KNX czuj.przyc. RF 1x [510100] Czujnik przyciskowy RF 1x do KNX System 55 , klawisz do uruchamiania Gira KNX RF Czujniki przyciskowe RF do KNX po naciśnięciu przycisku bezprzewodowo przesyłają telegramy KNX uzależnione od ustawień parametrów we wczytanym programie. Telegramy takie służą np. do załączania lub załączania chwilowego, ściemniania lub do sterowania żaluzjami. Można zaprogramować również funkcje nadajnika wartości (nadajnika wartości ściemniania i dodatkowego urządzenia przywołującego sceny). Właściwości: - Funkcja potwierdzania oraz wskaźnik nadawania i stanu dwukolorową diodą (czerwona/zielona) oddzielnie dla każdego przycisku dzięki dwustopniowej funkcji wyświetlania. - Wskazanie stanu opcjonalnie poprzez osobne obiekty komunikacji stanu 1 bit. - Możliwość odłączenia wskazania nadawania i potwierdzenia. - Czujnik przyciskowy można przymocować do ściany za pomocą śrub albo nakleić na gładkiej lub przezroczystej powierzchni przy urzyciu płyty montażowej. - Projektowanie, uruchomienie i ustawienie parametrów następuje poprzez ETS (wersja 5 lub nowsza). - Urządzenie zasilane bateriami. Funkcja "załączanie" - Funkcja kołyski i przycisku. - Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu i puszczaniu przycisków (ZAŁ, WYŁ, naprzemienne załączanie i wyłączanie, brak reakcji). Funkcja "ściemniania" - Funkcja przycisku kołyskowego. - Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu klawiszy (prawy i lewy przycisk) (jasne - ZAŁ, ciemne - WYŁ). Funkcja sterowania żaluzjami - Funkcja przycisku kołyskowego. - Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu klawiszy (prawy i lewy przycisk) (ZAŁ, WYŁ, przełączanie). - Możliwość ustawienia parametrów czasu między poleceniem krótko- i długotrwałym. Funkcja "nastawnik wartości" i "wtórnik sceny" - Funkcja przycisku kołyskowego. - Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu klawiszy (prawy i lewy przycisk) (wartości od 0 do 255, 0 do 100% lub numer sceny). - Przy wtórnikach sceny: Możliwa funkcja zapisu w pamięci. Dane techniczne: Medium KNX: RF1.R Tryb uruchomienia: Tryb S Napięcie znamionowe: DC 3 V Baterie: 1 x CR 2450N Temperatura otoczenia: -5 °C do +45 °C Częstotliwość radiowa: 868,3 MHz Moc nadawcza: maks. 20 mW Zasięg (na zewnątrz): ok. 100 m Bateria - Typ: CR 2450N - Nr UN: 3091 Wskazówki: - Baterie to artykuły ulegające zużyciu i muszą być regularnie wymieniane. Prosimy przestrzegać przepisów dot. utylizacji zużytych baterii. - Czujnik przyciskowy jest dostarczany z neutralnym wobec programu stylistycznego klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie. - W przypadku zastosowania zestawu klawiszy i/lub ramki mogą wystąpić ograniczenia zasięgu. Zakres dostawy: - Baterie znajdują się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5101 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx