), możliwość parametryzacji koncepcji obsługi, regulacji czasu pomiędzy trybem krótkotrwałym a długotrwałym, czasu przestawiania listew żaluzji. - Funkcja czujnika wartości i wtórnika sceny świetlnej: Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jako zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, regulacja wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku czujnika wartości, wtórnik sceny świetlnej z funkcją wzgl. bez funkcji zapisu. Dane techniczne: Medium KNX: TP1-64 Zakres pomiarowy - Stężenie CO2: od 0 do 2000 ppm - Wilgotność powietrza: od 10 do 95% wilgotności względnej powietrza Długość przewodu wejść: maks. 5 m Klasa ochronności: III Głębokość montażu: 23 mm Temperatura otoczenia: od 0 °C do +45 °C Wskazówki: - Czujnik CO2 nie posiada żadnych elementów obsługi lub wskazujących. - W przypadku podłączania wejść zewnętrznych zaleca się użycie puszki zaciskowej pogłębianej. - Do pracy czujnika CO2oddzielne złącze magistralne nie jest konieczne. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2104 03 Czysta biel z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 czysta biel m czuj.CO₂ reg.wilg. + RTP KNX [210427] Czujnik CO2 z regulatorem wilgotności powietrza i temperatury pomieszczenia do KNX System 55 Gira Czysta biel, matowy Czujnik CO₂ ze zintegrowanym złączem magistralnym KNX i dwoma wejściami binarnymi do pomiaru stężenia dwutlenku węgla, względnej wilgotności powietrza i temperatury pomieszczenia. Właściwości: - Nadzór wartości granicznej stężenia CO2 i wilgotności powietrza. - Alarm temperatury rosy do np. stropów chłodzących i ogrodów zimowych w celu uniknięcia możliwego powstawania pleśni. - Dwa wejścia binarne do podłączenia styków bezpotencjałowych. - Bramka logiczna dla prostych funkcji łączeniowych. Czujnik - Możliwość ustawienia maks. 4 wartości granicznych czujnika CO2. - Dopasowanie do aktualnej wysokości miejscowości nad punktem zerowym normalnym. - Czujnik wilgotności powietrza z możliwością ustawienia maks. dwóch wartości granicznych. Regulator - 5 trybów pracy: komfortowy, gotowości, nocny, zabezpieczenia przed mrozem i upałem oraz blokada regulatora (np. praca z temperaturą rosy). - Funkcje ogrzewania / chłodzenia: Ogrzewanie, chłodzenie, ogrzewanie i chłodzenie, ogrzewanie podstawowe i dodatkowe, chłodzenie podstawowe i dodatkowe. - Wstępnie ustawione parametry regulacji dla popularnych grzejników i elementów chłodzących. - Możliwość wyłączenia regulatora (praca z temperaturą rosy) wzgl. zablokowania regulatora lub obsługi regulatora. - Funkcja ochrony zaworu (zawór jest otwierany cyklicznie co 24 godziny). - Rodzaje regulacji: ciągła regulacja proporcjonalno-całkująca, załączana regulacja proporcjonalno-całkująca (modulacja szerokości impulsu) i załączana regulacja 2-punktowa (zał./wył.). Wejścia - Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i czujników wartości do wejść. - Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść. - Możliwość parametryzacji w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku. - Ograniczenie współczynnika komunikatów. - Funkcja załączania: dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia z możliwością pojedynczego załączania. Możliwość regulacji poszczególnych poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ. brak reakcji). - Funkcja ściemniania: obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a włączaniem i wielkości kroków ściemniania, możliwość wysłania powtórzenia komunikatów i komunikatu o zatrzymaniu. - Funkcja sterowania żaluzjami: Możliwość regulacji polecenia przy zboczu narastającym (brak funkcji, GÓRA, DÓŁ, PRZEŁ.), możliwość parametryzacji koncepcji obsługi, regulacji czasu pomiędzy trybem krótkotrwałym a długotrwałym, czasu przestawiania listew żaluzji. - Funkcja czujnika wartości i wtórnika sceny świetlnej: Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jako zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, regulacja wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku czujnika wartości, wtórnik sceny świetlnej z funkcją wzgl. bez funkcji zapisu. Dane techniczne: Medium KNX: TP1-64 Zakres pomiarowy - Stężenie CO2: od 0 do 2000 ppm - Wilgotność powietrza: od 10 do 95% wilgotności względnej powietrza Długość przewodu wejść: maks. 5 m Klasa ochronności: III Głębokość montażu: 23 mm Temperatura otoczenia: od 0 °C do +45 °C Wskazówki: - Czujnik CO2 nie posiada żadnych elementów obsługi lub wskazujących. - W przypadku podłączania wejść zewnętrznych zaleca się użycie puszki zaciskowej pogłębianej. - Do pracy czujnika CO2oddzielne złącze magistralne nie jest konieczne. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2104 27 Czysta biel, matowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antracytowy czuj.CO₂ reg.wilg. + RTP KNX [210428] Czujnik CO2 z regulatorem wilgotności powietrza i temperatury pomieszczenia do KNX System 55 Gira Antracytowy Czujnik CO₂ ze zintegrowanym złączem magistralnym KNX i dwoma wejściami binarnymi do pomiaru stężenia dwutlenku węgla, względnej wilgotności powietrza i temperatury pomieszczenia. Właściwości: - Nadzór wartości granicznej stężenia CO2 i wilgotności powietrza. - Alarm temperatury rosy do np. stropów chłodzących i ogrodów zimowych w celu uniknięcia możliwego powstawania pleśni. - Dwa wejścia binarne do podłączenia styków bezpotencjałowych. - Bramka logiczna dla prostych funkcji łączeniowych. Czujnik - Możliwość ustawienia maks. 4 wartości granicznych czujnika CO2. - Dopasowanie do aktualnej wysokości miejscowości nad punktem zerowym normalnym. - Czujnik wilgotności powietrza z możliwością ustawienia maks. dwóch wartości granicznych. Regulator - 5 trybów pracy: komfortowy, gotowości, nocny, zabezpieczenia przed mrozem i upałem oraz blokada regulatora (np. praca z temperaturą rosy). - Funkcje ogrzewania / chłodzenia: Ogrzewanie, chłodzenie, ogrzewanie i chłodzenie, ogrzewanie podstawowe i dodatkowe, chłodzenie podstawowe i dodatkowe. - Wstępnie ustawione parametry regulacji dla popularnych grzejników i elementów chłodzących. - Możliwość wyłączenia regulatora (praca z temperaturą rosy) wzgl. zablokowania regulatora lub obsługi regulatora. - Funkcja ochrony zaworu (zawór jest otwierany cyklicznie co 24 godziny). - Rodzaje regulacji: ciągła regulacja proporcjonalno-całkująca, załączana regulacja proporcjonalno-całkująca (modulacja szerokości impulsu) i załączana regulacja 2-punktowa (zał./wył.). Wejścia - Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i czujników wartości do wejść. - Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść. - Możliwość parametryzacji w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku. - Ograniczenie współczynnika komunikatów. - Funkcja załączania: dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia z możliwością pojedynczego załączania. Możliwość regulacji poszczególnych poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ. brak reakcji). - Funkcja ściemniania: obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a włączaniem i wielkości kroków ściemniania, możliwość wysłania powtórzenia komunikatów i komunikatu o zatrzymaniu. - Funkcja sterowania żaluzjami: Możliwość regulacji polecenia przy zboczu narastającym (brak funkcji, GÓRA, DÓŁ, PRZEŁ.), możliwość parametryzacji koncepcji obsługi, regulacji czasu pomiędzy trybem krótkotrwałym a długotrwałym, czasu przestawiania listew żaluzji. - Funkcja czujnika wartości i wtórnika sceny świetlnej: Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jako zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, regulacja wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku czujnika wartości, wtórnik sceny świetlnej z funkcją wzgl. bez funkcji zapisu. Dane techniczne: Medium KNX: TP1-64 Zakres pomiarowy - Stężenie CO2: od 0 do 2000 ppm - Wilgotność powietrza: od 10 do 95% wilgotności względnej powietrza Długość przewodu wejść: maks. 5 m Klasa ochronności: III Głębokość montażu: 23 mm Temperatura otoczenia: od 0 °C do +45 °C Wskazówki: - Czujnik CO2 nie posiada żadnych elementów obsługi lub wskazujących. - W przypadku podłączania wejść zewnętrznych zaleca się użycie puszki zaciskowej pogłębianej. - Do pracy czujnika CO2oddzielne złącze magistralne nie jest konieczne. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2104 28 Antracytowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 k.alum. czuj.CO₂ reg.wilg. + RTP KNX [210426] Czujnik CO2 z regulatorem wilgotności powietrza i temperatury pomieszczenia do KNX System 55 Gira Kolor aluminium Czujnik CO₂ ze zintegrowanym złączem magistralnym KNX i dwoma wejściami binarnymi do pomiaru stężenia dwutlenku węgla, względnej wilgotności powietrza i temperatury pomieszczenia. Właściwości: - Nadzór wartości granicznej stężenia CO2 i wilgotności powietrza. - Alarm temperatury rosy do np. stropów chłodzących i ogrodów zimowych w celu uniknięcia możliwego powstawania pleśni. - Dwa wejścia binarne do podłączenia styków bezpotencjałowych. - Bramka logiczna dla prostych funkcji łączeniowych. Czujnik - Możliwość ustawienia maks. 4 wartości granicznych czujnika CO2. - Dopasowanie do aktualnej wysokości miejscowości nad punktem zerowym normalnym. - Czujnik wilgotności powietrza z możliwością ustawienia maks. dwóch wartości granicznych. Regulator - 5 trybów pracy: komfortowy, gotowości, nocny, zabezpieczenia przed mrozem i upałem oraz blokada regulatora (np. praca z temperaturą rosy). - Funkcje ogrzewania / chłodzenia: Ogrzewanie, chłodzenie, ogrzewanie i chłodzenie, ogrzewanie podstawowe i dodatkowe, chłodzenie podstawowe i dodatkowe. - Wstępnie ustawione parametry regulacji dla popularnych grzejników i elementów chłodzących. - Możliwość wyłączenia regulatora (praca z temperaturą rosy) wzgl. zablokowania regulatora lub obsługi regulatora. - Funkcja ochrony zaworu (zawór jest otwierany cyklicznie co 24 godziny). - Rodzaje regulacji: ciągła regulacja proporcjonalno-całkująca, załączana regulacja proporcjonalno-całkująca (modulacja szerokości impulsu) i załączana regulacja 2-punktowa (zał./wył.). Wejścia - Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i czujników wartości do wejść. - Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść. - Możliwość parametryzacji w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku. - Ograniczenie współczynnika komunikatów. - Funkcja załączania: dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia z możliwością pojedynczego załączania. Możliwość regulacji poszczególnych poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ. brak reakcji). - Funkcja ściemniania: obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a włączaniem i wielkości kroków ściemniania, możliwość wysłania powtórzenia komunikatów i komunikatu o zatrzymaniu. - Funkcja sterowania żaluzjami: Możliwość regulacji polecenia przy zboczu narastającym (brak funkcji, GÓRA, DÓŁ, PRZEŁ.), możliwość parametryzacji koncepcji obsługi, regulacji czasu pomiędzy trybem krótkotrwałym a długotrwałym, czasu przestawiania listew żaluzji. - Funkcja czujnika wartości i wtórnika sceny świetlnej: Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jako zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, regulacja wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku czujnika wartości, wtórnik sceny świetlnej z funkcją wzgl. bez funkcji zapisu. Dane techniczne: Medium KNX: TP1-64 Zakres pomiarowy - Stężenie CO2: od 0 do 2000 ppm - Wilgotność powietrza: od 10 do 95% wilgotności względnej powietrza Długość przewodu wejść: maks. 5 m Klasa ochronności: III Głębokość montażu: 23 mm Temperatura otoczenia: od 0 °C do +45 °C Wskazówki: - Czujnik CO2 nie posiada żadnych elementów obsługi lub wskazujących. - W przypadku podłączania wejść zewnętrznych zaleca się użycie puszki zaciskowej pogłębianej. - Do pracy czujnika CO2oddzielne złącze magistralne nie jest konieczne. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2104 26 Kolor aluminium Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 czarny m czuj.CO₂ reg.wilg. + RTP KNX [2104005] Czujnik CO2 z regulatorem wilgotności powietrza i temperatury pomieszczenia do KNX System 55 Gira Czarny matowy Czujnik CO₂ ze zintegrowanym złączem magistralnym KNX i dwoma wejściami binarnymi do pomiaru stężenia dwutlenku węgla, względnej wilgotności powietrza i temperatury pomieszczenia. Właściwości: - Nadzór wartości granicznej stężenia CO2 i wilgotności powietrza. - Alarm temperatury rosy do np. stropów chłodzących i ogrodów zimowych w celu uniknięcia możliwego powstawania pleśni. - Dwa wejścia binarne do podłączenia styków bezpotencjałowych. - Bramka logiczna dla prostych funkcji łączeniowych. Czujnik - Możliwość ustawienia maks. 4 wartości granicznych czujnika CO2. - Dopasowanie do aktualnej wysokości miejscowości nad punktem zerowym normalnym. - Czujnik wilgotności powietrza z możliwością ustawienia maks. dwóch wartości granicznych. Regulator - 5 trybów pracy: komfortowy, gotowości, nocny, zabezpieczenia przed mrozem i upałem oraz blokada regulatora (np. praca z temperaturą rosy). - Funkcje ogrzewania / chłodzenia: Ogrzewanie, chłodzenie, ogrzewanie i chłodzenie, ogrzewanie podstawowe i dodatkowe, chłodzenie podstawowe i dodatkowe. - Wstępnie ustawione parametry regulacji dla popularnych grzejników i elementów chłodzących. - Możliwość wyłączenia regulatora (praca z temperaturą rosy) wzgl. zablokowania regulatora lub obsługi regulatora. - Funkcja ochrony zaworu (zawór jest otwierany cyklicznie co 24 godziny). - Rodzaje regulacji: ciągła regulacja proporcjonalno-całkująca, załączana regulacja proporcjonalno-całkująca (modulacja szerokości impulsu) i załączana regulacja 2-punktowa (zał./wył.). Wejścia - Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i czujników wartości do wejść. - Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść. - Możliwość parametryzacji w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku. - Ograniczenie współczynnika komunikatów. - Funkcja załączania: dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia z możliwością pojedynczego załączania. Możliwość regulacji poszczególnych poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ. brak reakcji). - Funkcja ściemniania: obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a włączaniem i wielkości kroków ściemniania, możliwość wysłania powtórzenia komunikatów i komunikatu o zatrzymaniu. - Funkcja sterowania żaluzjami: Możliwość regulacji polecenia przy zboczu narastającym (brak funkcji, GÓRA, DÓŁ, PRZEŁ.), możliwość parametryzacji koncepcji obsługi, regulacji czasu pomiędzy trybem krótkotrwałym a długotrwałym, czasu przestawiania listew żaluzji. - Funkcja czujnika wartości i wtórnika sceny świetlnej: Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jako zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, regulacja wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku czujnika wartości, wtórnik sceny świetlnej z funkcją wzgl. bez funkcji zapisu. Dane techniczne: Medium KNX: TP1-64 Zakres pomiarowy - Stężenie CO2: od 0 do 2000 ppm - Wilgotność powietrza: od 10 do 95% wilgotności względnej powietrza Długość przewodu wejść: maks. 5 m Klasa ochronności: III Głębokość montażu: 23 mm Temperatura otoczenia: od 0 °C do +45 °C Wskazówki: - Czujnik CO2 nie posiada żadnych elementów obsługi lub wskazujących. - W przypadku podłączania wejść zewnętrznych zaleca się użycie puszki zaciskowej pogłębianej. - Do pracy czujnika CO2oddzielne złącze magistralne nie jest konieczne. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2104 005 Czarny matowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 szary m czuj.CO₂ reg.wilg. + RTP KNX [2104015] Czujnik CO2 z regulatorem wilgotności powietrza i temperatury pomieszczenia do KNX System 55 Gira szary matowy Czujnik CO₂ ze zintegrowanym złączem magistralnym KNX i dwoma wejściami binarnymi do pomiaru stężenia dwutlenku węgla, względnej wilgotności powietrza i temperatury pomieszczenia. Właściwości: - Nadzór wartości granicznej stężenia CO2 i wilgotności powietrza. - Alarm temperatury rosy do np. stropów chłodzących i ogrodów zimowych w celu uniknięcia możliwego powstawania pleśni. - Dwa wejścia binarne do podłączenia styków bezpotencjałowych. - Bramka logiczna dla prostych funkcji łączeniowych. Czujnik - Możliwość ustawienia maks. 4 wartości granicznych czujnika CO2. - Dopasowanie do aktualnej wysokości miejscowości nad punktem zerowym normalnym. - Czujnik wilgotności powietrza z możliwością ustawienia maks. dwóch wartości granicznych. Regulator - 5 trybów pracy: komfortowy, gotowości, nocny, zabezpieczenia przed mrozem i upałem oraz blokada regulatora (np. praca z temperaturą rosy). - Funkcje ogrzewania / chłodzenia: Ogrzewanie, chłodzenie, ogrzewanie i chłodzenie, ogrzewanie podstawowe i dodatkowe, chłodzenie podstawowe i dodatkowe. - Wstępnie ustawione parametry regulacji dla popularnych grzejników i elementów chłodzących. - Możliwość wyłączenia regulatora (praca z temperaturą rosy) wzgl. zablokowania regulatora lub obsługi regulatora. - Funkcja ochrony zaworu (zawór jest otwierany cyklicznie co 24 godziny). - Rodzaje regulacji: ciągła regulacja proporcjonalno-całkująca, załączana regulacja proporcjonalno-całkująca (modulacja szerokości impulsu) i załączana regulacja 2-punktowa (zał./wył.). Wejścia - Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i czujników wartości do wejść. - Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść. - Możliwość parametryzacji w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku. - Ograniczenie współczynnika komunikatów. - Funkcja załączania: dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia z możliwością pojedynczego załączania. Możliwość regulacji poszczególnych poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ. brak reakcji). - Funkcja ściemniania: obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a włączaniem i wielkości kroków ściemniania, możliwość wysłania powtórzenia komunikatów i komunikatu o zatrzymaniu. - Funkcja sterowania żaluzjami: Możliwość regulacji polecenia przy zboczu narastającym (brak funkcji, GÓRA, DÓŁ, PRZEŁ.), możliwość parametryzacji koncepcji obsługi, regulacji czasu pomiędzy trybem krótkotrwałym a długotrwałym, czasu przestawiania listew żaluzji. - Funkcja czujnika wartości i wtórnika sceny świetlnej: Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jako zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, regulacja wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku czujnika wartości, wtórnik sceny świetlnej z funkcją wzgl. bez funkcji zapisu. Dane techniczne: Medium KNX: TP1-64 Zakres pomiarowy - Stężenie CO2: od 0 do 2000 ppm - Wilgotność powietrza: od 10 do 95% wilgotności względnej powietrza Długość przewodu wejść: maks. 5 m Klasa ochronności: III Głębokość montażu: 23 mm Temperatura otoczenia: od 0 °C do +45 °C Wskazówki: - Czujnik CO2 nie posiada żadnych elementów obsługi lub wskazujących. - W przypadku podłączania wejść zewnętrznych zaleca się użycie puszki zaciskowej pogłębianej. - Do pracy czujnika CO2oddzielne złącze magistralne nie jest konieczne. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2104 015 szary matowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 stal szlachetna czuj.CO₂ reg.wilg. + RTP KNX [2104600] Czujnik CO2 z regulatorem wilgotności powietrza i temperatury pomieszczenia do KNX System 55 Gira Stal szlachetna Czujnik CO₂ ze zintegrowanym złączem magistralnym KNX i dwoma wejściami binarnymi do pomiaru stężenia dwutlenku węgla, względnej wilgotności powietrza i temperatury pomieszczenia. Właściwości: - Nadzór wartości granicznej stężenia CO2 i wilgotności powietrza. - Alarm temperatury rosy do np. stropów chłodzących i ogrodów zimowych w celu uniknięcia możliwego powstawania pleśni. - Dwa wejścia binarne do podłączenia styków bezpotencjałowych. - Bramka logiczna dla prostych funkcji łączeniowych. Czujnik - Możliwość ustawienia maks. 4 wartości granicznych czujnika CO2. - Dopasowanie do aktualnej wysokości miejscowości nad punktem zerowym normalnym. - Czujnik wilgotności powietrza z możliwością ustawienia maks. dwóch wartości granicznych. Regulator - 5 trybów pracy: komfortowy, gotowości, nocny, zabezpieczenia przed mrozem i upałem oraz blokada regulatora (np. praca z temperaturą rosy). - Funkcje ogrzewania / chłodzenia: Ogrzewanie, chłodzenie, ogrzewanie i chłodzenie, ogrzewanie podstawowe i dodatkowe, chłodzenie podstawowe i dodatkowe. - Wstępnie ustawione parametry regulacji dla popularnych grzejników i elementów chłodzących. - Możliwość wyłączenia regulatora (praca z temperaturą rosy) wzgl. zablokowania regulatora lub obsługi regulatora. - Funkcja ochrony zaworu (zawór jest otwierany cyklicznie co 24 godziny). - Rodzaje regulacji: ciągła regulacja proporcjonalno-całkująca, załączana regulacja proporcjonalno-całkująca (modulacja szerokości impulsu) i załączana regulacja 2-punktowa (zał./wył.). Wejścia - Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i czujników wartości do wejść. - Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść. - Możliwość parametryzacji w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku. - Ograniczenie współczynnika komunikatów. - Funkcja załączania: dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia z możliwością pojedynczego załączania. Możliwość regulacji poszczególnych poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ. brak reakcji). - Funkcja ściemniania: obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a włączaniem i wielkości kroków ściemniania, możliwość wysłania powtórzenia komunikatów i komunikatu o zatrzymaniu. - Funkcja sterowania żaluzjami: Możliwość regulacji polecenia przy zboczu narastającym (brak funkcji, GÓRA, DÓŁ, PRZEŁ.), możliwość parametryzacji koncepcji obsługi, regulacji czasu pomiędzy trybem krótkotrwałym a długotrwałym, czasu przestawiania listew żaluzji. - Funkcja czujnika wartości i wtórnika sceny świetlnej: Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jako zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, regulacja wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku czujnika wartości, wtórnik sceny świetlnej z funkcją wzgl. bez funkcji zapisu. Dane techniczne: Medium KNX: TP1-64 Zakres pomiarowy - Stężenie CO2: od 0 do 2000 ppm - Wilgotność powietrza: od 10 do 95% wilgotności względnej powietrza Długość przewodu wejść: maks. 5 m Klasa ochronności: III Głębokość montażu: 23 mm Temperatura otoczenia: od 0 °C do +45 °C Wskazówki: - Czujnik CO2 nie posiada żadnych elementów obsługi lub wskazujących. - W przypadku podłączania wejść zewnętrznych zaleca się użycie puszki zaciskowej pogłębianej. - Do pracy czujnika CO2oddzielne złącze magistralne nie jest konieczne. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2104 600 Stal szlachetna Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx