Urz. podt. KNX Złącze magistralne 3 [200800] Wkład KNX łącznika magistrali 3 Urządzenia do obsługi Gira KNX Właściwości: - Złącze magistralne 3 tworzy połączenie pomiędzy systemem KNX a modułem użytkownika KNX. - Zestaw ze złącza magistralnego 3 i modułu użytkownika tworzy jednostkę funkcjonalną. - W projekcie ETS jednostka taka jest projektowana w formie programu aplikacji modułu użytkownika. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Zacisk KNX: Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna Klasa ochronności: III Głębokość montażu: 22 mm Temperatura otoczenia: -25 °C do +55 °C Zakres dostawy: - Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna KNX znajduje się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2008 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx