TS4 białe czuj.przyc.4 Komfort 2x KNX [5002003] Czujnik przyciskowy 4 Komfort 2x do KNX Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja pomieszczenia biały Właściwości: - Czujnik przyciskowy ze zintegrowanym portem magistralnym i możliwością podłączenia przewodowego czujnika zdalnego. - Powierzchnia obsługi wykonana z wysokiej jakości naturalnego materiału o grubości trzech milimetrów (szkło, stal szlachetna, aluminium). - Możliwość skonfigurowania funkcji klawisza lub przycisku dla każdej powierzchni obsługi. - Dotykowa reakcja na naciskanie przycisków. - Funkcje: Przełączanie, ściemnianie, żaluzje, czujnik wartości, wtórnik sceny, obsługa 2-kanałowa i wtórnik regulatora. - Przełączanie: Reakcja na naciśnięcie i/lub zwolnienie, włączenie, wyłączenie, przełączenie. - Ściemnianie: Czasy krótkiego i długiego naciśnięcia, ściemnianie w różnych stopniach, możliwość wysyłania powtórzenia komunikatów w przypadku długiego naciśnięcia, przesyłanie komunikatu o zatrzymaniu po zakończeniu naciskania. - Sterowanie żaluzjami: cztery różne koncepcje obsługi z czasami krótkiego i długiego naciśnięcia oraz przestawianiem listew. - Funkcja czujnika wartości: Wybór zakresu wartości, wartość przy naciśnięciu. - Wtórnik sceny: z funkcją pamięci lub bez, wywoływanie sceny wewnętrznej z funkcją pamięci lub bez. - Obsługa 2-kanałowa: Dla każdego klawisza lub przycisku można ustawić obsługę dwóch niezależnych kanałów. Dzięki temu za pomocą jednego naciśnięcia przycisku można przesłać do magistrali maksymalnie dwa komunikaty. Na kanałach można ustawić niezależnie od siebie funkcje przełączania, czujnika wartości lub wywoływania sceny. Właściwości wtórnika regulatora - Za pomocą funkcji wtórnika regulatora czujnika przyciskowego można sterować zewnętrznymi regulatorami temperatury pomieszczenia. - Przełączanie trybu pracy, wymuszone przełączanie trybu pracy, funkcja obecności i przesunięcie wartości zadanej. - Analiza stanu regulatora za pomocą diody LED stanu. Funkcje diody LED stanu - Każdą diodę LED stanu można sparametryzować niezależnie od powierzchni obsługi. - Diody LED stanu mogą świecić na czerwono, zielono, niebiesko, żółto, cyjanowo, pomarańczowo, fioletowo lub biało. - Funkcje diody LED stanu: zawsze wyłączona, zawsze włączona, potwierdzenie zadziałania, potwierdzenie komunikatu, wskazanie stanu, odwrócone wskazanie stanu, sterowanie za pomocą oddzielnego obiektu LED, wskazanie trybu pracy, wskazanie stanu regulatora, wskazanie stanu obecności i odwrócone wskazanie stanu obecności. - Dodatkowo dla każdej diody LED stanu można zezwolić na funkcję nadrzędną, za pomocą której można ustawić inny kolor i sposób wyświetlania. Funkcje ogólne - Diody LED komunikatu alarmowego: W przypadku komunikatu alarmowego wszystkie diody LED czujnika przyciskowego mogą jednocześnie migać na czerwono. - Diody LED oświetlenia orientacyjnego: Dla orientacji wszystkie diody LED mogą być trwale wyłączone lub włączone, wskazywać stan oddzielnego obiektu komunikacyjnego (włączona, wyłączona, miga) lub włączać się przy dowolnym naciśnięciu przycisku i automatycznie wyłączać po upływie czasu opóźnienia. - Obniżenie nocne diod LED: Sterowanie jasnością wszystkich diod LED stanu przez obiekt komunikacyjny. Umożliwia to na przykład zmniejszenie jasności w godzinach nocnych do wartości skonfigurowanej w ETS. - Funkcja odcinająca do odcinania poszczególnych przycisków lub klawiszy. - Funkcja scen: Wewnętrzny zapis maksymalnie ośmiu scen z ośmioma kanałami wyjściowymi. - Pomiar temperatury: Pomiary temperatury pomieszczenia za pomocą czujnika wewnętrznego, wewnętrznego i przewodowego czujnika zdalnego lub czujnika wewnętrznego i zewnętrznego. - Pomiar wilgotności w pomieszczeniu: Pomiar wilgotności w pomieszczeniu za pomocą czujnika wewnętrznego. - Ochrona przed zdemontowaniem - Personalizacja klawiszy zapewnia usługa wykonywania opisów Gira. - Zestaw klawiszy z naturalnego materiału o grubości do 3 mm dostępny oddzielnie. - KNX Data Secure od 12/2022. - Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie). Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Zacisk KNX: Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna Klasa ochronności: III Głębokość montażu: 16 mm Powierzchnia przycisków: 95 x 95 mm Temperatura otoczenia: -5 °C do +45 °C Wskazówki: - Profesjonalne opis zapewnia usługa wykonywania opisów Gira pod adresem www.marking.gira.com. - Czujnik przyciskowy jest dostarczany z neutralnym wobec programu stylistycznego klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie. Zakres dostawy: - Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX znajduje się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5002 003 biały Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TS4 antracytowy czuj.przyc.4 Komfort 2x KNX [5002028] Czujnik przyciskowy 4 Komfort 2x do KNX Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja pomieszczenia antracytowy Właściwości: - Czujnik przyciskowy ze zintegrowanym portem magistralnym i możliwością podłączenia przewodowego czujnika zdalnego. - Powierzchnia obsługi wykonana z wysokiej jakości naturalnego materiału o grubości trzech milimetrów (szkło, stal szlachetna, aluminium). - Możliwość skonfigurowania funkcji klawisza lub przycisku dla każdej powierzchni obsługi. - Dotykowa reakcja na naciskanie przycisków. - Funkcje: Przełączanie, ściemnianie, żaluzje, czujnik wartości, wtórnik sceny, obsługa 2-kanałowa i wtórnik regulatora. - Przełączanie: Reakcja na naciśnięcie i/lub zwolnienie, włączenie, wyłączenie, przełączenie. - Ściemnianie: Czasy krótkiego i długiego naciśnięcia, ściemnianie w różnych stopniach, możliwość wysyłania powtórzenia komunikatów w przypadku długiego naciśnięcia, przesyłanie komunikatu o zatrzymaniu po zakończeniu naciskania. - Sterowanie żaluzjami: cztery różne koncepcje obsługi z czasami krótkiego i długiego naciśnięcia oraz przestawianiem listew. - Funkcja czujnika wartości: Wybór zakresu wartości, wartość przy naciśnięciu. - Wtórnik sceny: z funkcją pamięci lub bez, wywoływanie sceny wewnętrznej z funkcją pamięci lub bez. - Obsługa 2-kanałowa: Dla każdego klawisza lub przycisku można ustawić obsługę dwóch niezależnych kanałów. Dzięki temu za pomocą jednego naciśnięcia przycisku można przesłać do magistrali maksymalnie dwa komunikaty. Na kanałach można ustawić niezależnie od siebie funkcje przełączania, czujnika wartości lub wywoływania sceny. Właściwości wtórnika regulatora - Za pomocą funkcji wtórnika regulatora czujnika przyciskowego można sterować zewnętrznymi regulatorami temperatury pomieszczenia. - Przełączanie trybu pracy, wymuszone przełączanie trybu pracy, funkcja obecności i przesunięcie wartości zadanej. - Analiza stanu regulatora za pomocą diody LED stanu. Funkcje diody LED stanu - Każdą diodę LED stanu można sparametryzować niezależnie od powierzchni obsługi. - Diody LED stanu mogą świecić na czerwono, zielono, niebiesko, żółto, cyjanowo, pomarańczowo, fioletowo lub biało. - Funkcje diody LED stanu: zawsze wyłączona, zawsze włączona, potwierdzenie zadziałania, potwierdzenie komunikatu, wskazanie stanu, odwrócone wskazanie stanu, sterowanie za pomocą oddzielnego obiektu LED, wskazanie trybu pracy, wskazanie stanu regulatora, wskazanie stanu obecności i odwrócone wskazanie stanu obecności. - Dodatkowo dla każdej diody LED stanu można zezwolić na funkcję nadrzędną, za pomocą której można ustawić inny kolor i sposób wyświetlania. Funkcje ogólne - Diody LED komunikatu alarmowego: W przypadku komunikatu alarmowego wszystkie diody LED czujnika przyciskowego mogą jednocześnie migać na czerwono. - Diody LED oświetlenia orientacyjnego: Dla orientacji wszystkie diody LED mogą być trwale wyłączone lub włączone, wskazywać stan oddzielnego obiektu komunikacyjnego (włączona, wyłączona, miga) lub włączać się przy dowolnym naciśnięciu przycisku i automatycznie wyłączać po upływie czasu opóźnienia. - Obniżenie nocne diod LED: Sterowanie jasnością wszystkich diod LED stanu przez obiekt komunikacyjny. Umożliwia to na przykład zmniejszenie jasności w godzinach nocnych do wartości skonfigurowanej w ETS. - Funkcja odcinająca do odcinania poszczególnych przycisków lub klawiszy. - Funkcja scen: Wewnętrzny zapis maksymalnie ośmiu scen z ośmioma kanałami wyjściowymi. - Pomiar temperatury: Pomiary temperatury pomieszczenia za pomocą czujnika wewnętrznego, wewnętrznego i przewodowego czujnika zdalnego lub czujnika wewnętrznego i zewnętrznego. - Pomiar wilgotności w pomieszczeniu: Pomiar wilgotności w pomieszczeniu za pomocą czujnika wewnętrznego. - Ochrona przed zdemontowaniem - Personalizacja klawiszy zapewnia usługa wykonywania opisów Gira. - Zestaw klawiszy z naturalnego materiału o grubości do 3 mm dostępny oddzielnie. - KNX Data Secure od 12/2022. - Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie). Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Zacisk KNX: Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna Klasa ochronności: III Głębokość montażu: 16 mm Powierzchnia przycisków: 95 x 95 mm Temperatura otoczenia: -5 °C do +45 °C Wskazówki: - Profesjonalne opis zapewnia usługa wykonywania opisów Gira pod adresem www.marking.gira.com. - Czujnik przyciskowy jest dostarczany z neutralnym wobec programu stylistycznego klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie. Zakres dostawy: - Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX znajduje się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5002 028 antracytowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx