Tastsensor 4 Komfort dobbel for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
hvit
Bestillingsnr 5002 003
5002 003
EAN 4010337070856
PE 1
PS 06
antrasitt
Bestillingsnr 5002 028
5002 028
EAN 4010337070863
PE 1
PS 06
 
Nyhet.

Nødvendig tilbehør

En av de påfølgende artiklene:
 

vippesett dob. tastsens.4 vippesett dob. ind. tastsens.4

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

 • Tastsensor med integrert busskobling og mulighet til tilkobling av en trådbundet fjernføler.
 • Brukergrensesnitt i kvalitetsmateriale med tykkelse på 3 mm (glass, rustfritt stål, aluminium ).
 • Vippe- eller knappefunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
 • Taktil tilbakemelding ved tastetrykk.
 • Funksjoner: Kobling, dimming, persienne, verdigiver, sceneforlengelsesenhet, 2-kanals betjening og regulatorunderenhet.
 • Kobling: Reaksjon ved trykk og/eller slipp, innkobling, utkobling, omkobling.
 • Dimming: Tider for kort og lang aktivering, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering, sending av stopptelegram ved slutt på aktiveringen.
 • Persiennestyring: Fore forskjellige betjeningskonsepter med tider for kort og lang aktivering og lamelljustering.
 • Verdigiverfunksjon: Valg av verdiområde, verdi ved aktivering.
 • Sceneforlengelsesenhet: Med eller uten minnefunksjon, åpning av intern scene med eller uten minnefunksjon.
 • 2-kanals betjening: Betjeningen av to uavhengige kanaler kan stilles inn for hver vippe eller knapp. Dermed kan inntil to telegrammer sendes på bussen med et knappetrykk. Kanalene kan uavhengig av hverandre parametriseres for funksjonene kobling, verdigiver eller åpning av scene.

Regulatorunderenhet – egenskaper

 • Med tastsensorfunksjonen regulatorunderenhet kan eksterne romtemperaturregulatorer aktiveres.
 • Skifte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi.
 • Vurdering av regulatortilstanden via status-LED.

Funksjonene til status-LED-ene

 • Hver status-LED kan parametriseres uavhengig til grensesnittet.
 • Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt, blått, gult, blågrønt, oransje, fiolett eller hvitt.
 • Funksjoner status-LED-er: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning, telegramkvittering, statusvisning, invertert statusvisning, aktivering via separat LED-objekt, driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av tilstedeværelsesstatus og visning av invertert tilstedeværelsesstatus.
 • I tillegg kan en overlagret funksjon aktiveres for hver status-LED, slik at en annen farge og visningsmåte kan stilles inn.

Generelle funksjoner

 • LED-alarmmelding: Alle LED-ene til tastsensoren kan blinke rødt samtidig ved en alarmmelding.
 • LED-orienteringslys: Som orienteringshjelp kan alle LED-ene være slått av eller på permanent, vise statusen til et separat kommunikasjonsobjekt (PÅ, AV, blinking) eller slås på ved trykk på en knapp og slås av igjen automatisk etter en forsinkelsestid.
 • LED-nattsenking: Styring av lysstyrken til alle status-LED-ene via et kommunikasjonsobjekt. Dermed er det for eksempel mulig å redusere lysstyrken om natten til en verdi som er konfigurert i ETS.
 • Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper eller vipper.
 • Scenefunksjon: Intern lagring av opptil åtte scener med åtte utgangskanaler.
 • Temperaturmåling: Romtemperaturmålinger utført av intern føler, intern og trådbundet fjernføler eller intern og ekstern føler.
 • Romfuktighetsmåling: Måling av romfuktighet utført av intern føler.
 • Demonteringsvern
 • Vipper kan tilpasses individuelt via Giras navneskiltservice.
 • Vippesett med opptil 3 mm tykt originalt materiale kan bestilles separat.
 • KNX Data Secure fra 12/2022.
 • Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).

Tekniske data

KNX Medium:
TP256

Tilkobling KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Beskyttelsesklasse:
III

Monteringsdybde:
16 mm

Knapper:
95 x 95 mm

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

 • Profesjonell navneskiltskriving med Gira navneskiltservice www.marking.gira.com.
 • Tastsensoren leveres med en programnøytral igangkjøringsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet, må bestilles separat.

Leveringsomfang

 • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX følger med ved levering.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 5002003

RFA, 380 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 5002003

IFC, 41 Kb

Laste


Tastsensor 4 Komfort
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 1.713 Kb

Laste


Tastsensor 4 Komfort
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.6

Bestillingsnr 5001 ..
5002 ..
5004 ..

ZIP, 1.050 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Pushbutton sensor 4 Komfort
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 1.712 Kb

Laste


Pushbutton sensor 4 Komfort
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.256 Kb

Laste


Pushbutton sensor 4 Komfort
Product database

Product database from ETS5.6

Bestillingsnr 5001 ..
5002 ..
5004 ..

ZIP, 1.050 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger