RF betjeningsmodul, enkel oppvarmingsmodus for KNX
System 55

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5106 01
5106 01
EAN 4010337091257
PE 1/5
PS 06
renhvit glans
Bestillingsnr 5106 03
5106 03
EAN 4010337091264
PE 1/5
PS 06
antrasitt
Bestillingsnr 5106 28
5106 28
EAN 4010337091295
PE 1/5
PS 06
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5106 26
5106 26
EAN 4010337091301
PE 1/5
PS 06
svart matt
Bestillingsnr 5106 005
5106 005
EAN 4010337091318
PE 1/5
PS 06
grå matt
Bestillingsnr 5106 015
5106 015
EAN 4010337091332
PE 1/5
PS 06
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

 • RF betjeningsmodul for styring av System 3000 innsatser og KNX enheter langt unna ved bruk av KNX RF.
 • Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
 • Styring av opptil fire funksjoner mulig via knappfunksjonen til RF betjeningsmodulen for KNX.
 • KNX RF-aktuator med System 3000-innsatser.
 • Drift på koblings-, dimme-, persienne- eller romtermostatinnsats og underenhetinnsats 3-tråds for System 3000.
 • Integrert temperatursensor.
 • Integrert repeatermodus.

Romtemperaturmåling

 • RF betjeningsmodulen har en intern temperatursensor som gir mulighet til måling og videresending av den lokale romtemperaturen.
 • Temperaturmåling er bare mulig i kombinasjon med følgende innsatser: Bestillingsnr. 5403 00, bestillingsnr. 5405 00, bestillingsnr. 5406 00, bestillingsnr. 5414 00, bestillingsnr. 5415 00, bestillingsnr. 5395 00, bestilllingsnr. 5409 00.
 • Ved best.-nr. 540500 må det sikres at den tilkoblede lasten ikke overskrider 40 W.

Betjeningsfunksjoner avhenger av den innfelte innsatsen som brukes

 • RF -betjeningsmodulen kan brukes som KNX RF-betjeningsenhet med 230 V-forsyning med System 3000 3-tråds underenhet.
 • Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres.
 • Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring og lysstyrke, persienne, verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanals betjening og regulatorunderenhet.
 • Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte).
 • Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn.
 • Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles inn.
 • Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering.
 • Verdigivere: Virkemåten (1 byte-, 2 byte-, 3-byte- eller 6 byte-verdigiver) og verdien kan stilles inn.
 • Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn.
 • 2-kanals betjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
 • Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan stilles inn.
 • Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper eller vipper.

Regulatorunderenhetens egenskaper

 • Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe eller knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller endring av innstillingsverdi).
 • Vurdering av regulatortilstanden via status-LED.
 • Temperaturmåling kan aktiveres. Måling av romtemperaturen med intern føler eller eventuelt ved at en måleverdi dannes av den internt målte temperaturen med en ekstern temperatur.

Funksjonene til status-LED-ene

 • Funksjonsvalget skjer per statuslysdiode. Følgende funksjoner kan parametriseres: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning, telegramkvittering, statusvisning, aktivering via separat LED-objekt, driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av tilstedeværelsesstatus, visning av endring av innstillingsverdi.
 • Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt eller blått.
 • Lysstyrken til statuslysdiodene kan stilles inn i seks nivåer. Med nattsenkingen kan lysstyrken til status-LED-ene reduseres om natten via et kommunikasjonsobjekt.

Koblingsaktuatorfunksjoner

 • RF betjeningsmodulen kan drives med System 3000 koblingsinnsatser.
 • Koblingsaktuator enkel/dobbel.
 • Temperaturregistrering mulig med bestillingsnr. 5403 00 og bestillingsnr. 5405 00.
 • Funksjonsvalg for innsatsen for kobling: Lukke-/åpnefunksjon, trappeoppgangsfunksjon, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon, tidsforsinkelser. Underenhetinngang som ekstra betjeningssted for System 3000 innsatsen eller for trådløs styring av andre KNX enheter som sensor mulig.

Dimmeaktuator- og DALI aktuatorfunksjoner

 • RF betjeningsmodulen kan drives med System 3000 dimmeinnsatser.
 • Temperaturregistrering med bestillingsnr. 5406 00.
 • Funksjonsvalg for innsatsen for dimming:Dimmeegenskaper og dimmekarakteristikk kan stilles inn, myk inn- og utkobling, fading-funksjon, trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon, tidsforsinkelser.Underenhetinngang som ekstra betjeningssted for System 3000 innsatsen eller for trådløs styring av andre KNX enheter som sensor mulig.

Persienneaktuatorfunksjoner

 • RF betjeningsmodulen kan drives med System 3000 persienneinnsatser.
 • Persienneaktuatorkanal enkel.
 • Temperaturregistrering mulig.
 • Funksjonsvalg for innsatsen for persiennestyring:Avskjermingstype kan velges, sikkerhetsfunksjon (vind-, regn-, frostalarm), solskjermingsfunksjon, dukstramming for markiser, endestillingskorrigering for ventilasjonsfunksjon, automatisk driftstidregistrering via KNX buss, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon.

Varmeaktuatorfunksjoner

 • RF betjeningsmodulen kan drives med System 3000 romtermostatinnsats.
 • Varmeaktuatorkanal enkel med bestillingsnr. 5403 00, bestillingsnr. 5405 00, bestillingsnr. 5395 00.
 • Funksjonsvalg for innsatsen for romtermostat: Aktivering av 230 V-aktuatorer, varmemodus, kjølemodus, varme- og kjølemodus, omkobling av varme- eller kjølemodus via kommunikasjonsobjekt eller underenhetinngang. PWM- og 2-punktsregulator, absolutt og relativ innstillingsverdi, varmebehovsstyring inkl. kaskade, ventilbeskyttelsesfunksjon, syklisk overvåking av gulvtemperaturen, servicemodus for ventilutgang frostbeskyttelsesfunksjon (automatisk eller via kommunikasjonsobjekt), justering av temperatursensoren, boost-funksjon, sommer- og vinterkompensering, scenefunksjon (16 scener). Underenhetinngang brukes til omkobling mellom varme- og kjølemodus. Alternativt kan underenhetinngangen brukes som ekstra betjeningssted for System 3000 innsatsen eller som sensor for trådløs styring av andre KNX enheter.

Tekniske data

KNX medium:
RF1.R

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Overføringskapasitet:
maks. 20 mW

Senderekkevidde:
ca. 100 m

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

 • KNX Data Secure-kompatibel.
 • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).
 • Ved bruk av Gira TX_44 benyttes IP20-adapterramme og deksel fra system 55.
 • Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


RF betjeningsmodul
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

PDF, 492 Kb

Laste


RF betjeningsmodul
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.7.5

Bestillingsnr 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

ZIP, 2.437 Kb

Laste


Nedlasting (en)


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Bestillingsnr

PDF, 7.242 Kb

Laste


RF operating top unit
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

PDF, 491 Kb

Laste


RF operating top unit
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

PDF, 10.764 Kb

Laste


RF operating top unit
Product database

Product database from ETS5.7.5

Bestillingsnr 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

ZIP, 2.437 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger