Styreenhet 1 – 10 V 4-dobbel med manuell betjening for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2224 00
2224 00
EAN 4010337018858
PE 1
PS 26
 
Erstatter1019 00.

Egenskaper

Egenskaper

 • Styreenheten kobler og dimmer elektriske forbrukere med 1-10 V-grensesnitt.
 • 5 apparatkonfigurasjoner kan velges mellom. Slik skjer tilordningen av de 4 dimmerkanalene som kan styres separat på koblingsutgangene (f.eks. tilordnes 4 dimmerkanaler til et bryterrelé for styringen av et RGBW-lys).
 • Reléutganger som ikke er tilordnet noen dimmerkanal kan brukes som fritt agerende reléaktuatorkanaler.
 • Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn.
 • Manuell betjening av utgangene uavhengig av bussen ved hjelp av mekanisk koblingstilstandsindikator.
 • Forsinkelse for tilbakemeldinger som sender aktivt etter at busspenningen er tilbake.
 • Logisk tilkoblingsfunksjon som kan konfigureres separat for hver kanal.
 • Opptil tre sentrale koblingsfunksjoner for felles styring av alle dimmer- og koblekanaler.
 • Reléutgangenes innkoblingstider kan registreres og evalueres ved hjelp av en driftstimeteller.
 • Felles tilbakemelding om alle koblingstilstander mulig.

Dimmerkanaler

 • Fire dimmerkanaler som kan styres separat.
 • Tilbakemelding angående koblingstilstanden og lysstyrkeverdien.
 • Det dimbare lysstyrkeområdet kan stilles inn.
 • Dimmereaksjon og dimmekarakteristikk kan parametreres.
 • Soft-innkoblings- og soft-utkoblings-funksjon.
 • Sperrefunksjon eller tvangsstillingsfunksjon kan parametreres.
 • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon). I trappelysfunksjonen kan reaksjonen på slutten av innkoblingstiden parametreres.
 • En dimmerkanal kan integreres i opptil 10 scener.
 • Innbrenningsfunksjonen gjør bruken av de nye lysrørene som har blitt foreskrevet av lysmiddelprodusenten mulig.

Koblingsaktuatordrift (valgfri)

 • Uavhengig kobling av koblingsutgangene A2 til A4.
 • Lukke- eller åpnefunksjon.
 • Tilbakemelding av koblingstilstanden.
 • Sperrefunksjon eller tvangsstillingsfunksjon kan parametreres.
 • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon med forvarselfunksjon).
 • Mulighet for integrering i lysscener. Opptil 10 interne scener kan parametreres for hver koblingsutgang.
 • Syklisk overvåkning av koblingstelegrammet som mottas kan konfigureres.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Relé
Antall:
4
Kontakt:
à 1 x lukkekontakt potensialfri, bistabil

Styreutganger
Styrespenning:
1 til 10 V
Styrestrøm per utgang:
maks. 100 mA
Ledningslengde:
maks. 500 m ved 0,5 mm²

Koblingsutganger
Koblingsspenning:
AC 250/400 V
Koblingsstrøm 230 V AC1:
16 A
Koblingsstrøm 230 V AC3:
10 A
Koblingsstrøm 400 V AC1:
10 A
Koblingsstrøm 400 V AC3:
6 A
Lysrør:
16 AX

Lampebelastning
Glødelamper:
3680 W
HV-halogenlamper:
3680 W
viklet transformator:
2000 VA
Tronic-transformator:
2500 W

Lysrør T5/T8
Ukompensert:
3680 W
Parallellkompensert:
2500 W / 200 µF
Duo-kobling:
3680 W / 200 µF

Kompakte lysrør
Ukompensert:
3680 W
Parallellkompensert:
2500 W / 200 µF

Kvikksølvdamplamper
Ukompensert:
3680 W
Parallellkompensert:
3680 W / 200 µF

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
1 – 10 V:
Skruklemmer
Last:
Skruklemmer

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Merknader

 • Elektronisk ballast generer svært høye strømspisser. Bruk derfor en begrenser for innkoblingsstrøm, eller et separat lastutkoblingsrelé ved større last.

Leveringsomfang

 • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 4

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 222400

IFC, 14 Kb

Laste


Styreenhet 1 – 10 V 4-kanals med manuell betjening
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2224 00

PDF, 1.089 Kb

Laste


Styreenhet 1 – 10 V 4-kanals med manuell betjening
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS4.2

Bestillingsnr 2224 00

ZIP, 851 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual operation
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2224 00

PDF, 1.090 Kb

Laste


Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual operation
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2224 00

PDF, 5.876 Kb

Laste


Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual operation
Product database

Product database from ETS4.2

Bestillingsnr 2224 00

ZIP, 851 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger