System 55 KNX czuj.prz.3 Plus 5x (2+3) [514500] KNX Czujnik przyciskowy 3 Plus pięciokrotny (2+3) Gira System 55 Klawisz do uruchamiania Właściwości: - Montaż na złączu magistralnym 3 lub złączu magistralnym 3 − czujnik zewnętrzny. - Ochrona przed zdemontowaniem przez przykręcenie. - Wyświetlacz graficzny z podświetlanym tłem i różnymi opcjami wyświetlania, np. temperatura, czas, data, teksty alarmów i wskazówek. - Dwie wielokolorowe LED stanu na każdej powierzchni obsługi. - Wielokolorowa LED stanu (czerwona, zielona, niebieska), parametryzowana przez ETS. - Oświetlenie pola opisowego w zestawach klawiszy z polem opisowym. - Wewnętrzny czujnik temperatury do mierzenia lokalnej temperatury pomieszczenia. Właściwości czujnika przyciskowego: - Możliwość skonfigurowania funkcji klawisza lub przycisku dla każdej powierzchni obsługi. - Funkcja klawisza: załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, nadajnik wartości 1 bajt, nadajnik wartości 2 bajty, dodatkowe urządzenie przywołujące sceny, obsługa 2-kanałowa i ręczne sterowanie wentylatorem. - Funkcja przycisku: załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, czujnik wartości 1 bajt, czujnik wartości 2 bajty, wtórnik sceny, obsługa 2-kanałowa, wtórnik regulatora, obsługa regulatora, obsługa zegara ogrzewania i ręczne sterowanie wentylatorem. - Wtórnik regulatora lub obsługa regulatora: przełączanie trybu pracy (zdefiniowany wybór trybu pracy lub przełączanie między różnymi trybami pracy we wtórniku regulatora), zmiana stanu obecności, przesunięcie wartości zadanej. - Obiekt odcinający do odcinania poszczególnych funkcji przycisków wzgl. łączników kołyskowych. - Wskazanie komunikatu alarmowego przez miganie wszystkich LED. - Możliwość globalnej lub każdorazowo oddzielnej konfiguracji koloru LED stanu (czerwona, zielona, niebieska). Przez magistralę można aktywować nakładaną funkcję, co pozwoli zmienić kolor i informację wskazania poszczególnych LED stanu zależnie od priorytetu. - Oświetlenie pola opisowego WŁ., WYŁ., automatyczne wyłączanie lub możliwość łączenia przez obiekt. - Obiekt komunikacyjny do sterowania natężeniem oświetlenia LED stanu, oświetlenia pola opisowego i podświetlenia tła wyświetlacza. Właściwości regulatora temperatury pomieszczenia: - Tryby pracy: komfort, standby, noc i zabezpieczenie przeciw zamarzaniu wzgl. przed gorącem z odpowiednimi wartościami zadanymi temperatury (do ogrzewania lub chłodzenia). - Przedłużenie komfortu za pomocą przycisku obecności. - Przełączanie zabezpieczenia przed zamarzaniem/gorącem na podstawie stanu okna lub za pomocą automatyki zabezpieczenia przez zamarzaniem. - Wskazanie informacji regulatora temperatury pomieszczenia za pomocą wyświetlacza urządzenia. - Według wyboru jeden lub dwa obwody regulacji. - Zależnie od stopnia ogrzewania lub chłodzenia można konfigurować różne rodzaje regulacji: regulacja proporcjonalno-całkująca (ciągła lub przełączająca modulacja szerokości impulsu) lub regulacja 2-punktowa (przełączająca). - Możliwość ustawienia parametrów regulacji regulatorów proporcjonalno-całkujących lub regulacja 2-punktowa. - Możliwy wewnętrzny czujnik temperatury i maks. dwa zewnętrzne czujniki temperatury (1 x obiekt, 1 x oprzewodowany) do pomiaru temperatury pomieszczenia. - Opcjonalny zewnętrzny oprzewodowany czujnik zdalny do ogrzewania podłogowego. - Zegar ogrzewania z 28 czasami załączania. Właściwości wyświetlacza LC: - Wyświetlacz graficzny z załączanym podświetleniem LED. - Prezentacja 1- lub 2-obszarowa. - Komunikaty tekstowe wyświetlacza w językach: niemiecki, angielski, holenderski, norweski, rosyjski i polski. Inne języki dostępne w Internecie. Dane techniczne: Temperatura otoczenia: -5 °C do +45 °C Klasa ochronności: III Wskazówki: - Profesjonalne opisy dzięki serwisowi wykonywania opisów Gira pod adresem www.marking.gira.com. - Czujnik przyciskowy jest dostarczany z neutralnym wobec programu stylistycznego klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie. Zakres dostawy: - Z dołączonymi czystymi etykietami opisowymi. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5145 00 Klawisz do uruchamiania Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx