System 55 biały Gong natynkowy [120003] Gong natynkowy Gira System 55 czysta biel z połyskiem Właściwości: - Gong natynkowy w systemie domofonowym Gira służy do dodatkowej sygnalizacji. - Całkowicie wstępnie zmontowany gong natynkowy. Dzięki temu możliwy szybki i czysty montaż. - Duży wybór odmian stylistycznych dzięki integracji, co powoduje jednolity wygląd domofonii i instalacji elektrycznej. - Montaż możliwy zarówno z ramką, jak i bez ramki. - Prosty montaż dzięki zdejmowanym zaciskom śrubowym. - Prosty demontaż urządzenia podczas prac renowacyjnych. - Otwory mocujące do montażu. - Transmisja sygnałów i zasilanie gongu natynkowego poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny. - Połączenie równoległe maksymalnie 3 gongów wzgl. unifonów. - Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania. - Przyciski obsługi ze zintegrowanymi LED do wskazania stanu. - Wyświetlanie LED przy nadchodzącym wywołaniu. - Możliwość wyłączenia dzwonka. - Rozróżnianie dzwonków pomiędzy wywołaniem do drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętra. - Wybór melodii dzwonka – można wybierać wśród pięciu różnych melodii dzwonka. Przyciski obsługi gongu sterują następującymi funkcjami - Ustawianie melodii dzwonka. - Załączanie i wyłączanie dzwonka. - Regulacja głośności dzwonka. Dane techniczne: Zasilacz: 2-przewodem magistralnym Gira Złącza - Magistrala 2-przewod.: 2 x zacisk śrubowy - Przycisk dzwonkowy: 2 x zacisk śrubowy Temperatura otoczenia: -5 °C do +50 °C Wskazówki: - Do montażu na puszce instalacyjnej potrzebna jest ramka. - Do montażu z ramką potrzebna jest ramka 2x bez przegrody. Wymiary w mm: Urządzenie: S 55 x W 127 x G 20 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 1200 03 czysta biel z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx