KNX uni I/F prz. 4x [111900] Uniwersalny interfejs przycisku 4x do KNX Urządzenia do obsługi Gira do KNX Podtynkowe wejścia binarne, możliwość zastosowania w pogłębionej puszcze instalacyjnej (głębokość 60 mm) za konwencjonalnym przełącznikiem/przyciskiem, do podłączania styków bezpotencjałowych. Procesy załączania styków bezpotencjalowych są przetwarzane na komunikaty KNX. Wejścia mogą być przy tym niezależnie od siebie przyporządkowane różnym funkcjom lub zablokowane. Wejścia mogą być parametryzowane jako wyjścia (maks. 2 mA). Właściwości: - Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść. - Możliwość oddzielnej parametryzacji każdego wejścia w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku. - Ograniczenie współczynnika komunikatów. - Dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia z możliwością pojedynczego załączania, możliwość niezależnej regulacji poszczególnych poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ. brak reakcji), cykliczne wysyłanie obiektów załączania wybierane w zależności od zbocza lub od wartości obiektu. - Obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a załączaniem i wielkości kroków ściemniania, możliwość wysyłania powtórzenia komunikatów i komunikatu o zatrzymaniu. - Możliwość regulacji polecenia przy zboczu narastającym (brak funkcji, GÓRA, DÓŁ, PRZEŁ.), możliwość parametryzacji koncepcji obsługi (Step – Move – Step wzgl. Move – Step), regulacji czasu pomiędzy trybem krótkotrwałym a długotrwałym, czasu przestawiania listew żaluzji. Funkcja czujnika wartości i wtórnika sceny świetlnej: - Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jak styk zwierny, przycisk jak styk rozwierny, łącznik) i wartości w zboczu, zmiana wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku dla czujnika wartości. Wtórnik sceny świetlnej z funkcją zapisu, możliwy zapis sceny bez wcześniejszego wywołania. Funkcja czujnika wartości temperatury i czujnika wartości natężenia oświetlenia: - Zbocze i wartość z możliwością parametryzacji, możliwa zmiana wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku. Funkcja licznika impulsów: - Parametryzowane zbocze do liczenia impulsów i czas interwału do przesyłania stanu licznika, regulowane zbocze sygnału synchronizującego do resetowania stanu licznika i komunikat o załączeniu z nadejściem sygnału synchronizującego. Funkcja licznika załączeń: - Wybierane zbocze do liczenia sygnałów na wejściu i maksymalny stan licznika, parametryzowana wielkość kroku do wyświetlania stanu licznika i komunikat w razie osiągnięcia maksymalnego stanu licznika. Funkcja jako wyjście łączeniowe: - Zachowanie w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali i opóźnienie załączania wzgl. wyłączania lub funkcja zegara sterowniczego, wyjście taktowania (miganie LED). - Poczwórne podtynkowe wejście binarne. Cztery wejścia mogą być przy tym niezależnie od siebie przyporządkowane różnym funkcjom lub zablokowane. Dwa wejścia z czterech mogą być parametryzowane jako wyjścia (maks. 2 mA). - Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i czujników wartości do wejść 1 do 4 wzgl. liczników impulsów i załączeń do wejść 1 i 2. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Temperatura otoczenia: -5 °C do +45 °C Liczba wejść: 4 Złącza - KNX: Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna - Przewód wejściowy: 5-żyłowy zestaw przewodów Zakres dostawy: - Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX znajduje się w zakresie dostawy. Wymiary w mm: 43 x 28 x 15 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 1119 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx