Koblingsaktuator, dobbel / persienneaktuator, enkel 16 A med binærinngang, 3-dobbel for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Innfelt
Bestillingsnr 5062 00
5062 00
EAN 4010337099253
PE 1/5
PS 06
 

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

 • Aktuator for kobling av forbrukere eller styring av persienne-, rullegardin-, markise-, takvindudrift.
 • I persiennedrift slås utgangene ved siden av hverandre (A1/A2) sammen til én persienneutgang.
 • 3 binærinnganger for tilkobling av konvensjonelle brytere, knapper og bevegelsesdetektorer med potensialfrie kontakter.
 • Tilkobling av en ekstern temperaturføler på inngang 3.
 • Inngangene brukes til aktivering av Gira One-aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon.
 • Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0.
 • Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene.

Solskjermings- og utluftingsfunksjoner

 • Styring av lamellpersienner, rullegardiner, markiser, takvinduer eller takkupler.
 • Funksjonstidene kan eventuelt stilles inn.
 • Solskjermingsfunksjon med avskjermings- eller lamellposisjoner i begynnelsen eller på slutten av funksjonen kan stilles inn for hver utgang.
 • Innstilling av tidsforsinkelsen i begynnelsen eller slutten solskjermingstiden.
 • Dukstramming for markiser.
 • Når vindalarm er aktiv, for eksempel med en konvensjonell værstasjon med potensialfrie reléutganger for vindalarm, kjøres persiennene automatisk opp og blir automatisk sperret. Statusen til den binærinngangen overvåkes syklisk.
 • Når regnalarm er aktiv, for eksempel med en konvensjonell værstasjon med potensialfrie reléutganger for regnalarm, lukkes takvinduer eller takkuppel straks og sperres automatisk. Statusen til den binærinngangen overvåkes syklisk.
 • Når frostalarm er aktiv, for eksempel med en konvensjonell værstasjon med potensialfrie reléutganger for frostalarm, stoppes og sperres aktiv kjøring av rullegardiner, for å beskytte rullegardinmotoren. Statusen til den binære inngangen overvåkes syklisk.
 • Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres.

Koblingsfunksjoner

 • Lukke- eller åpnefunksjon.
 • Innstilling av en inn- eller utkoblingsforsinkelse.
 • Trappoppgangfunksjon, i tillegg kan en forvarslingstid stilles inn.
 • Parametrisering som koblingsfunksjom for eksempel for lys eller stikkontakter, som garasjeportfunksjon eller døråpnerfunksjon, og som koblingskontakt for overføring av varmebehovet til en varmepumpe.
 • Garasjeportfunksjon: Tiden for lukking av releet kan parametriseres.
 • Døråpnerfunksjon: Tiden for lukking av releet kan parametriseres.

Binærinnganger

 • Ett- eller tofeltsbetjening kan konfigureres for trykknappen.
 • Tilkobling av impulsbrytere som parametriseres med funksjonen for kobling, dimming, skjerming og utlufting, scenehenting, trappeoppgang (bevegelsesdetektor), etasjeanrop med Gira G1, garasjeport og døråpner.
 • Tilkobling av bevegelsesdetektorer og tilstedeværelsesmeldere med potensialfrie reléutganger.
 • Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solskjermings- og utluftingsforbrukere.
 • Koblingskontaktanalyse av vind-, frost-, lysstyrke- eller regnsensorer med potensialfrie relékontakter mulig for å beskytte skjermings- og utluftingsforbrukere mot værpåvirkning.
 • Vinduskontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Hvis et vindu er åpent, fører det til varmedriftsmodusen frostbeskyttelse etter 5 minutter.
 • Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres.
 • Forespørsel om omkobling varme/kjøling på en varmepumpe, for å gi mulighet til videresendling av den gjeldende driftsmåten (varme eller kjøling) til varmeregulatoren.
 • Koblingskontaktindikator for visning av en kontakttilstand i Smart Home-appen.
 • Konfigurerbare koblingsinnganger med mulighet for uavhengig parametrisering.
 • Registrering og justering av temperaturverdier via fjernfølere (se tilbehør) på inngang 3.

Tekniske data

Nominell spenning:
DC 21 til 32 V SELV

Koblingskapasitet:
AC 250 V, 16 AX

Maksimal innkoblingsstrøm:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Testspenning:
4 kV (KNX/EIB-bussledning)

Tilkoblinger
Gira One-buss:
Tilkoblingsklemmer på styreledning
Innganger:
Tilkoblingsklemmer på styreledning
Last:
Skruklemmer

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Innganger
Antall:
3

Inngangstype:
potensialfri

Inngangsforsyningsspenning
Innganger for underenheter:
ca. 5 V

Lengde totalt
Underenhetledning:
maks. 10 m

Tilkoblingseffekt
Ohmsk last:
2500 W
Kapasitiv last:
16 A, maks. 140 µF
Motorer (persienne eller vifte):
1380 W
Glødelamper:
2300 W
HV-halogenlamper:
2300 W
Lysrør, parallellkompensert:
1160 VA
HV-LED-lamper:
vanl. 400 W
viklet transformator:
1200 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Lysrør, ukompensert:
1000 VA
Lysrør,duo-kobling:
2300 VA

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Strømforbruk:
5 til 18 mA

Merknader

 • EffektreduksjonReduksjon av koblingsstrøm for hver enhet (basert på Σ 16 A)
  • 10 % reduksjon per 5 °C overskridelse av 35 °C
  • 15 % reduksjon ved innbygging i trevegg eller lettvegg
  • 20 % ved kombinasjon av flere.
 • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA)

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Gira One
ABC-bøker / systemprinsipper

Grunnleggende system

Bestillingsnr

PDF, 47.908 Kb

Laste


Reléaktuator dobbel / persienneaktuator enkel 16 A med binærinngang 3- dobbel for Gira One
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5062 00

PDF, 680 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira One
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 52.532 Kb

Laste


Switching actuator 2-gang / blind actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for Gira One
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5062 00

PDF, 680 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger