KNX urz.mod. Gira X1 [209600] Gira X1 Gira X1, Gira L1 Urządzenie modułowe Właściwości: - Serwer wizualizacji dla urządzeń mobilnych (iOS i Android) oraz moduł logiczny w jednym urządzeniu. - Dostępna aplikacja Gira Smart Home App do komputera z systemem operacyjnym Windows®. - Funkcje wizualizacji:ściemniacz (RGB, RGBW, Tunable White), łącznik, przycisk, sterowanie żaluzjami i roletami z pozycjonowaniem lub bez, sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacja, wtórnik scen, zestaw scen, kamera IP, wskaźnik stanu, czujnik wartości, czujnik wartości procentowych, czujnik wartości temperatury, regulator do sauny, sterowanie audio i klimatyzacją - Za pomocą aplikacji w jednym projekcie sterować można maksymalnie 250 funkcjami. - Użytkownik może w aplikacji ustawić maksymalnie 250 zegarów czasowego sterowania funkcjami. - W zarządzaniu użytkownikami można utworzyć maksymalnie 62 użytkowników. - Symulacja obecności - Sterowanie głosowe (Amazon Alexa i Google Assistant) w połączeniu z Gira S1. - Możliwość wysyłania powiadomień push w połączeniu z Gira S1. - Połączenie z Sonos i Philips Hue, ograniczone do maksymalnie 30 funkcji, lub maksymalnie 5 Hue Bridge. - Bezpośrednia komunikacja z Gira L1, w celu wymiany informacji i wartości przez Ethernet. - Jednoczesny dostęp 100 mobilnych urządzeń końcowych do Gira X1. - Aplikacja o intuicyjnej obsłudze z możliwością dopasowania interfejsu przez użytkownika. - Funkcje logiczne: różnorodność funkcji dzięki bibliotece z 36 elementami logicznymi (np. podstawowe funkcje matematyczne, zależne od położenia słońca sterowanie roletami i żaluzjami, regulacja temperatury, sterowanie ściankami działowymi, automat schodowy, generator losowy). - Możliwość konfiguracji elementów logicznych (np. z dowolną liczbą wejść). - Nowy element logiczny do połączenia Modbus TCP - Łatwa konfiguracja zegarów sterujących i scen:do 50 zegarów sterujących z każdorazowo 10 czasami włączania,do 50 zestawów scen z każdorazowo 64 scenami. - Możliwość zastosowania maks. 1450 punktów danych (1000 punktów danych adresów grup KNX, 450 dowolnych punktów danych urządzeń) w jednym projekcie. - Zoptymalizowane uruchamianie:Możliwa szybka zmiana lub aktualizacja projektu w trakcie eksploatacji bez ponownego startu urządzenia. - Dwa gniazda RJ45 z funkcją przełącznika sieciowego umożliwiają proste przyłączenie przelotowe kablami krosowymi. - Funkcja interfejsu KNX umożliwia zdalne uruchamianie projektu ETS. - Odczyt aktualnego projektu runtime Gira X1 za pomocą GPA. - Kopia zapasowa projektu:Zapis kopii projektu w urządzeniu Gira X1. - Uruchamianie:Fizyczny adres i aplikacja są parametryzowane za pomocą oprogramowania ETS do uruchomienia KNX od wersji 4.1.8.Dalsze projektowanie odbywa się przy użyciu asystenta Gira Project Assistant (GPA). Gira Project Assistant jest dostępny bezpłatnie na stronie Gira w obszarze do pobrania. - Funkcjonalne rozszerzenia wzgl. aktualizacje poprzez oprogramowanie producenta i inne oprogramowania. - Powiadomienie push w połączeniu z Gira S1. Wysoki poziom bezpieczeństwa: - Łatwy zdalny dostęp za pomocą Gira S1. - Zdalny dostęp do aplikacji przez zintegrowany serwer OpenVPN. - Zdalna konserwacja przez zintegrowany serwer OpenVPN. - Zdalny dostęp do Gira X1 zabezpieczony hasłem urządzenia przed dostępem osób nieupoważnionych. - Szyfrowanie transmisji danych TLS pomiędzy aplikacją a Gira X1 oraz pomiędzy GPA a Gira X1 uniemożliwia jej przechwycenie przez osoby trzecie. - Przygotowany osprzęt do KNX Secure. W przyszłości konieczna aktualizacja oprogramowania firmowego. - Certyfikat VDE „Inteligentny dom – sprawdzone bezpieczeństwo informacji”. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Napięcie znamionowe: DC 24 do 30 V Pobór mocy: 4 W komunikacja IP: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) Obsługiwane protokoły: DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP Przyłącza - IP: 2 x gniazdo RJ45 - KNX: Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna Temperatura otoczenia: od 0 °C do +45 °C Wskazówki: - Zasilanie zewnętrzne DC 24 V. - Rozszerzenia oprogramowania Gira X1 dostępne w Gira App ShopGira X1 (nr art.: 2096 00) jest w standardowym zakresie dostawy wyposażony w 250 funkcji oraz 1000 punktów danych. W Gira App Shop (https://appshop.gira.com) dostępne są odpłatnie pakiety rozszerzające do Gira X1. - Rozszerzenie oprogramowania Gira X1 o 125 funkcji oferuje:Dodatkowe 125 funkcji i 500 dodatkowych punktów danych, dzięki czemu Gira X1 ma 375 funkcji i 1500 punktów danych. - Rozszerzenie oprogramowania Gira X1 o 250 funkcji oferuje:Dodatkowe 250 funkcji i 1 000 dodatkowych punktów danych, dzięki czemu Gira X1 ma 500 funkcji i 2000 punktów danych. Możliwe jest rozszerzenie Gira X1 o oba pakiety. Gira X1 będzie mieć wtedy łącznie 625 funkcji i 2500 punktów danych.Każdy pakiet rozszerzenia może być licencjonowany tylko raz. - Gira oferuje programistom różne narzędzia do projektowania rozszerzeń przeznaczonych do produktów Gira Smart Building: - Element logiczny Gira X1/L1 SDK - Gira IoT REST API https://partner.gira.de/service/software-tools/developer.html Wymiary: Jednostki podziałowe (JP): 2 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2096 00 Urządzenie modułowe Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx