RF betjeningsmodul enkel med pilsymboler for KNX
System 55

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glanset
Bestillingsnr 5105 01
5105 01
EAN 4010337091097
PE 1/5
PS 06
renhvit glanset
Bestillingsnr 5105 03
5105 03
EAN 4010337091103
PE 1/5
PS 06
antrasitt
Bestillingsnr 5105 28
5105 28
EAN 4010337091127
PE 1/5
PS 06
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5105 26
5105 26
EAN 4010337091134
PE 1/5
PS 06
svart matt
Bestillingsnr 5105 005
5105 005
EAN 4010337091141
PE 1/5
PS 06
grå matt
Bestillingsnr 5105 015
5105 015
EAN 4010337091165
PE 1/5
PS 06
 
Nyhet.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

 • KNX RF Bedienaufsatz zur Steuerung von System 3000 Einsätzen sowie entfernten KNX Geräten mittels KNX RF.
 • Vippe- eller knappefunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
 • Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des KNX RF Bedienaufsatzes möglich.
 • KNX RF Aktor in Verbindung mit den System 3000 Einsätzen.
 • Betrieb auf Schalt-, Dimm-, Jalousie- oder Raumtemperaturregler-Einsatz sowie Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000.
 • Integrert temperatursensor.
 • Integrert repeatermodus.

Raumtemperaturmessung

 • Der RF Bedienaufsatz verfügt über einen geräteinternen Temperatursensor, wodurch das Messen und Weiterleiten der lokalen Raumtemperatur möglich ist.
 • Temperaturmessungen sind nur in Kombination mit den folgenden Einsätzen möglich: Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00, Best.-Nr. 5406 00, Best.-Nr. 5414 00, Best.-Nr. 5415 00, Best.-Nr. 5395 00, Best.-Nr. 5409 00.

Bedienfunktionen sind abhängig vom verwendeten Unterputz-Einsatz

 • Der RF Bedienaufsatz kann mit der System 3000 3-Draht-Nebenstelle als 230-V versorgtes KNX RF Bediengerät betrieben werden.
 • Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres.
 • Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring og lysstyrke, persienne, verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanals betjening og regulatorunderenhet.
 • Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte).
 • Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn.
 • Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles inn.
 • Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering.
 • Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte Wertgeber) und der Wert ist einstellbar.
 • Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn.
 • 2-kanals betjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
 • Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan stilles inn.
 • Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper eller vipper.

Regulatorunderenhetens egenskaper

 • Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe eller knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller endring av innstillingsverdi).
 • Auswertung des Reglerzustandes uber die Status-LED.
 • Temperaturmåling kan aktiveres. Måling av romtemperaturen med intern føler eller eventuelt ved at en måleverdi dannes av den internt målte temperaturen med en ekstern temperatur.

Funksjonene til status-LED-ene

 • Funksjonsvalget skjer per statuslysdiode. Følgende funksjoner kan parametriseres: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning, telegramkvittering, statusvisning, aktivering via separat LED-objekt, driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av tilstedeværelsesstatus, visning av endring av innstillingsverdi.
 • Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt eller blått.
 • Die Helligkeit der Status-LED ist in sechs Stufen einstellbar. Mit der Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über ein Kommunikationsobjekt reduziert werden.

Schaltaktor-Funktionen

 • Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Schalteinsätzen betrieben werden.
 • Koblingsaktuatorkanal enkel / dobbel.
 • Temperaturerfassung möglich mit Best.-Nr. 5403 00 und Best.-Nr. 5405 00.
 • Funktionsauswahl des Einsatzes für Schalten:Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funk-Steuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.

Dimmaktor- und DALI Aktorfunktionen

 • Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Dimmeinsätzen betrieben werden.
 • Temperaturerfassung mit Best.-Nr. 5406 00.
 • Funksjonsvalg for innsatsen for dimming:
  Dimmeegenskaper og dimmekarakteristikk kan stilles inn, myk inn- og utkobling, fading-funksjon, trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon, tidsforsinkelser.
  Underenhetinngang som ekstra betjeningssted for System 3000 innsatsen eller for trådløs styring av andre KNX enheter som sensor mulig.

Jalousieaktor-Funktionen

 • Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Jalousieeinsätzen betrieben werden.
 • Jalousieaktorkanal 1fach.
 • Temperaturerfassung möglich.
 • Funksjonsvalg for innsatsen for persiennestyring:
  Avskjermingstype kan velges, sikkerhetsfunksjon (vind-, regn-, frostalarm), solskjermingsfunksjon, dukstramming for markiser, endestillingskorrigering for ventilasjonsfunksjon, automatisk driftstidsregistrering via KNX-buss, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon.

Heizungsaktor-Funktionen

 • Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Raumtemperaturregler-Einsätzen betrieben werden.
 • Heizungsaktorkanal 1fach mit Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00, Best.-Nr. 5395 00.
 • Funksjonsvalg for innsatsen for romtermostat:
  Aktivering av 230 V-aktuatorer, varmemodus, kjølemodus, varme- og kjølemodus, omkobling av varme- eller kjølemodus via kommunikasjonsobjekt eller underenhetinngang. PWM- og 2-punktsregulator, absolutt og relativ innstillingsverdi, varmebehovsstyring inkl. kaskade, ventilbeskyttelsesfunksjon, syklisk overvåking av gulvtemperaturen, servicemodus for ventilutgang frostbeskyttelsesfunksjon (automatisk eller via kommunikasjonsobjekt), justering av temperatursensoren, boost-funksjon, sommer- og vinterkompensering, scenefunksjon (16 scener).
  Underenhetinngang brukes til omkobling mellom varme- og kjølemodus.
  Alternativt kan underenhetinngangen brukes som ekstra betjeningssted for System 3000 innsatsen eller som sensor for trådløs styring av andre KNX enheter.

Tekniske data

KNX Medium:
RF1.R

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Overføringskapasitet:
Maks. 20 mW

Senderekkevidde:
ca. 100 m

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

 • KNX Data Secure-kompatibel.
 • Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).
 • Ved bruk av Gira TX_44 benyttes IP20-adapterramme og deksel fra system 55.
 • Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


RF betjeningsmodul
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

PDF, 492 Kb

Laste


RF betjeningsmodul
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.7.5

Bestillingsnr 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

ZIP, 2.437 Kb

Laste


Nedlasting (en)


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Bestillingsnr

PDF, 7.242 Kb

Laste


RF operating top unit
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

PDF, 491 Kb

Laste


RF operating top unit
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

PDF, 10.764 Kb

Laste


RF operating top unit
Product database

Product database from ETS5.7.5

Bestillingsnr 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

ZIP, 2.437 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger