KNX antracytowy Pilot RF 2x [512200] Pilot RF 2x do KNX Urządzenia do obsługi Gira do KNX antracytowy Piloty RF do KNX umożliwiają „mobilne” sterowanie: Żądane funkcje KNX można aktywować z dowolnego miejsca w domu za pomocą pilota „zdalnego sterowania”. Piloty RF do KNX po naciśnięciu przycisku bezprzewodowo przesyłają telegramy KNX uzależnione od ustawień parametrów we wczytanym programie. Telegramy takie służą np. do załączania lub załączania chwilowego, ściemniania lub do sterowania żaluzjami. Można zaprogramować również funkcje nadajnika wartości (nadajnika wartości ściemniania i dodatkowego urządzenia przywołującego sceny). Właściwości: - Funkcja potwierdzania oraz wskaźnik nadawania i stanu dwukolorową diodą (czerwona/zielona) oddzielnie dla każdego przycisku dzięki dwustopniowej funkcji wyświetlania. - Wskazanie stanu opcjonalnie za pośrednictwem oddzielnych 1-bitowych obiektów komunikacyjnych stanu. - Wskazanie wysyłania i potwierdzenia z możliwością wyłączenia. - Projektowanie, uruchamianie i parametryzacja odbywają się za pośrednictwem ETS (wersja 5 lub nowsza). - Urządzenie zasilane bateriami. Funkcja „przełączanie” - Funkcja klawisza lub przycisku. - Możliwość parametryzacji rozkazów wysyłanych przy naciskaniu i zwalnianiu (włączanie, wyłączanie, przełączanie, brak reakcji). Funkcja „ściemnianie” - Funkcja przycisku kołyskowego. - Możliwość parametryzacji rozkazów wysyłanych przy naciskaniu (prawego i lewego) klawisza (jaśniej – włączanie, ciemniej – wyłączanie). Funkcja „żaluzja” - Funkcja przycisku kołyskowego. - Możliwość parametryzacji rozkazów wysyłanych przy naciskaniu (prawego i lewego) klawisza (podnoszenie, opuszczanie, przełączanie). - Możliwość parametryzacji czasu pomiędzy rozkazem krótkim i długim. Funkcje „czujnik wartości” i „wtórnik sceny” - Funkcja przycisku kołyskowego. - Możliwość parametryzacji rozkazu przy naciskaniu (prawego i lewego) klawisza (wartości od 0 do 255, od 0 do 100% lub numer sceny). - W przypadku wtórnika sceny: możliwa funkcja pamięci. Dane techniczne: Medium KNX: RF1.R Tryb uruchamiania: Tryb S Napięcie znamionowe: DC 3 V Baterie: 1 x CR 2450N Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Częstotliwość radiowa: 868,3 MHz Moc nadawcza: maks. 20 mW Zasięg (na zewnątrz): ok. 100 m Bateria - Typ: CR 2450N - Nr UN: 3091 Wskazówki: - Baterie to artykuły ulegające zużyciu i muszą być regularnie wymieniane. Prosimy przestrzegać przepisów dot. utylizacji zużytych baterii. Zakres dostawy: - Bateria znajduje się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5122 00 antracytowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx