KNX urz.mod. Wejście binarne 6x 10 - 230 V AC/DC [212600] Wejście binarne 6x 10 – 230 V AC/DC do KNX System KNX Gira Urządzenie modułowe Modularne wejścia binarne do podłączania styków. Procesy załączania styków (np. czujniki/przyciski) są przetwarzane na komunikaty KNX. Wejścia mogą być przy tym niezależnie od siebie przyporządkowane różnym funkcjom lub zablokowane. Możliwe wskazanie sygnału poprzez żółte LED stanu. Właściwości: - Każde wejście posiada pełny zakres funkcji. Wszystkie funkcje kanałowe mogą zostać ustawione osobno dla każdego wejścia. - Wychodzące telegramy wejść mogą zostać opóźnione globalnie po przywróceniu zasilania magistrali lub zakończeniu programowania ETS. - Możliwość konfiguracji czasu eliminacji odbicia styków oraz ograniczenia prędkości transmisji telegramów. - Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i nadajników wartości do wejść. - Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść (możliwość ustawienia biegunowości obiektu) do funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i nadajników wartości. - Możliwość oddzielnej parametryzacji każdego wejścia w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku. - Funkcja przełączania: dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia (rozkazy przełączania mogą zostać sparametryzowane pojedynczo), możliwość niezależnej regulacji rozkazów w przypadku zbocza rosnącego i opadającego (WŁ., WYŁ., PRZEŁ., brak reakcji), niezależne cykliczne wysyłanie obiektów przełączających z możliwością wyboru w zależności od zbocza lub wartości obiektu. - Funkcja ściemniania: Obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a włączaniem oraz wielkości kroków ściemniania, możliwość powtarzania telegramu i przesyłania komunikatu o zatrzymaniu. - Funkcja sterowania żaluzjami: możliwość regulacji polecenia przy narastającym zboczu (brak funkcji, góra, dół, przeł.), możliwość ustawienia koncepcji obsługi (Step – Move – Step wzgl. Move – Step), możliwość regulacji czasu poprzez wybór trybu krótko- i długotrwałego (tylko w przypadku Step – Move – Step), możliwość regulacji czasu przestawienia listew żaluzji. - Funkcja nadajnika wartości: Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jak zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, zmiana wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku dla czujnika wartości. Wtórnik sceny świetlnej z funkcją zapisu, możliwy zapis sceny bez wcześniejszego wywołania. - Funkcja licznika impulsów: Możliwość ustawienia interwału liczenia, możliwość ustawienia zbocza (liczenie przy zboczu narastającym, opadającym lub narastającym i opadającym), możliwość ustawienia liczby wymaganych impulsów na wejściu, możliwość ustawienia liczby wymaganych impulsów licznikowych do zmiany licznika, każde wejście zawiera jeden licznik główny i jeden pośredni, liczniki główne i pośrednie mogą pracować niezależnie jako liczniki dodające lub odejmujące, wartości początkowe i końcowe liczników mogą zostać podane jako parametry lub poprzez obiekt komunikacji, odczyt stanu licznika poprzez KNX lub automatyczny, możliwość ustawienia reakcji na zakończenie licznika, wyzerowanie licznika impulsów poprzez KNX (reset licznika). - Wejście binarne posiada 6 niezależnych wejść, do których podłączane są sygnały elektryczne w zakresie napięcia od 10 do 230 V. - Wejścia 1 do 3 i wejścia 4 do 6 mają po jednym wspólnym potencjale odniesienia. Dzięki temu do każdej grupy wejściowej można przyłączać różne przewody zewnętrzne, np.: E1-E3 = L1 i E4-E6 = L2. - Analiza sygnałów napięcia stałego (DC) lub napięcia przemiennego (AC). Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Długość przewodu wejściowego: maks. 100 m Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Napięcie znamionowe: AC/DC 10 do 230 V Napięcie sygnału - dla sygnału „0”: AC/DC 0 do 2 V - dla sygnału „1”: AC/DC 7 do 230 V Prąd wejściowy przy napięciu znamionowym: 0,7 mA Częstotliwość znamionowa sygnału AC: 30 do 60 Hz Czas trwania sygnału licznika impulsów: min. 100 ms Liczba wejść: 6 Przyłącza - KNX: Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna - Wejścia: Zaciski śrubowe Przekrój przyłącza: maks. 4 mm² Zakres dostawy: - W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX. Wymiary: Jednostki podziałowe (JP): 2 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2126 00 Urządzenie modułowe Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx