KNX urz.mod. Wejście bin. 8x 12 - 48 V AC/DC bezpot. [212800] Wejście binarne 8x 12 - 48 V AC/DC, bezpotencjałowe do KNX System KNX Gira modułowy Modularne wejścia binarne do podłączania styków. Procesy załączania styków (np. czujniki/przyciski) są przetwarzane na komunikaty KNX. Wejścia mogą być przy tym niezależnie od siebie przyporządkowane różnym funkcjom lub zablokowane. Możliwe wskazanie sygnału poprzez żółte LED stanu. Właściwości: - Każde wejście posiada pełny zakres funkcji. Wszystkie funkcje kanałowe mogą zostać ustawione osobno dla każdego wejścia. - Wychodzące telegramy wejść mogą zostać opóźnione globalnie po przywróceniu zasilania magistrali lub zakończeniu programowania ETS. - Możliwość konfiguracji czasu eliminacji odbicia styków oraz ograniczenia prędkości transmisji telegramów. - Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i nadajników wartości do wejść. - Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść (możliwość ustawienia biegunowości obiektu) do funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i nadajników wartości. - Możliwość oddzielnej parametryzacji każdego wejścia w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku. - Funkcja załączania: Dostępne dwa niezależne obiekty łączeniowe dla każdego wejścia (polecenia załączania mogą zostać ustawione pojedynczo), możliwość niezależnej regulacji poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ. brak reakcji), niezależne cykliczne wysyłanie obiektów łączeniowych wybierane w zależności od zbocza lub wartości obiektu. - Funkcja ściemniania: Obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a załączaniem i wielkości kroków ściemniania, możliwość wysyłania powtórzenia komunikatów i komunikatu o zatrzymaniu. - Funkcja sterowania żaluzjami: Możliwość regulacji polecenia przy narastającym zboczu (brak funkcji, GÓRA, DÓŁ, PRZEŁ.), możliwość ustawienia koncepcji obsługi (Step – Move – Step wzgl. Move – Step), możliwość regulacji czasu poprzez wybór trybu krótko- i długotrwałego (tylko w przypadku Step – Move – Step), możliwość regulacji czasu przestawienia listew żaluzji. - Funkcja nadajnika wartości: Możliwość ustawienia zbocza (przycisk jak zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, zmiana wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku dla czujnika wartości. Wtórnik sceny świetlnej z funkcją zapisu, możliwy zapis sceny bez wcześniejszego wywołania. - Funkcja licznika impulsów: Możliwość ustawienia interwału liczenia, możliwość ustawienia zbocza (liczenie przy zboczu narastającym, opadającym lub narastającym i opadającym), możliwość ustawienia liczby wymaganych impulsów na wejściu, możliwość ustawienia liczby wymaganych impulsów licznikowych do zmiany licznika, każde wejście zawiera jeden licznik główny i jeden pośredni, liczniki główne i pośrednie mogą pracować niezależnie jako liczniki dodające lub odejmujące, wartości początkowe i końcowe liczników mogą zostać podane jako parametry lub poprzez obiekt komunikacji, odczyt stanu licznika poprzez KNX lub automatyczny, możliwość ustawienia reakcji na zakończenie licznika, wyzerowanie licznika impulsów poprzez KNX (reset licznika). - Wejście binarne posiada osiem niezależnych wejść, do których podłączane są sygnały elektryczne w zakresie napięcia od 12 do 48 V. - Analiza sygnałów napięcia stałego (DC) lub napięcia przemiennego (AC). - Wejście binarne udostępnia osobne napięcie pomocnicze DC 24 V (SELV) do podłączenia styków bezpotencjałowych. - Komunikat o stanie w przypadku błędu napięcia pomocniczego może zostać przekazany do magistrali. - Możliwość przyłączania liczników ze złączem S0 (np. liczniki energii, gazu, wody). Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Długość przewodu wejściowego: maks. 100 m Temperatura otoczenia: -5 °C do +45 °C Napięcie znamionowe: AC/DC 12 do 48 V Napięcie sygnału - dla sygnału ”0”: -48 do +2 V - dla sygnału ”1”: 8 do 48 V Prąd wejściowy przy napięciu znamionowym: 2 mA Napięcie znamionowe S0: maks. DC 27 V Częstotliwość impulsów S0: maks. 33 Hz Częstotliwość znamionowa sygnału AC: 30 - 60 Hz Czas trwania sygnału: min. 15 ms Liczba wejść: 8 Wyjście - Napięcie: DC 24 V SELV - Prąd: maks. 4 mA Złącza - KNX: Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna - Wejścia: Zaciski śrubowe Przekrój przyłącza: maks. 4 mm² Zakres dostawy: - Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX znajduje się w zakresie dostawy. Wymiary: Moduł. (mod.): 4 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2128 00 modułowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx