KNX Urz.mod. akt.grzewczy 6x regul. [212900] Aktor grzewczy 6x z regulatorem do KNX Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja pomieszczenia modułowy plus Właściwości: - Aktor grzewczy z zintegrowanym regulatorem temperatury w pomieszczeniu do załączania termicznych napędów nastawczych ogrzewania i chłodzenia. Wyjścia zaworów - Tryb dwustanowy lub PWM. - Możliwość sterowania napędów o charakterystyce „beznapięciowo otwarty” lub „beznapięciowo zamknięty”. - Nastawniki z napięciem znamionowym 24 V lub 230 V z możliwością wysterowania. - Tryb pracy na placu budowy: Możliwość ręcznej obsługi wyjść bez zasilania magistralnego tylko z zasilaniem roboczym. - Komunikat zwrotny w trybie ręcznym i w trybie magistralnym. - Blokowanie pojedynczych wyjść ręcznie lub poprzez magistralę. - Zabezpieczenie przeciążeniowe, ochrona przeciwzwarciowa, sygnalizacja błędu za pomocą LED. - Ochrona przed blokowaniem się zaworów. - Pozycja wymuszona. - Różne wartości zadane dla pozycji wymuszonej lub trybu awaryjnego podczas awarii magistrali latem i zimą. - Możliwość parametryzacji cyklicznego monitorowania sygnałów wejściowych. - Komunikat zwrotny przez magistralę np. w przypadku awarii zasilania zaworu, przeciążenia i zwarcia. - Załączanie pompy cyrkulacyjnej ogrzewania zależnie od stanów zaworów. - Zbiorczy komunikat zwrotny podłączonych napędów zaworów. - Tryb oszczędzania energii zmniejszający zużycie energii przez wyrobnik grzewczy. Stosowanie w okresach (np. latem), gdy nie ma potrzeby ogrzewania. - Aktywacja funkcji „first open” (wstępnie otwarty) podczas pierwszego uruchamiania napędu zaworu. - Szybkie uruchomienie dzięki podstawowym ustawieniom kanałów. - Łączenie kaskadowe kilku wyrobników grzewczych. - Resetowanie komunikatów błędu za pośrednictwem magistrali. - Sterowanie według zapotrzebowania na ciepło. - Licznik godzin pracy do każdego kanału. Regulator temperatury w pomieszczeniu - 6 niezależnych regulatorów. - Sterowanie za pomocą indywidualnych obiektów komunikacyjnych do wejść i wyjść. - Do wyboru wewnętrzna komunikacja grupowa do indywidualnego przydzielania wyjść regulatora do kanałów wyjściowych wyrobnika. - Tryby pracy: komfortowy, gotowości, nocny, zabezpieczenia przeciw zamarzaniu/przed gorącem. - Każdemu trybowi pracy mogą zostać przydzielone indywidualne wartości zadane temperatury. - Konfiguracja wartości zadanych temperatury do wyboru względna (na podstawie podstawowej wartości zadanej) lub bezwzględna (niezależne zadane wartości temperatury dla każdego trybu pracy). - Przedłużenie trybu komfortu przyciskiem obecności z możliwością ustawienia czasu trwania. - Przełączanie trybów za pomocą obiektów 1-bajtowych zgodnie ze specyfikacją KNX lub maksymalnie 4 pojedynczych obiektów 1-bitowych. - Możliwość konfiguracji komunikatów zwrotnych o stanie. - Przełączanie zabezpieczenia przeciw zamarzaniu/przed gorącem za pomocą stanu okna lub automatyki zabezpieczenia przeciw zamarzaniu. - Tryby pracy „Ogrzewanie”, „Chłodzenie”, „Ogrzewanie i chłodzenie” z lub bez dodatkowego stopnia. Zadane wartości temperatury dla stopnia dodatkowego wywodzą się z wartości stopnia podstawowego i ustawianego odstępu między stopniami. - Zależnie od stopnia ogrzewania lub chłodzenia można konfigurować różne rodzaje regulacji: regulacja proporcjonalno-całkująca (ciągła lub przełączająca modulacja szerokości impulsu) lub regulacja 2-punktowa (przełączająca). - Ustawianie parametrów regulacji regulatora PI (na życzenie: zakres proporcjonalny, czas regulacji nadążnej) i regulatora 2-punktowego (histereza). - Automatyczne lub obiektowe przełączanie między trybami „Ogrzewanie” i „Chłodzenie”. - Pomiar temperatury w pomieszczeniu za pomocą maksymalnie dwóch zewnętrznych czujników temperatury KNX. Możliwość porównania wartości temperatur i ustawienia wartości pomiarowej czujników zewnętrznych. Możliwość ustawienia czasu sprawdzenia wartości temperatur odbieranych z zewnątrz. - Zadane i rzeczywiste wartości temperatur mogą zostać wydane na magistrali (także cyklicznie) po ustawieniu odchylenia. - Oddzielne lub wspólne wydawanie wielkości nastawczych w trybie ogrzewania i chłodzenia. Na każdy stopień przypada wtedy jeden lub dwa obiekty wielkości nastawczych. - Normalne lub inwertowane wydawanie wielkości nastawczych. - Możliwość ustawienia automatycznego wysyłania i czasu cyklu do wydawania wielkości nastawczych. - Możliwe ograniczenie wielkości nastawczych. - Możliwe ograniczenie temperatury posadzki w trybie ogrzewania. - Możliwe ograniczenie temperatury zadanej w trybie chłodzenia. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Napięcie znamionowe: AC 110 do 230 V, 50/60 Hz Standby: maks. 0,4 W Pobór mocy: maks. 1 W Wyjścia/regulator: 6 Rodzaj styku: Triac Napięcie znamionowe: AC 24/230 V, 50/60 Hz Prąd łączeniowy: 5 do 160 mA Prąd załączeniowy: maks. 1,5 A (2 s) Liczba napędów na wyjście - AC 230 V napędy: 4 - AC 24 V napędy: 2 Przekrój przyłącza: maks. 4 mm² Wskazówki: - Do wszystkich wejść należy przyłączać zawory o tym samym napięciu roboczym. - Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montaż na szynie montażowej. Zakres dostawy: - Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX znajduje się w zakresie dostawy. Wymiary: Moduł. (mod.): 4 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2129 00 modułowy plus Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx