KNX antracytowy Pilot RF 2x [512200] Nadajniki ręczne RF 2x do KNX Gira KNX RF antracytowy Piloty RF do KNX umożliwiają „mobilne” sterowanie: Żądane funkcje KNX można aktywować z dowolnego miejsca w domu za pomocą pilota „zdalnego sterowania”. Piloty RF do KNX po naciśnięciu przycisku bezprzewodowo przesyłają telegramy KNX uzależnione od ustawień parametrów we wczytanym programie. Telegramy takie służą np. do załączania lub załączania chwilowego, ściemniania lub do sterowania żaluzjami. Można zaprogramować również funkcje nadajnika wartości (nadajnika wartości ściemniania i dodatkowego urządzenia przywołującego sceny). Właściwości: - Funkcja potwierdzania oraz wskaźnik nadawania i stanu dwukolorową diodą (czerwona/zielona) oddzielnie dla każdego przycisku dzięki dwustopniowej funkcji wyświetlania. - Wskazanie stanu opcjonalnie poprzez osobne obiekty komunikacji stanu 1 bit. - Możliwość odłączenia wskazania nadawania i potwierdzenia. - Projektowanie, uruchomienie i ustawienie parametrów następuje poprzez ETS (wersja 5 lub nowsza). - Urządzenie zasilane bateriami. Funkcja "załączanie" - Funkcja kołyski i przycisku. - Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu i puszczaniu przycisków (ZAŁ, WYŁ, naprzemienne załączanie i wyłączanie, brak reakcji). Funkcja "ściemniania" - Funkcja przycisku kołyskowego. - Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu klawiszy (prawy i lewy przycisk) (jasne - ZAŁ, ciemne - WYŁ). Funkcja sterowania żaluzjami - Funkcja przycisku kołyskowego. - Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu klawiszy (prawy i lewy przycisk) (ZAŁ, WYŁ, przełączanie). - Możliwość ustawienia parametrów czasu między poleceniem krótko- i długotrwałym. Funkcja "nastawnik wartości" i "wtórnik sceny" - Funkcja przycisku kołyskowego. - Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu klawiszy (prawy i lewy przycisk) (wartości od 0 do 255, 0 do 100% lub numer sceny). - Przy wtórnikach sceny: Możliwa funkcja zapisu w pamięci. Dane techniczne: Medium KNX: RF1.R Tryb uruchomienia: Tryb S Napięcie znamionowe: DC 3 V Baterie: 1 x CR 2450N Temperatura otoczenia: -5 °C do +45 °C Częstotliwość radiowa: 868,3 MHz Moc nadawcza: maks. 20 mW Zasięg (na zewnątrz): ok. 100 m Bateria - Typ: CR 2450N - Nr UN: 3091 Wskazówki: - Baterie to artykuły ulegające zużyciu i muszą być regularnie wymieniane. Prosimy przestrzegać przepisów dot. utylizacji zużytych baterii. Zakres dostawy: - Bateria znajduje się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5122 00 antracytowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx