Koblingsaktuator, enkel 16 A med binærinngang, 3-dobbel for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Innfelt
Bestillingsnr 5061 00
5061 00
EAN 4010337099284
PE 1/5
PS 06
 
Nyhet.
Erstatter1059 00

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  Innganger

  • Inngangene 1 og 2 virker internt på reléutgangen eller separat på KNX, avhengig av ETS-parametriseringen i applikasjonen for brytere, trykknapper eller kontakter. Inngang 3 virker alltid på KNX.
  • Funksjoner for inngangene ved virkning på KNX (kobling, dimming, persienne, verdigivere, sceneunderenhet, 2-kanals betjening, regulatorunderenhet, ingen funksjon).
  • Kobling: Kommando ved lukking og åpning av kontakten kan stilles inn (ingen reaksjon, PÅ, AV, SNU).
  • Dimming: Dimming av lysstyrke og/eller fargetemperatur. Kommando ved lukking av kontakten, tid mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved langt signal på inngangen og sending av et stopptelegram ved slutt på dimmeprosessen kan konfigureres.
  • Persienne: Kommando ved lukking av kontakten og betjeningskonsept kan parametriseres. Tid for kort og langt signal på inngangen log lamelljustering kan tilpasses.
  • Verdigivere: Virkemåte som 1 byte-, 2 byte-, 3 byte- eller 6 byte-verdigiver inkl. fargetemperatur- og fargeverdigiver mulig. Verdier som kan konfigureres individuelt. Om ønskelig er en verdijustering ved langt signal på inngangen (ikke for 6 byte-verdigiver) mulig.
  • Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn.
  • 2-kanals betjening: Når kontakten lukkes på inngangen, kan inntil to telegrammer sendes ut på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn (bare kanal 1 eller kanal 2 / begge kanalene). Virkemåten til kanalene (1 bit-, 1 byte-, 2 byte-, 3 byte-, 6 byte-) kan konfigureres separat.
  • Regulatorunderenhet: Skifte av virkemåte (skifte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan konfigureres.
  • Sperring av alle eller enkelte utganger via 1 bit-objekt mulig. Sperreobjektets polaritet, egenskapene ved begynnelse og slutt på sperringen og egenskaper under en aktiv sperring kan stilles inn.

  Logikkfunksjoner

  • Apparatet har 8 interne logiske funksjoner.
  • Logisk port (OG, ELLER, eksklusivt OG, eksklusivt ELLER, hver med opptil 4 innganger).
  • 1-bit-til-1-byte-omformer med inngangsfilter, sperreobjekt og angivelse av utgangsverdiene.
  • Sperreelement med filter- og tidsfunksjoner og sperreobjekt.
  • Komparator for verdier med 9 forskjellige inngangsdataformater og mange sammenligningsoperasjoner.
  • Grenseverdibryter med hysterese med øvre og nedre terskelverdi ved 9 forskjellige inngangsdataformater. Inkl. angivelse av 1-bit-utgangsverdiene.
  • De logiske funksjonene har egne KNX kommunikasjonsobjekter og kan behandle telegrammer fra aktuatoren eller andre bussenheter.
  • Kobling av elektriske forbrukere via en relékontakt.
  • Apparatet har tre innganger med ett felles referansepotensial.
  • Innlesing av koblingstilstandene til installasjonsbrytere eller -trykknapper og andre potensialfrie kontakter på inngang 1 til 3.
  • Analyse av kondens- og lekkasjesensorsignaler (se tilbehør) på inngang 1 til 3.
  • Registrering av temperaturverdier via fjernfølere (se tilbehør) på inngang 3.
  • Opptil 8 uavhengige logiske funksjoner for implementering av enkle eller komplekse logiske operasjoner.
  • Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.
  • Bistabilt relé.

  Koblingsfunksjoner

  • Lukke- eller åpnefunksjon.
  • Sentral koblingsfunksjon via opptil 6 koblingsobjekter (PÅ, AV, permanent PÅ, permanent AV).
  • Tilbakemelding kobling: Aktiv eller passiv tilbakemeldingsfunksjon.
  • Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn.
  • Logisk tilkoblingsfunksjon.
  • Sperrefunksjon eller tvangsstillingsfunksjon kan parametreres.
  • Utvidet sperrefunksjon med kvitteringsmulighet.
  • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon).
  • Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 64 interne scener kan parametriseres.
  • Sceneminnefunksjon: Visuell tilbakemelding i tillegg.
  • Utvidet scenehenting (veksling av scener).
  • Driftstimeteller kan aktiveres.
  • Inngangsovervåking for syklisk oppdatering av koble-objektet med sikkerhetsstilling.

  Tekniske data

  KNX medium:
  TP256

  Tilkoblinger
  KNX:
  Tilkoblingsklemmer på styreledning
  Innganger:
  Tilkoblingsklemmer på styreledning
  Last:
  Skruklemmer

  Tilkoblingstverrsnitt:
  maks. 4 mm²

  Innganger
  Antall:
  3

  Inngangstype:
  potensialfri

  Inngangsforsyningsspenning
  Innganger for underenheter:
  ca. 5 V

  Lengde totalt
  Underenhetledning:
  maks. 10 m

  Omgivelsestemperatur:
  -5 °C til +45 °C

  Nominell spenning
  KNX:
  DC 21 til 32 V SELV

  Koblingskapasitet:
  AC 250 V, 16 AX

  Maksimal innkoblingsstrøm:
  800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

  Tilkoblingseffekt
  Ohmsk last:
  2500 W
  Kapasitiv last:
  16 A, maks. 140 µF
  Motorer (persienne eller vifte):
  1380 W
  Glødelamper:
  2300 W
  HV-halogenlamper:
  2300 W
  HV-LED-lamper:
  vanl. 400 W
  viklet transformator:
  1200 VA
  Tronic-transformator:
  1500 W
  Lysrør, ukompensert:
  1000 VA
  Lysrør,duo-kobling:
  2300 VA
  Lysrør, parallellkompensert:
  1160 VA

  Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support).

  Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

  Mål i mm

  B x H x D: 48 50 28

  Flere bilder i mediadatabasen

  I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

  Til mediedatabasen

  Nedlasting


  Datablad

  PDF

  Laste


  Programvare

  TXT

  Laste


  Reléaktuator enkel 16 A med binærinngang 3-dobbel for KNX
  Bruksanvisninger

  Bruksanvisning.

  Bestillingsnr 5061 00

  PDF, 661 Kb

  Laste


  Reléaktuator enkel 16 A med binærinngang 3-dobbel for KNX
  Produktdatabase

  Produktdatabase fra ETS5.7.3

  Bestillingsnr 5061 00

  ZIP, 1.725 Kb

  Laste


  Nedlasting (en)


  Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
  Operating instructions

  Operating instructions.

  Bestillingsnr 5061 00

  PDF, 663 Kb

  Laste


  Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
  Technical Documentation

  Technical documentation.

  Bestillingsnr 5061 00

  PDF, 3.532 Kb

  Laste


  Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
  Product database

  from ETS5.7.3

  Bestillingsnr 5061 00

  ZIP, 1.725 Kb

  Laste


  Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger