KNX Urz.mod. akt.wł.bi. 8x 16 A ur.rę. + obc.C [104600] Aktor włączający bistabilny 8x 16 A z uruchamianiem ręcznym i pomiarem prądu do obciążeń C, do KNX System KNX Gira modułowy plus Modułowe aktori włączające bistabilny ze zintegrowanym łączem magistrali. Do załączania niezależnie sterowanych grup obciążeń. Z łącznikiem ręcznym do przełączania przekaźnika (zał./wył.) równolegle lub bez trybu KNX. Przyłącze wielofazowe. Nie wymaga dodatkowego zasilania. Właściwości: - Uruchamianie ręczne przekaźnika niezależnie od magistrali/wskazania pozycji załączania. - Tryb mechanizmu zamykającego lub otwierającego. - Centralna funkcja łączeniowa. - Łączny komunikat zwrotny w celu zredukowania obciążenia magistrali. - Aktywna lub pasywna (z możliwością odczytania obiektu) cykliczna funkcja sygnalizacji zwrotnej. - Komunikaty zwrotne mogą być opóźnione do powrotu zasilania magistrali. - Funkcja logiczna łączeniowa dla każdego wyjścia. - Funkcja blokowania z możliwością parametryzacji dla każdego kanału. Alternatywnie funkcja pozycji wymuszonej dla każdego wyjścia. - Funkcje czasu (opóźnienie załączania wzgl. wyłączania, funkcja oświetlenia klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego). - Możliwe włączenie do scen świetlnych, parametryzacja maks. ośmiu scen wewnętrznych na kanał. - Funkcja zapisu scen świetlnych. - Licznik godzin pracy jako licznik do przodu i do tyłu z funkcją wartości granicznej (wartość graniczna może być zmieniana poprzez magistralę) – możliwość aktywacji dla każdego wyjścia. - Nadzór wejść pod kątem cyklicznej aktualizacji z pozycją bezpieczeństwa. - Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz po procesie programowania ETS dla każdego kanału. - Styki załączające wyrobnika załączającego ośmiokrotnego z obciążeniem C są zaprojektowane specjalnie do obciążeń o charakterze pojemnościowym i w związku z tym wymagają krótkotrwałych wysokich prądów załączania (patrz dane techniczne). - Aktor włączający bistabilny posiada zintegrowane rozpoznawanie prądu. - Dla każdego kanału można przeprowadzić pomiar prądu. - Rozpoznawanie prądu: Pomiar prądu obciążenia dla każdego kanału. - Wartości progowe do nadzoru obciążenia (np. komunikat o zaniku obciążenia). - Niezależne załączanie ośmiu wyjść. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Złącza - KNX: Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna - Obciążenie: Zaciski śrubowe przekaźnik - Liczba: 8 - Kontakt: na 1 x styk zwierny bezpotencjałowy, bistabilny Zdolność łączenia AC 230 V: 16 A / AC1 wzgl. 16 A / AC3 Zdolność łączenia AC 400 V: 10 A / AC1 wzgl. 10 A / AC3 Maksymalny prąd załączania: 600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs Moc przyłączeniowa - Omowe obciążenie: 3680 W - Obciążenie pojemnościowe AC 230 V: 16 A, maks. 200 µF - Żarówki: 3680 W - Żarówki halogenowe 230 V: 3680 W - transformator uzwojony: 2000 VA - Trafo Tronic: 2500 W - Świetlówki, nieskompensowane: 3680 VA - Świetlówki, układ połączeń Duo: 3680 VA - Świetlówki, skompensowane równolegle: 2500 VA - Lampy rtęciowe, nieskompensowane: 3680 W - Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle: 3680 W Przekrój przyłącza: maks. 4 mm² Rozpoznawanie prądu: 0,25 do 16 A sinus Rozpoznawanie prądu: 50/60 Hz Wskazówki: - Montaż na szynie montażowej. - Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1. Zakres dostawy: - Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX znajduje się w zakresie dostawy. Wymiary: Moduł. (mod.): 8 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 1046 00 modułowy plus Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx